Archiwum

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci   W tym roku szkolnym 2011/12 chcemy zwrócić uwagę wszystkich katechetów na rozbudzenie wśród uczniów wrażliwości misyjnej. Pomóc nam w tym mają rekolekcje katechetyczne, na które zaprosiliśmy misjonarzy ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia z Warszawy, konkurs misyjny dla dzieci i młodzieży “Mój szkolny kolega z Misji”, konferencje i warsztaty przeprowadzone […]

Informacje dotyczące 19 godziny pracy nauczyciela religii Czy ksiądz-katecheta może realizować dodatkową godzinę (z art. 42 KN) prowadząc Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, którego spotkania odbywają się poza szkołą? Odpowiedź: O tym czy ksiądz-katecheta może prowadzić Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w ramach godziny, o której mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty […]