Bierzmowanie dla dorosłych

Instrukcja
dotycząca przygotowania dorosłych do sakramentu bierzmowania w sytuacji nadzwyczajnej
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 1. Wprowadzenie teologiczne

Przyjęcie sakramentu bierzmowania, który należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdyż poprzez bierzmowanie ochrzczeni „jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególna moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285. Dalej skrót KKK). Chociaż więc sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306). Dlatego każdy ochrzczony, który nie był jeszcze bierzmowany, może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania (por. kan. 889 § 1 Kodeks Prawa Kanonicznego. Dalej skrót KPK). Wierni mają obowiązek przyjąć sakrament bierzmowania w odpowiednim czasie (por. kan. 890 KPK). Ponieważ zdarzają się zaniedbania tego obowiązku, dlatego niniejszą instrukcją określam zasady, jakimi należy się kierować przy udzielaniu sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

 2. Sytuacja nadzwyczajna dorosłego kandydata do bierzmowania

Kandydat do bierzmowania znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej w następujących okolicznościach:

 • Osoba dorosła po ukończeniu 21 roku życia.
 • Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa („Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy to jest możliwe bez poważnej niedogodności” – kan. 1065 § 1 KPK).
 • Zamiar uregulowania związku niesakramentalnego (osoby żyjące w związku niesakramentalnym to te, które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie).
 • Pragnienie pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej (kan. 892-893 KPK) lub świadka bierzmowania (kan. 872-874 KPK) po ukończeniu 21 roku życia.
 • Emigracja młodzieży.

3. Obowiązki duszpasterza wobec kandydata do bierzmowania

 • Należy wyjaśnić powody, dla których kandydat zrezygnował z przystąpienia do sakramentu bierzmowania w okresie katechizacji.
 • Trzeba dokonać oceny sytuacji religijnej kandydata w zakresie wiedzy i praktyk religijnych oraz dotychczasowej edukacji religijnej.
 • Jeżeli kandydat do bierzmowania żyje w związku niesakramentalnym, powinien najpierw przyjąć sakrament małżeństwa, a dopiero po nim – w możliwie najbliższym terminie – sakrament bierzmowania. W takiej sytuacji przygotowanie do małżeństwa powinno być połączone z przygotowaniem do bierzmowania.
 • Należy poinformować kandydata o przygotowaniu następujących dokumentów wymaganych do bierzmowania: metryka chrztu św. (wystawia parafia chrztu), zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania), zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania), zaświadczenie o odbytej spowiedzi św., dowód osobisty. Ewentualne rozbieżności danych pomiędzy metryką chrztu a dowodem osobistym należy wyjaśnić w oparciu o odpis zupełny akt urodzenia w parafii chrztu.
 • Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza duszpasterz parafii przygotowania do bierzmowania lub parafii zamieszkania kandydata (w takim przypadku należy wystawić zaświadczenie o spełnieniu  przez kandydata warunków do przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 4. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

 • Przygotowanie do bierzmowania kandydatów będących w sytuacjach nadzwyczajnych odbywa się w dekanacie raz w roku. Wykaz dekanatów przygotowujących dorosłych kandydatów załączony jest poniżej. Dekanalny Referent Katechetyczny (wicedziekan), po uzgodnieniu z danym proboszczem, wyznacza parafię formacji. Informację o miejscu i terminie rozpoczęcia przygotowania do bierzmowania przekazuje proboszczom z dekanatu oraz Wydziałowi Nauki Katolickiej w celu udostępnienia jej wszystkim wiernym m.in. w czasie ogłoszeń parafialnych oraz na stronach internetowych. Osoby zainteresowane przygotowaniem do bierzmowania zgłaszają się do wskazanej parafii formacji.
 • Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest proboszcz parafii. Do przeprowadzenia formacji może on delegować wikariusza lub katechetę świeckiego.
 • Za podstawę programową przygotowania do sakramentu bierzmowania należy przyjąć treści zawarte w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.
 • Kandydat powinien uczestniczyć w spotkaniach tematycznie odpowiadających pięciu etapom diecezjalnego programu do bierzmowania Życie Boże:

Etap I: Decyzja w sprawie wiary

Etap II: Doświadczenie spotkania z Jezusem

Etap III: Nowe życie w Duchu Świętym

Etap IV: Apostolstwo aż po krańce świata

Etap V: Powołanie do wspólnoty życia i wiary

 • Minimalna ilość spotkań to dziesięć. Czas formacji nie powinien być krótszy niż trzy miesiące. Po odbytej formacji uczestnikom wystawia się diecezjalne zaświadczenie.
 • Skrócenie formacji jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Wydziału Nauki Katolickiej.

