Bierzmowanie dla dorosłych

Instrukcja
dotycząca przygotowania dorosłych do sakramentu bierzmowania w sytuacji nadzwyczajnej
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 1. Wprowadzenie teologiczne

Przyjęcie sakramentu bierzmowania, który należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdyż poprzez bierzmowanie ochrzczeni „jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególna moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285. Dalej skrót KKK). Chociaż więc sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306). Dlatego każdy ochrzczony, który nie był jeszcze bierzmowany, może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania (por. kan. 889 § 1 Kodeks Prawa Kanonicznego. Dalej skrót KPK). Wierni mają obowiązek przyjąć sakrament bierzmowania w odpowiednim czasie (por. kan. 890 KPK). Ponieważ zdarzają się zaniedbania tego obowiązku, dlatego niniejszą instrukcją określam zasady, jakimi należy się kierować przy udzielaniu sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

 2. Sytuacja nadzwyczajna dorosłego kandydata do bierzmowania

Kandydat do bierzmowania znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej w następujących okolicznościach:

 • Osoba dorosła po ukończeniu 21 roku życia.
 • Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa („Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy to jest możliwe bez poważnej niedogodności” – kan. 1065 § 1 KPK).
 • Zamiar uregulowania związku niesakramentalnego (osoby żyjące w związku niesakramentalnym to te, które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie).
 • Pragnienie pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej (kan. 892-893 KPK) lub świadka bierzmowania (kan. 872-874 KPK) po ukończeniu 21 roku życia.
 • Emigracja młodzieży.

3. Obowiązki duszpasterza wobec kandydata do bierzmowania

 • Należy wyjaśnić powody, dla których kandydat zrezygnował z przystąpienia do sakramentu bierzmowania w okresie katechizacji.
 • Trzeba dokonać oceny sytuacji religijnej kandydata w zakresie wiedzy i praktyk religijnych oraz dotychczasowej edukacji religijnej.
 • Jeżeli kandydat do bierzmowania żyje w związku niesakramentalnym, powinien najpierw przyjąć sakrament małżeństwa, a dopiero po nim – w możliwie najbliższym terminie – sakrament bierzmowania. W takiej sytuacji przygotowanie do małżeństwa powinno być połączone z przygotowaniem do bierzmowania.
 • Należy poinformować kandydata o przygotowaniu następujących dokumentów wymaganych do bierzmowania: metryka chrztu św. (wystawia parafia chrztu), zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania), zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania), zaświadczenie o odbytej spowiedzi św., dowód osobisty. Ewentualne rozbieżności danych pomiędzy metryką chrztu a dowodem osobistym należy wyjaśnić w oparciu o odpis zupełny akt urodzenia w parafii chrztu.
 • Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza duszpasterz parafii przygotowania do bierzmowania lub parafii zamieszkania kandydata (w takim przypadku należy wystawić zaświadczenie o spełnieniu  przez kandydata warunków do przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 4. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

 • Przygotowanie do bierzmowania kandydatów będących w sytuacjach nadzwyczajnych odbywa się w dekanacie raz w roku. Wykaz dekanatów przygotowujących dorosłych kandydatów załączony jest poniżej. Dekanalny Referent Katechetyczny (wicedziekan), po uzgodnieniu z danym proboszczem, wyznacza parafię formacji. Informację o miejscu i terminie rozpoczęcia przygotowania do bierzmowania przekazuje proboszczom z dekanatu oraz Wydziałowi Nauki Katolickiej w celu udostępnienia jej wszystkim wiernym m.in. w czasie ogłoszeń parafialnych oraz na stronach internetowych. Osoby zainteresowane przygotowaniem do bierzmowania zgłaszają się do wskazanej parafii formacji.
 • Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest proboszcz parafii. Do przeprowadzenia formacji może on delegować wikariusza lub katechetę świeckiego.
 • Za podstawę programową przygotowania do sakramentu bierzmowania należy przyjąć treści zawarte w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.
 • Kandydat powinien uczestniczyć w spotkaniach tematycznie odpowiadających pięciu etapom diecezjalnego programu do bierzmowania Życie Boże:

Etap I: Decyzja w sprawie wiary

Etap II: Doświadczenie spotkania z Jezusem

Etap III: Nowe życie w Duchu Świętym

Etap IV: Apostolstwo aż po krańce świata

Etap V: Powołanie do wspólnoty życia i wiary

 • Minimalna ilość spotkań to dziesięć. Czas formacji nie powinien być krótszy niż trzy miesiące. Po odbytej formacji uczestnikom wystawia się diecezjalne zaświadczenie.
 • Skrócenie formacji jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Wydziału Nauki Katolickiej.

