Bierzmowanie dla dorosłych

Instrukcja
dotycząca przygotowania dorosłych do sakramentu bierzmowania w sytuacji nadzwyczajnej
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 1. Wprowadzenie teologiczne

Przyjęcie sakramentu bierzmowania, który należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdyż poprzez bierzmowanie ochrzczeni „jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególna moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (Katechizm Kościoła Katolickiego 1285. Dalej skrót KKK). Chociaż więc sakrament chrztu jest ważny i skuteczny bez bierzmowania i Eucharystii, to jednak wtajemniczenie chrześcijańskie pozostaje niedopełnione (por. KKK 1306). Dlatego każdy ochrzczony, który nie był jeszcze bierzmowany, może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania (por. kan. 889 § 1 Kodeks Prawa Kanonicznego. Dalej skrót KPK). Wierni mają obowiązek przyjąć sakrament bierzmowania w odpowiednim czasie (por. kan. 890 KPK). Ponieważ zdarzają się zaniedbania tego obowiązku, dlatego niniejszą instrukcją określam zasady, jakimi należy się kierować przy udzielaniu sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

 2. Sytuacja nadzwyczajna dorosłego kandydata do bierzmowania

Kandydat do bierzmowania znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej w następujących okolicznościach:

 • Osoba dorosła po ukończeniu 21 roku życia.
 • Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa („Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy to jest możliwe bez poważnej niedogodności” – kan. 1065 § 1 KPK).
 • Zamiar uregulowania związku niesakramentalnego (osoby żyjące w związku niesakramentalnym to te, które zawarły tylko kontrakt cywilny, jak również żyjące w konkubinacie).
 • Pragnienie pełnienia funkcji ojca lub matki chrzestnej (kan. 892-893 KPK) lub świadka bierzmowania (kan. 872-874 KPK) po ukończeniu 21 roku życia.
 • Emigracja młodzieży.

3. Obowiązki duszpasterza wobec kandydata do bierzmowania

 • Należy wyjaśnić powody, dla których kandydat zrezygnował z przystąpienia do sakramentu bierzmowania w okresie katechizacji.
 • Trzeba dokonać oceny sytuacji religijnej kandydata w zakresie wiedzy i praktyk religijnych oraz dotychczasowej edukacji religijnej.
 • Jeżeli kandydat do bierzmowania żyje w związku niesakramentalnym, powinien najpierw przyjąć sakrament małżeństwa, a dopiero po nim – w możliwie najbliższym terminie – sakrament bierzmowania. W takiej sytuacji przygotowanie do małżeństwa powinno być połączone z przygotowaniem do bierzmowania.
 • Należy poinformować kandydata o przygotowaniu następujących dokumentów wymaganych do bierzmowania: metryka chrztu św. (wystawia parafia chrztu), zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania), zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania), zaświadczenie o odbytej spowiedzi św., dowód osobisty. Ewentualne rozbieżności danych pomiędzy metryką chrztu a dowodem osobistym należy wyjaśnić w oparciu o odpis zupełny akt urodzenia w parafii chrztu.
 • Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza duszpasterz parafii przygotowania do bierzmowania lub parafii zamieszkania kandydata (w takim przypadku należy wystawić zaświadczenie o spełnieniu  przez kandydata warunków do przygotowania i przyjęcia sakramentu bierzmowania.

 4. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

 • Przygotowanie do bierzmowania kandydatów będących w sytuacjach nadzwyczajnych odbywa się w dekanacie raz w roku. Wykaz dekanatów przygotowujących dorosłych kandydatów załączony jest poniżej. Dekanalny Referent Katechetyczny (wicedziekan), po uzgodnieniu z danym proboszczem, wyznacza parafię formacji. Informację o miejscu i terminie rozpoczęcia przygotowania do bierzmowania przekazuje proboszczom z dekanatu oraz Wydziałowi Nauki Katolickiej w celu udostępnienia jej wszystkim wiernym m.in. w czasie ogłoszeń parafialnych oraz na stronach internetowych. Osoby zainteresowane przygotowaniem do bierzmowania zgłaszają się do wskazanej parafii formacji.
 • Odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania jest proboszcz parafii. Do przeprowadzenia formacji może on delegować wikariusza lub katechetę świeckiego.
 • Za podstawę programową przygotowania do sakramentu bierzmowania należy przyjąć treści zawarte w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego.
 • Kandydat powinien uczestniczyć w spotkaniach tematycznie odpowiadających pięciu etapom diecezjalnego programu do bierzmowania Życie Boże:

Etap I: Decyzja w sprawie wiary

Etap II: Doświadczenie spotkania z Jezusem

Etap III: Nowe życie w Duchu Świętym

Etap IV: Apostolstwo aż po krańce świata

Etap V: Powołanie do wspólnoty życia i wiary

 • Minimalna ilość spotkań to dziesięć. Czas formacji nie powinien być krótszy niż trzy miesiące. Po odbytej formacji uczestnikom wystawia się diecezjalne zaświadczenie.
 • Skrócenie formacji jest możliwe tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Wydziału Nauki Katolickiej.

