Konferencje

II KONFERENCJĘ DLA KATECHETÓW SPECJALNYCH

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA
II KONFERENCJĘ DLA KATECHETÓW SPECJALNYCH Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
Głogów 22 kwietnia 2020 r.

 

Temat: „Przygotowanie do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych”
Miejsce: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, ul. Sportowa 1, 67-200 Głogów

Plan:

Godz. 9.00

Rozpoczęcie konferencji i powitanie gości – Ks. dr Wojciech Lechów – Dyrektor WNK (Zielona Góra)

Godz. 9.15

 

I CZĘŚĆ PANELU

Wprowadzenie do dyskusji: „Kryteria przygotowania osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej” – Ks. dr Krzysztof Sosna (WT Uniwersytet Śląski Katowice)

Panel dyskusyjny – prowadzenie p. Beata Ćwik-Rzepa – wizytator nauczania religii (Głogów)

Godz. 11.00

Przerwa kawowa. Możliwość zwiedzania placówki.

Godz. 12.00

 

II CZĘŚĆ PANELU

Wprowadzenie do dyskusji: „Współpraca środowisk wychowawczych w przygotowaniu osób niepełnosprawnych intelektualnie do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego” – ks. Radosław Horbatowski – duszpasterz osób niepełnosprawnych (Głogów)

Panel dyskusyjny – prowadzenie p. Mariusz Narewicz – katecheta specjalny (Głogów)

Godz. 14.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji obiadem

Zapisy – formularz elektroniczny na stronie www.wnk.diecezjazg.pl

Formularz elektroniczny – kliknij

Do 1202.04.20 r.

Organizator:
Wydział Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej w Zielonej Górze