Katechument dla dorosłych w diecezji

Instrukcja – Pobierz

Dekret – Pobierz