5. Miejsce i czas bierzmowania

Sakrament bierzmowania dla kandydatów w sytuacjach nadzwyczajnych będzie udzielany w pierwszy poniedziałek miesiąca podczas Mszy św. o godz. 18.00 w Katedrze w czerwcu, w Konkatedrze w grudniu oraz w parafii p.w. św. Mikołaja w Głogowie w marcu. Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby kandydat poinformował parafię udzielania bierzmowania (telefonicznie lub osobiście) o zamiarze przystąpienia w danym terminie do bierzmowania. Kandydat i świadek winni przybyć do świątyni na godzinę przed rozpoczęciem mszy świętej. O godzinie 17.00 kapłan odpowiedzialny za liturgię, spotka się z uczestnikami, sporządzi listę kandydatów do bierzmowania i odbierze od nich dokumenty upoważniające do przyjęcia sakramentu: metrykę chrztu św. (wystawia parafia chrztu), zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania), zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania), zaświadczenie o odbytej spowiedzi św., dowód osobisty. Po zakończonej Mszy św. bierzmowani otrzymują świadectwo potwierdzające przyjęcie sakramentu. Parafia bierzmowania dokonuje zapisu w Księdze Bierzmowanych i przesyła świadectwo bierzmowania do parafii chrztu osoby bierzmowanej.

6. Niniejsza instrukcja wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.

Wykaz dekanatów przygotowujących dorosłych kandydatów do bierzmowania – alfabetyczny

Dekanat formacji Okres formacji
Dekanat BABIMOST IX-XI
Dekanat DREZDENKO XII-II
Dekanat GŁOGÓW
– NMP KRÓLOWEJ POLSKI
III-V
Dekanat GŁOGÓW
– ŚW. MIKOŁAJA
IX-XI
Dekanat GORZÓW WLKP.
– CHRYSTUSA KRÓLA
XII-II
Dekanat GORZÓW WLKP.
– KATEDRA
III-V
Dekanat GORZÓW WLKP.
– TRÓJCY ŚWIĘTEJ
IX-XI
Dekanat GUBIN XII-II
Dekanat KOSTRZYN NAD ODRĄ III-V
Dekanat KOŻUCHÓW IX-XI
Dekanat KROSNO ODRZ. XII-II
Dekanat LUBSKO III-V
Dekanat ŁĘKNICA IX-XI
Dekanat NOWA SÓL XII-II
Dekanat PSZCZEW III-V
Dekanat ROKITNO IX-XI
Dekanat RZEPIN XII-II
Dekanat SŁAWA III-V
Dekanat STRZELCE KRAJEŃSKIE IX-XI
Dekanat SULECHÓW XII-II
Dekanat SULĘCIN III-V
Dekanat SZPROTAWA IX-XI
Dekanat ŚWIEBODZIN
– MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
XII-II
Dekanat ŚWIEBODZIN
– NMP KRÓLOWEJ POLSKI
III-V
Dekanat WSCHOWA IX-XI
Dekanat ZIELONA GÓRA
– DUCHA ŚWIĘTEGO
XII-II
Dekanat ZIELONA GÓRA
– PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
III-V
Dekanat ZIELONA GÓRA
– ŚW. JADWIGI
IX-XI
Dekanat ŻAGAŃ XII-II
Dekanat ŻARY IX-XI

Wykaz dekanatów przygotowujących do bierzmowania – kwartalny

Od marca do maja:
Głogów, NMP Królowej Polski,
Gorzów Wlkp., Katedra
Kostrzyn nad Odrą
Lubsko
Pszczew
Sława
Sulęcin
Świebodzin, NMP Królowej Polski
Zielona Góra, Podwyższenia Krzyża

Od września do listopada:
Babimost
Głogów, św. Mikołaja
Gorzów Wlkp., Trójcy Świętej
Kożuchów
Łęknica
Rokitno
Strzelce Krajeńskie
Szprotawa
Wschowa
Zielona Góra, św. Jadwigi
Żary

Od grudnia do lutego:
Drezdenko
Gorzów Wlkp.; Chrystusa Króla
Gubin
Krosno Odrzańskie
Nowa Sól
Rzepin
Sulechów
Świebodzin, Miłosierdzia Bożego
Zielona Góra, Ducha Świętego
Żagań

