Bierzmowanie dla dorosłych

Instrukcja
dotycząca przygotowania dorosłych do sakramentu bierzmowania w sytuacji nadzwyczajnej
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 1. Wprowadzenie teologiczne

Przyjęcie sakramentu bierzmowania, który należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdyż poprzez bierzmowanie ochrzczeni „jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególna moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285. Dalej skrót KKK). Chociaż więc sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306). Dlatego każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania (por. kan. 889 § 1 Kodeks Prawa Kanonicznego. Dalej skrót KPK). Wierni mają obowiązek przyjąć sakrament bierzmowania w odpowiednim czasie (por. kan. 890 KPK). Ponieważ zdarzają się zaniedbania tego obowiązku, dlatego niniejszą instrukcją określam zasady, jakimi należy się kierować przy udzielaniu sakramentu bierzmowania
w sytuacjach nadzwyczajnych.

 2. Sytuacja nadzwyczajna dorosłego kandydata do bierzmowania

Kandydat do bierzmowania znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej w następujących okolicznościach:

 • Osoba dorosła po ukończeniu 21 roku życia.
 • Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa („Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy to jest możliwe bez poważnej niedogodności” – kan. 1065 § 1 KPK).
 • Zamiar uregulowania związku niesakramentalnego (osoby żyjące w związku niesakramentalnym to te, które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie).
 • Pragnienie pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej (kan. 892-893 KPK) lub świadka bierzmowania (kan. 872-874 KPK) po ukończeniu 21 roku życia.
 • Emigracja zarobkowa młodzieży.

3. Obowiązki duszpasterza wobec kandydata do bierzmowania

 • Należy wyjaśnić powody, dla których kandydat zrezygnował z przystąpienia do sakramentu bierzmowania w okresie katechizacji.
 • Trzeba dokonać oceny sytuacji religijnej kandydata w zakresie wiedzy i praktyk religijnych oraz dotychczasowej edukacji religijnej.
 • Jeżeli kandydat do bierzmowania żyje w związku niesakramentalnym, powinien najpierw przyjąć sakrament małżeństwa, a dopiero po nim – w możliwie najbliższym terminie – sakrament bierzmowania. W takiej sytuacji przygotowanie do małżeństwa powinno być połączone z przygotowaniem do bierzmowania.

 4. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

 • Przygotowanie do bierzmowania kandydatów będących w sytuacjach nadzwyczajnych odbywa się w dekanacie raz w roku. Wykaz dekanatów przygotowujących dorosłych kandydatów załączony jest poniżej. Dekanalny Referent Katechetyczny (wicedziekan), po uzgodnieniu z danym proboszczem, wyznacza parafię formacji. Informację o miejscu i terminie rozpoczęcia przygotowania do bierzmowania przekazuje proboszczom z dekanatu oraz Wydziałowi Nauki Katolickiej w celu udostępnienia jej wszystkim wiernym m.in. w czasie ogłoszeń parafialnych oraz na stronach internetowych. Osoby zainteresowane przygotowaniem do bierzmowania zgłaszają się do wskazanej parafii formacji.
 • Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest proboszcz parafii. Do przeprowadzenia formacji może on delegować wikariusza lub katechetę świeckiego.
 • Za podstawę programową przygotowania do sakramentu bierzmowania należy przyjąć treści zawarte w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.
 • Kandydat powinien uczestniczyć w spotkaniach tematycznie odpowiadających pięciu etapom diecezjalnego programu do bierzmowania Życie Boże:

Etap I: Decyzja w sprawie wiary

Etap II: Doświadczenie spotkania z Jezusem

Etap III: Nowe życie w Duchu Świętym

Etap IV: Apostolstwo aż po krańce świata

Etap V: Powołanie do wspólnoty życia i wiary

 • Minimalna ilość spotkań to dziesięć. Czas formacji nie powinien być krótszy niż trzy miesiące. Po odbytej formacji uczestnikom wystawia się diecezjalne zaświadczenie.
 • Skrócenie formacji jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Wydziału Nauki Katolickiej.

5. Miejsce i czas bierzmowania

Sakrament bierzmowania dla kandydatów w sytuacjach nadzwyczajnych będzie udzielany w pierwszy poniedziałek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00 w Katedrze w czerwcu, w Konkatedrze w grudniu oraz w parafii p.w. św. Mikołaja w Głogowie w marcu. Kandydat i świadek winni przybyć do świątyni na godzinę przed rozpoczęciem mszy świętej. O godzinie 17.00 kapłan odpowiedzialny za liturgię, spotka się z uczestnikami, sporządzi listę kandydatów do bierzmowania i odbierze od nich dokumenty upoważniające do przyjęcia sakramentu. Po zakończonej Mszy św. bierzmowani otrzymują świadectwo potwierdzające przyjęcie sakramentu. Parafia bierzmowania dokonuje zapisu w Księdze Bierzmowanych i przesyła świadectwo bierzmowania do parafii chrztu osoby bierzmowanej.

