Wizytacje katechetyczne

INFORMACJE DOTYCZĄCE KANONICZNEJ WIZYTACJI KATECHETYCZNEJ W DEKANACIE

Za przygotowanie wizytacji w parafii odpowiedzialny jest proboszcz. Po ustaleniu z wizytatorem  daty wizytacji, powinien zaplanować jej przebieg w szkołach i w parafii. O szczegółowych ustaleniach należy poinformować telefonicznie wizytatora.


Wizytacja katechetyczna obejmuje:

W szkole:

  1. Spotkanie z dyrekcją szkoły (ok. 30 min)
  2. Zapoznanie się z dokumentacją szkolną dot. nauczycieli religii (m.in. ważność skierowania do nauczania religii)
  3. Obserwacja lekcji prowadzonych przez katechetów (zleca wizytator po konsultacji z proboszczem). Katecheta powinien posiadać legitymację katechety (oprócz księży) oraz konspekt lekcji. Po lekcji przewidziane jest jej omówienie.
  4. Zaleca się – w miarę możliwości – zorganizowanie spotkania ze wszystkimi katechetami uczącymi w danej szkole.

W parafii:

Omówienie z proboszczem Elektronicznej Ankiety Katechetycznej ProboszczazobaczW razie problemów katechetycznych wymagających omówienia podczas wizytacji proboszcz w ankiecie w dziale Wizytacja Kanoniczna wypełnia pole Problemy katechetyczne wymagające omówienia z katechetami.
Po wizytacji wizytator uzupełnia w elektronicznej ankiecie pole Zalecenia. Na skrzynkę e-mailową proboszcza przyjdzie e-mail z uzupełnioną ankietą o zalecenia powizytacyjne, którą należy wydrukować i zarchiwizować.
Należy przygotować następujące księgi:
a. Księga przygotowań rodziców i chrzestnych do chrztu św. 
dziecka
b. Księga I Komunii św.
c. Księga Absolwentów Szkoły
d. Księga bierzmowania
e. Księga spotkań z katechetami


Spotkanie u Dekanalnego Referenta Katechetycznego (zleca wizytator diecezjalny):

Spotkanie wszystkich katechetów świeckich i duchownych z całego dekanatu z wizytatorem odbywa się po wizytacji wszystkich szkół dekanatu, u Dekanalnego Referenta Katechetycznego (wicedziekan). Termin ustala wicedziekan z wizytatorem i informuje o nim katechetów dekanatu.

Wizytatorzy:
Przed wizytacją kanoniczną ks. biskupa Tadeusza Lityńskiego:
ks. Wojciech Lechów

tel. 666 02 82 44

Przed wizytacją kanoniczną ks. biskupa Pawła Sochy:
ks. Krzysztof Hołowczak
tel. 608 580 496