Przygotowanie I – Termin: od września do listopada

Dekanaty:

 1. Babimost –
 2. Głogów, św. Mikołaja –
 3. Gorzów Wlkp., Trójcy Świętej –
 4. Kożuchów –
 5. Łęknica –
 6. Rokitno –
 7. Strzelce Krajeńskie –
 8. Szprotawa –
 9. Wschowa –
 10. Zielona Góra, św. Jadwigi –
 11. Żary – kościół rektoralny (Garnizonowy) –

Przygotowanie II – Termin: od grudnia do lutego

Dekanaty:

 1. Drezdenko – Terminy spotkań: grudzień 2020 – luty 2021: 4 .12, 10.12, 12.12, 19,12  godz. 16.00, 6.01 , 24.01 godz. 11.30, 6.02 , 13.02 , 27.02 – godz. 16.00. Na ostatnim spotkaniu spowiedź , Msza św.
 2. Gorzów Wlkp., Chrystusa Króla – sala parafialna – kościół Chrystusa Króla 10.12,17.12.2020; 4,02., 11.02., 18.02.2021 godz. 19.00
 3. Gubin – Rozpoczęcie w niedzielę, 13 grudnia, w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie, przy ul. Długiej 2a – godz. 19.00 zapisy, 19.05 Akatyst ku czci Bogurodzicy
  19.55 konferencja wprowadzająca, 20.15 zakończenie
 4. Krosno Odrzańskie – od 2 grudnia o g. 18.00 w kościele parafialnym w Bytnicy
 5. Nowa Sól – 06.12.2020 kościół św. Józefa o godz. 17.00
 6. Rzepin – od 04.12. kościół Cybinka – godz. 18.30
 7. Sulechów – 09.12.2020 kościół św. Stanisława Kostki Sulechów godz.19.00.
 8. Świebodzin, Miłosierdzia Bożego – od 05.12.2020 sobota kościół Miłosierdzia Bożego sala na plebanii godz. 19.30.
 9. Zielona Góra, Ducha Świętego – Spotkanie 1 – 11.12.2020 – Początek – dlaczego warto przyjąć sakrament bierzmowania? Spotkanie 2 – 18.12.2020 – Wiara – czy można być dzisiaj wierzącym? Spotkanie 3 – 08.01.2021 – Zmiana – czy ja potrzebuję nawrócenia? Spotkanie 4 – 15.01.2021 – Droga – staję się chrześcijaninem Spotkanie 5 – 22.01.2021 – Kontakt – o modlitwie Spotkanie 6 – 29.01.2021 – Znaki – sakramenty pokuty i Eucharystii Spotkanie 7 – 05.02.2021 – Komunikacja – razem w Kościele Spotkanie 8 – 12.02.2021 – Wspomaganie – dary Ducha Świętego Spotkanie 9 – 9.02.2021 – Wybór – znaczenie sakramentu małżeństwa Spotkanie 10 – 26.02.2021 – Celebracja przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Spotkania odbywają się w salce na plebanii o godz. 19.00.
 1. Żagań – 05.12.2020 r. o godz. 19.00 w kancelarii parafi Wniebowzięcia NMP w Żaganiu

Przygotowanie III – Termin: 06.-08.2020 r.

Dekanaty:

1.Głogów, NMP Królowej Polski

2. Gorzów Wlkp., Katedra

3. Kostrzyn nad Odrą

4. Lubsko

5. Pszczew

6. Sława

7. Sulęcin

8. Świebodzin NMP Królowej Polski

9. Zielona Góra, Podwyższenia Krzyża

Termin najbliższego bierzmowania dla dorosłych:

1. Bierzmowanie w grudniu – Parafia Konkatedralna p.w. św. Jadwigi Śląskiej, ul. Mickiewicza 14, 65 – 063 Zielona Góra, tel. 68 320 24 70, 324 89 11, e-mail – zielonagorajs@diecezjazg.pl
Data:

2. Bierzmowanie w marcu – Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja, ul. Powstańców 1, 67-200 Głogów, tel. 76 833 36 01, e-mail – parafia@mikolajglogow.pl
Data: 01.03.2021 r. poniedziałek godz. 18.00. Ze względu na limity w kościele kandydaci przybywają bez świadków!
Szczegółowe informacje – czytaj

3. Bierzmowanie – Parafia Rzymsko-Katolicka Kościoła Katedralnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, ul. Obotrycka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski, tel. 95 722 33 58, e-mail – gorzowwnmp@diecezjazg.pl
Data: