Wizytacje katechetyczne

Program wizytacji w dekanacie Świebodzin

INFORMACJE DOTYCZĄCE WIZYTACJI KATECHETYCZNEJ W DEKANACIE


Wizytacja katechetyczna obejmuje:

W szkole:

  1. Spotkanie z Dyrekcją szkoły (ok. 30 min)
  2. Zapoznanie się z dokumentacją szkolną dot. nauczycieli religii (m.in. ważność skierowania do nauczania religii)
  3. Obserwacja lekcji prowadzonych przez katechetów (maksymalnie cztery dziennie). Katecheta powinien posiadać legitymację katechety (oprócz księży) oraz konspekt lekcji. Po lekcji przewidziane jest jej omówienie.

W parafii:

Omówienie z proboszczem Wizytacyjnego Formularza Katechetycznego. Jeden egzemplarz pozostaje w parafii, drugi przekazuje się wizytatorowi. Oba egzemplarze, oprócz wizytatora, podpisuje proboszcz oraz stempluje je pieczęcią parafialną.

Formularz wizytacji:

Arkusz wizytacyjny – WORD

Arkusz wizytacyjny – PDF

Za przygotowanie wizytacji katechetycznej w parafii odpowiedzialny jest ksiądz proboszcz. Po ustaleniu szczegółowego planu, prosi się o telefoniczne powiadomienie wizytatora.

Spotkanie u Dekanalnego Referenta Katechetycznego (zleca wizytator diecezjalny):

Spotkanie wszystkich katechetów świeckich i duchownych z całego dekanatu z wizytatorem odbywa się po wizytacji wszystkich szkół dekanatu, u Dekanalnego Referenta Katechetycznego (wicedziekan). Termin ustala wicedziekan z wizytatorem i informuje o nim katechetów dekanatu.

Wizytatorzy:
Przed wizytacją kanoniczną ks. biskupa Tadeusza Lityńskiego:
ks. Wojciech Lechów

tel. 666 02 82 44

Przed wizytacją kanoniczną ks. biskupa Pawła Sochy:
ks. Krzysztof Hołowczak
tel. 608 580 496