5. Miejsce i czas bierzmowania

Sakrament bierzmowania dla kandydatów w sytuacjach nadzwyczajnych będzie udzielany w pierwszy poniedziałek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00 w Katedrze w czerwcu, w Konkatedrze w grudniu oraz w parafii p.w. św. Mikołaja w Głogowie w marcu. Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby kandydat poinformował parafię udzielania bierzmowania (telefonicznie lub osobiście) o zamiarze przystąpienia w danym terminie do bierzmowania. Kandydat i świadek winni przybyć do świątyni na godzinę przed rozpoczęciem mszy świętej. O godzinie 17.00 kapłan odpowiedzialny za liturgię, spotka się z uczestnikami, sporządzi listę kandydatów do bierzmowania i odbierze od nich dokumenty upoważniające do przyjęcia sakramentu: metrykę chrztu św. (wystawia parafia chrztu), zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania), zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania), zaświadczenie o odbytej spowiedzi św., dowód osobisty. Po zakończonej Mszy św. bierzmowani otrzymują świadectwo potwierdzające przyjęcie sakramentu. Parafia bierzmowania dokonuje zapisu w Księdze Bierzmowanych i przesyła świadectwo bierzmowania do parafii chrztu osoby bierzmowanej.

6. Niniejsza instrukcja wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.

Wykaz dekanatów przygotowujących dorosłych kandydatów do bierzmowania – alfabetyczny

Dekanat formacji Okres formacji
Dekanat BABIMOST IX-XI
Dekanat DREZDENKO XII-II
Dekanat GŁOGÓW
– NMP KRÓLOWEJ POLSKI
III-V
Dekanat GŁOGÓW
– ŚW. MIKOŁAJA
IX-XI
Dekanat GORZÓW WLKP.
– CHRYSTUSA KRÓLA
XII-II
Dekanat GORZÓW WLKP.
– KATEDRA
III-V
Dekanat GORZÓW WLKP.
– TRÓJCY ŚWIĘTEJ
IX-XI
Dekanat GUBIN XII-II
Dekanat KOSTRZYN NAD ODRĄ III-V
Dekanat KOŻUCHÓW IX-XI
Dekanat KROSNO ODRZ. XII-II
Dekanat LUBSKO III-V
Dekanat ŁĘKNICA IX-XI
Dekanat NOWA SÓL XII-II
Dekanat PSZCZEW III-V
Dekanat ROKITNO IX-XI
Dekanat RZEPIN XII-II
Dekanat SŁAWA III-V
Dekanat STRZELCE KRAJEŃSKIE IX-XI
Dekanat SULECHÓW XII-II
Dekanat SULĘCIN III-V
Dekanat SZPROTAWA IX-XI
Dekanat ŚWIEBODZIN
– MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
XII-II
Dekanat ŚWIEBODZIN
– NMP KRÓLOWEJ POLSKI
III-V
Dekanat WSCHOWA IX-XI
Dekanat ZIELONA GÓRA
– DUCHA ŚWIĘTEGO
XII-II
Dekanat ZIELONA GÓRA
– PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
III-V
Dekanat ZIELONA GÓRA
– ŚW. JADWIGI
IX-XI
Dekanat ŻAGAŃ XII-II
Dekanat ŻARY IX-XI

Wykaz dekanatów przygotowujących do bierzmowania – kwartalny

Od marca do maja:
Głogów, NMP Królowej Polski,
Gorzów Wlkp., Katedra
Kostrzyn nad Odrą
Lubsko
Pszczew
Sława
Sulęcin
Świebodzin, NMP Królowej Polski
Zielona Góra, Podwyższenia Krzyża

Od września do listopada:
Babimost
Głogów, św. Mikołaja
Gorzów Wlkp., Trójcy Świętej
Kożuchów
Łęknica
Rokitno
Strzelce Krajeńskie
Szprotawa
Wschowa
Zielona Góra, św. Jadwigi
Żary