5. Miejsce i czas bierzmowania

Sakrament bierzmowania dla kandydatów w sytuacjach nadzwyczajnych będzie udzielany w pierwszy poniedziałek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00 w Katedrze w czerwcu, w Konkatedrze w grudniu oraz w parafii p.w. św. Mikołaja w Głogowie w marcu. Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby kandydat poinformował parafię udzielania bierzmowania (telefonicznie lub osobiście) o zamiarze przystąpienia w danym terminie do bierzmowania. Kandydat i świadek winni przybyć do świątyni na godzinę przed rozpoczęciem mszy świętej. O godzinie 17.00 kapłan odpowiedzialny za liturgię, spotka się z uczestnikami, sporządzi listę kandydatów do bierzmowania i odbierze od nich dokumenty upoważniające do przyjęcia sakramentu: metrykę chrztu św. (wystawia parafia chrztu), zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania), zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania), zaświadczenie o odbytej spowiedzi św., dowód osobisty. Po zakończonej Mszy św. bierzmowani otrzymują świadectwo potwierdzające przyjęcie sakramentu. Parafia bierzmowania dokonuje zapisu w Księdze Bierzmowanych i przesyła świadectwo bierzmowania do parafii chrztu osoby bierzmowanej.

6. Niniejsza instrukcja wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.

Wykaz dekanatów przygotowujących dorosłych kandydatów do bierzmowania – alfabetyczny

Dekanat formacji Okres formacji
Dekanat BABIMOST IX-XI
Dekanat DREZDENKO XII-II
Dekanat GŁOGÓW
– NMP KRÓLOWEJ POLSKI
III-V
Dekanat GŁOGÓW
– ŚW. MIKOŁAJA
IX-XI
Dekanat GORZÓW WLKP.
– CHRYSTUSA KRÓLA
XII-II
Dekanat GORZÓW WLKP.
– KATEDRA
III-V
Dekanat GORZÓW WLKP.
– TRÓJCY ŚWIĘTEJ
IX-XI
Dekanat GUBIN XII-II
Dekanat KOSTRZYN NAD ODRĄ III-V
Dekanat KOŻUCHÓW IX-XI
Dekanat KROSNO ODRZ. XII-II
Dekanat LUBSKO III-V
Dekanat ŁĘKNICA IX-XI
Dekanat NOWA SÓL XII-II
Dekanat PSZCZEW III-V
Dekanat ROKITNO IX-XI
Dekanat RZEPIN XII-II
Dekanat SŁAWA III-V
Dekanat STRZELCE KRAJEŃSKIE IX-XI
Dekanat SULECHÓW XII-II
Dekanat SULĘCIN III-V
Dekanat SZPROTAWA IX-XI
Dekanat ŚWIEBODZIN
– MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
XII-II
Dekanat ŚWIEBODZIN
– NMP KRÓLOWEJ POLSKI
III-V
Dekanat WSCHOWA IX-XI
Dekanat ZIELONA GÓRA
– DUCHA ŚWIĘTEGO
XII-II
Dekanat ZIELONA GÓRA
– PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
III-V
Dekanat ZIELONA GÓRA
– ŚW. JADWIGI
IX-XI
Dekanat ŻAGAŃ XII-II
Dekanat ŻARY III-V

Wykaz dekanatów przygotowujących do bierzmowania – kwartalny

Od marca do maja:
Głogów, NMP Królowej Polski,
Gorzów Wlkp., Katedra
Kostrzyn nad Odrą
Lubsko
Pszczew
Sława
Sulęcin
Świebodzin, NMP Królowej Polski
Zielona Góra, Podwyższenia Krzyża
Żary

