Katechument dla dorosłych w diecezji

Katechumenat dla dorosłych w diecezji

Instrukcja dotycząca przygotowania do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego – Pobierz

Dekret ustanawiający Diecezjalny Ośrodek Katechumenalny – Pobierz