6. Niniejsza instrukcja wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.

Wykaz dekanatów przygotowujących dorosłych kandydatów do bierzmowania

Dekanat formacji Okres formacji
Dekanat BABIMOST IX-XI
Dekanat DREZDENKO XII-II
Dekanat GŁOGÓW
– NMP KRÓLOWEJ POLSKI
III-V
Dekanat GŁOGÓW
– ŚW. MIKOŁAJA
IX-XI
Dekanat GORZÓW WLKP.
– CHRYSTUSA KRÓLA
XII-II
Dekanat GORZÓW WLKP.
– KATEDRA
III-V
Dekanat GORZÓW WLKP.
– TRÓJCY ŚWIĘTEJ
IX-XI
Dekanat GUBIN XII-II
Dekanat KOSTRZYN NAD ODRĄ III-V
Dekanat KOŻUCHÓW IX-XI
Dekanat KROSNO ODRZ. XII-II
Dekanat LUBSKO III-V
Dekanat ŁĘKNICA IX-XI
Dekanat NOWA SÓL XII-II
Dekanat PSZCZEW III-V
Dekanat ROKITNO IX-XI
Dekanat RZEPIN XII-II
Dekanat SŁAWA III-V
Dekanat STRZELCE KRAJEŃSKIE IX-XI
Dekanat SULECHÓW XII-II
Dekanat SULĘCIN III-V
Dekanat SZPROTAWA IX-XI
Dekanat ŚWIEBODZIN
– MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
XII-II
Dekanat ŚWIEBODZIN
– NMP KRÓLOWEJ POLSKI
III-V
Dekanat WSCHOWA IX-XI
Dekanat ZIELONA GÓRA
– DUCHA ŚWIĘTEGO
XII-II
Dekanat ZIELONA GÓRA
– PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
III-V
Dekanat ZIELONA GÓRA
– ŚW. JADWIGI
IX-XI
Dekanat ŻAGAŃ XII-II
Dekanat ŻARY III-V

Kwartał IX-XI 2017 r.

 • W parafii pw. NMP Królowej Polski przy  ul. Żeromskiego 22 w Gorzowie Wlkp. rozpoczynamy przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla osób, które ukończyły 21 lat w formie 10 katechez. Zapraszamy na pierwsze nauki w piątek 29 września i sobotę 30 września o godz.19.30 do auli św. Jana Pawła II.
 • Parafia MB Gromnicznej w Kożuchowie. Pierwsze spotkanie w poniedziałek 25 września godz. 19.00 w kościele parafialnym. Kolejne spotkania w poniedziałki o tej samej porze.
 • Informacja o parafii i dacie przygotowania dorosłych do bierzmowania w dekanacie Strzelce Krajeńskie w bieżącym kwartale (IX-XI). Informujemy, że spotkania zaplanowane w Parafii pw. św. Józefa w Dobiegniewie, w salce przy  ul. Staszica 6  w terminach: sobota 14, 21,28 października 2017, sobota 4, 18,25 listopad 2017, sobota 2, 9, 16 grudnia 2017. Nauki rozpoczynają się po Mszy św., na którą zapraszamy uczestników, o godz. 19.00.
 • W dekanacie Rokitno będzie miało miejsce w parafii Księży Misjonarzy w Skwierzynie i spotkania będą odbywały się od 14 października co drugą sobotę.
 • W dekanacie Babimost przygotowanie odbywa się w parafii Trzciel. Odpowiedzialny ks. Marek Bednarek CM. Do dziś nikt się nie zgłosił. Proponowane spotkanie mają odbywać się w weekend.
 • Dekanat Głogów – św. Mikołaja, przygotowania dobywają się w parafii pw. św. Mikołaja w Głogowie.
 • Dekanat Łęknica – Bierzmowanie dla dorosłych w parafii Łęknica od 7.10.2017 r. (sobota) rozpoczęcie mszą św. 18.00. Spotkania w soboty po Mszy św.
 • Przygotowanie osób dorosłych do bierzmowania będzie miało miejsce w SZLICHTYNGOWEJ w dniach 22, 29 października; 19,26 listopada 2017 r. o g. 18.00 – niedziela, po mszy św. wieczornej (Msza św. o godz. 17.00).
 • Dekanat św. Jadwigi Śląskiej – Zielona Góra. Najbliższe nauki dla dorosłych pragnących przyjąć sakrament bierzmowania odbędą się w konkatedrze św. Jadwigi Śl. w środę 4 października o 18.30.
 • Przygotowanie do bierzmowania kandydatów w sytuacji nadzwyczajnej w Dekanacie Szprotawa. Miejsce przygotowania: Parafia pw. Świętej Rodziny z Nazaretu w Wiechlicach. Ul. Brzozowa 1, 67-300 Szprotawa . Tel: 693 64 10 39. Adres internetowy: kasper18@wp.pl. Terminy spotkań: Wrzesień: 15. 29. Październik: 6, 12, 19, 26. Listopad: 2, 8, 23, 30.Wszystkie spotkania odbywają się o godz. 18.00.