Od grudnia do lutego:
Drezdenko
Gorzów Wlkp.; Chrystusa Króla
Gubin
Krosno Odrzańskie
Nowa Sól
Rzepin
Sulechów
Świebodzin, Miłosierdzia Bożego
Zielona Góra, Ducha Świętego
Żagań

Przygotowanie I – Termin: od września do listopada

Dekanaty:

 1. Babimost – z barku chętnych przygotowanie nie odbywa się
 2. Głogów, św. Mikołaja – początek 25.09.2022 r.parafia pw. św. Mikołaja w Głogowie o godz. 18.00.
 3. Gorzów Wlkp., Trójcy Świętej – początek 30. września (pt.)– 1. października (sob.)– 7. października (pt.)– 8. października (sob.)– 14. października (pt.)– 15. października (sob.)– 21. października (pt.)– 22. października (sob.)(Przerwa z racji „długiego weekendu” z okazji uroczystości Wszystkich Świętych.)– 4. listopada (pt.)– 5. listopada (sob.)Miejsce: salka parafialna przy kościele (przy dużej ilości osób – w kościele) Godz.: 19.30 Św. Wojciecha na ul. Gwiaździstej 12A
 4. Kożuchów – Od 1.10.2022 salka parfialna w Kożuchowie godz. 19.00.
 5. Łęknica – z barku chętnych przygotowanie nie odbywa się
 6. Rokitno – Od 16.09. 2022 r. parafia św. Mikołaja – Skwierzyna. Prowadzi ks. Robert Krzyśków Plebańska 1, salka św. Wincentego – piątek g.19.00.
 7. Strzelce Krajeńskie – rozpoaczęcie 30.09.2022 r. godz. 17.00 w kościele Bobrówku Msza św. i katecheza.
 8. Szprotawa – od 25.09.2022 godz.18.45 kościół w Lesznie Górnym.
 9. Wschowa – Siedlnica piątek 23 września o godzinie 19.00.
 10. Zielona Góra, św. Jadwigi – SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ W KONKATEDRZE – parafia pw. św. Jadwigi w Zielonej Górze
  w każdy piątek o godz. 19.00
  Spotkanie 1 – 23.09.2022
  Spotkanie 2 – 30. 09. 2022
  Spotkanie 3 – 07.10.2022
  Spotkanie 4 – 14.10.2022
  Spotkanie 5 – 21.10.2022
  Spotkanie 6 – 28.10.2022
  Spotkanie 7 – 04.11.2022
  Spotkanie 8/9 – 18.11.2022
  Spotkanie 10 – 25.11.2022
 11. Żary – kościół rektoralny (Garnizonowy) – 02.09.2022 r. w piątki o godz. 18.00  w kościele rektoralnym Podwyższenia Krzyża Świętego.

Przygotowanie II – Termin: od grudnia do lutego

Dekanaty:

 1. Drezdenko –
 2. Gorzów Wlkp., Chrystusa Króla –
 3. Gubin –
 4. Krosno Odrzańskie –
 5. Nowa Sól – par. św. Józefa
 6. Rzepin –
 7. Sulechów –
 8. Świebodzin, Miłosierdzia Bożego –
 9. Zielona Góra, Ducha Świętego –
 10. 10. Żagań –

Przygotowanie III – Termin: od marca do maja

Dekanaty:

1.Głogów, NMP Królowej Polski

2. Gorzów Wlkp., Katedra

4. Lubsko

5. Pszczew – 

6. Sława

7. Sulęcin

8. Świebodzin NMP Królowej Polski

9. Zielona Góra, Podwyższenia Krzyża

Termin najbliższego bierzmowania dla dorosłych:

1. Bierzmowanie w grudniu – Parafia Konkatedralna p.w. św. Jadwigi Śląskiej, ul. Mickiewicza 14, 65 – 063 Zielona Góra, tel. 68 320 24 70, 324 89 11, e-mail – zielonagorajs@diecezjazg.pl
Data: –

2. Bierzmowanie w marcu – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja, ul. Powstańców 1, 67-200 Głogów, tel. 76 833 36 01, e-mail – parafia@mikolajglogow.pl
Data: 07.03.2022 r. godz. 18.00
Szczegółowe informacje – czytaj

3. Bierzmowanie – Parafia Rzymsko-Katolicka Kościoła Katedralnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Obotrycka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 95 722 33 58, e-mail – gorzowwnmp@diecezjazg.pl
Data:  8 czerwca 2022 r. o godz. 18.00