Od września do listopada:
Babimost
Głogów, św. Mikołaja
Gorzów Wlkp., Trójcy Świętej
Kożuchów
Łęknica
Rokitno
Strzelce Krajeńskie
Szprotawa
Wschowa
Zielona Góra, św. Jadwigi

Od grudnia do lutego:
Drezdenko
Gorzów Wlkp.; Chrystusa Króla
Gubin
Krosno Odrzańskie
Nowa Sól
Rzepin
Sulechów
Świebodzin, Miłosierdzia Bożego
Zielona Góra, Ducha Świętego
Żagań

******************************************************************************************

Przygotowanie w terminie: od grudnia 2017 r. do lutego 2018 r.

Dekanaty:

 1. Drezdenko: Miejsce:  kościół w Trzebiczu godz. 16.00, Terminy: 04; 11 i 15 grudnia 2017 r. oraz 02; 09 i 14 luty 2018 r. Zakończenie ze spowiedzią i Komunią św. Podczas Mszy św. Gorzów Wlkp.; Chrystusa Króla.
 2. Gorzów Wlkp., Chrystusa Króla: Miejsce: W SALCE PRZY PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA W GORZOWIE WLKP. o godz. 19.00, Terminy: 6 grudnia prowadzi Parafia Chrystusa Króla (2 KATECHEZY), 13 grudnia prowadzi Parafia Deszczno (2 KATECHEZY), 20 grudnia prowadzi Parafia MB Różańcowej (2 KATECHEZY), 7 lutego 2018 rok prowadzi Parafia Św. Józefa (2 KATECHEZY), 21 luty 2018 rok prowadzi Parafia Gralewo (1 KATECHEZA)
 3. Gubin – Miejsce: parafia pw. św. Jana od Krzyża w Starosiedlu. Terminy: Spotkania odbywać się będą w soboty: 2, 9,16 grudnia, 13, 20, 27 stycznia oraz 3, 10, 17 i 24 lutego o godz. 9.00. Kandydatów zapisujemy na dwóch pierwszych spotkaniach. Odpowiedzialnym za przygotowanie kandydatów będzie ks. Andrzej Pytlik.
 4. Krosno Odrzańskie – Miejsce: Parafia pw. św. Ap Piotra i Pawła w BYTNICY. Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 4.12. o g. 18.00 w kościele parafialnym.
 5. Nowa Sól – Miejsce: salka w Przyborowie, terminy: 17.02.2018 r., 17.03.2018 r., 14.04.2018 r., godz. 12.00.
 6. Rzepin: Miejsce: Cybinka w salce katechetycznej, Terminy: 15 grudnia o godz. 19.00 .
 7. Sulechów: Miejsce: salka katechetyczna parafia Podwyższenia Krzyża, termin: 16.12.2017 r. godz. 10.30.
 8. Świebodzin, Miłosierdzia Bożego: Miejsce: salka w  parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie w następujących terminach: 30.11.2017r. (czwartek) godz. 19.00, 07.12.2017r. (czwartek) godz. 19.00, 14.12.2017r. (czwartek) godz. 19.00, 08.02.2017r. (czwartek) godz. 19.00, 15.02.2017r. (czwartek) godz. 19.00, 15.03.2017r. (czwartek) godz. 19.00, 22.03.2017r. (czwartek) godz. 19.00, 05.04.2017r (czwartek) godz. 19.00, 12.04.2017r. (czwartek) godz. 19.00, 19.04.2014r. (czwartek) godz. 19.00
 9. Zielona Góra, Ducha Świętego – brak
 10. Żagań –  Miejsce: Parafia Nawiedzenia NMP w Żaganiu, Terminy: Niedziela 03.12.2017 r. o godz. 13.30, 17.12.2017, 14.01.2018, 04.02.2018, 11.02.2018 godz. 13.30.

Termin najbliższego bierzmowania dla dorosłych:

Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze ul. Mickiewicza 14, 65 – 063 Zielona Góra, 04.12.2017 r. poniedziałek o godz. 18.00. Telefon do parafii: (68)320 24 70, 324 89 11