Jesienna Konferencja Dekanalna

JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA

2023

JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA A.D. 2023

Blok katechetyczny

Temat: PROMOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU KATECHETY (NAUCZYCIELA RELIGII)

Część I – Konferencja naukowe

W pierwszej części spotkania należy podjąć refleksję nad wizerunkiem katechety w szkole. Pomocą jest artykuł: Ks. Tomasz Kopiczko, Promowanie pozytywnego wizerunku katechety (nauczyciela religii), „Studia Ełckie” 24(2022), nr 4, s. 423-440.

Kopiczko_2022-Promowanie_pozytywnego_wizerunku_katechety

Pytania do dyskusji:

 1. W jaki sposób postrzegany jest nauczyciel religii?
 2. Co wpływa na obraz katechety?
 3. Co zrobić, aby polepszyć wizerunek katechety?

Część II – Katechetyczne wyzwania

Problem do dyskusji: Jaka  jest przyszłość katechezy w Polsce? Wskazanie priorytetów dla katechetów i ukazanie znaczenia katechezy rodzinnej i parafialnej.

„Kard. Nycz podczas odpraw dla katechetów zaznaczył, że w ciągu ostatnich 30 lat znaczenie katechezy w domu i w parafii nie było wystarczająco akcentowane; sprowadzono być może za bardzo katechezę do lekcji religii w szkole, co doprowadziło do obecnych problemów. Podkreślił, jak istotna w edukacji jest współpraca między nauczycielami i rodzicami, co w kontekście katechezy przekładać się powinno na świadectwo życia chrześcijańskiego w domu. Zwrócił też uwagę na znaczenie pracy katechistów w parafiach – osób prowadzących katechezę sakramentalną, prowadzących grupy formacyjne itp.– Nie dyskutujmy o tym, czy należy wyprowadzić religię ze szkół, czy zmniejszać jej wymiar
z dwóch do jednej godziny lekcyjnej tygodniowo. Dyskutujmy o tym, co jest potrzebne do kompleksowej katechezy w rodzinie i w parafii i o tym, czy na tych polach robimy wystarczająco wiele.”

Kard. J. Ratzinger - „Wielkie sprawy zawsze zaczynają się od małego ziarenka, a masowe ruchy są zawsze nietrwałe […]. To prawda, Bóg nie przywiązuje wagi do wielkich liczb, zewnętrzna potęga nie jest znakiem Jego obecności”. Nie należy się zatem zniechęcać, nawet jeśli nie od razu będzie widać efekty.

Mąkosa - Katecheza parafialna, tak jak postulują dokumenty, powinna być realizowana w sposób systematyczny, przynajmniej raz w miesiącu na wszystkich etapach edukacyjnych. Ponadto winna to być katecheza organizowana w parafii zamieszkania, a nie w parafii, na terenie której leży szkoła. Chodzi bowiem przede wszystkim o związanie dzieci i młodzieży z własną parafią, umożliwienie im doświadczenia życia wspólnotowego i w konsekwencji doprowadzenie do aktywnego udziału w życiu wspólnoty.

 1. Jak zaangażować świeckich w katechezę parafialną i rodziną?
 2. Sposoby katechezy parafialnej dla dzieci i młodzieży – Przykład - Katechezy Dobrego Pasterza
 3. Promocja szkoleń prowadzonych dla świeckich przez IFT w Zielonej Górze (np. Teologia w mieście, Teologia szyta na miarę).

 Część III - Bieżące informacje katechetyczne

Przypomnienie katechetom najważniejszych informacji katechetycznych.

 1. Ankiety katechetyczne
 2. Formacja duchowa – powrót do rekolekcji dla katechetów – Łagów, Głogów i Rokitno
 3. Formacja metodyczna – włączenie w szkolenia księży katechetów w ramach ich formacji stałej. Oferty II semestr roku szkolnego. Informacje na stronie WNK.
 4. Bieżące sprawy katechetyczne w dekanacie
2022

JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA A.D. 2022

 

Blok katechetyczny
Temat: Nowa posługa w Kościele – katechista

 

Część I

W pierwszej części spotkania należy zapoznać uczestników z nową posługą w Kościele – katechisty, którą ustanowił papież Franciszek. W tym celu można posłużyć się przygotowanymi materiałami.

Po ich prezentacji warto zastanowić się nad obszarami zaangażowania katechistów w parafii. Należy to uczynić w kontekście:

 1. Misyjnym – katechista ewangelizator – jak docierać do ludzi będących poza Kościołem
 2. Katechetycznym – odnowa katechezy parafialnej, z akcentem na katechezę dorosłych
 3. Braku nauczycieli religii w szkołach – według danych Komisji Wychowania Katolickiego KEP w ciągu 10 lat ze szkół odejdzie 75% nauczycieli religii. Tym samym katecheza będzie musiała być realizowana w parafii (przez kogo?, gdzie?, w jakiej formie?). Na razie są to pytania, które jednak trzeba postawić. Należy już teraz myśleć o rozwijaniu katechezy w parafii. Przede wszystkim zatroszczyć się o osoby, które odkryją w sobie powołanie katechetyczne.
 4. Tematy otwarte – przygotowanie katechisty w diecezji, sposób i miejsce ustanowienia katechisty (obrzęd jest już gotowy), współpraca z parafią i in.

 

Część II – Bieżące informacje katechetyczne

Przypomnieć należy katechetom najważniejsze informacje katechetyczne:

 1. Wskazania katechetyczne na nowy rok duszpasterski „Wierzę w Kościół Chrystusowy”
 2. Terminy Dni skupienia dla katechetów (zamiast rekolekcji)
 3. Narady katechetyczne w parafiach (systematyczne i cykliczne)
 4. Przypomnienie o aktualizacji elektronicznych ankiet katechetycznych katechety
  i proboszcza.
 5. Nowe propozycje szkoleń i warsztatów dla katechetów – Strona WNK. Z racji na pandemię będą realizowane w drugim semestrze, zarówno on-line jak i tradycyjnie.
 6. Rekolekcje szkolne w czasie epidemii – jak je realizować? Zaleca się wykorzystywać możliwość rozbicia rekolekcji na różne dni, w celu nie kumulowania dzieci i młodzieży w kościele czy salach. Można dla klas organizować spotkania w kościele połączone
  z krótką modlitwą, adoracją, spowiedzią i Komunia św. np. z okazji świąt czy zakończenia roku szkolnego.
 7. Organizacja przygotowania dzieci i młodzieży do sakramentów I Komunii św.
  i bierzmowania. Po powrocie dzieci i młodzieży do szkół można powrócić do tradycyjnych form przygotowania i przystępowania dzieci i młodzieży do sakramentów. Jednak zaleca się, z racji na trwającą epidemię, tam gdzie to jest możliwe, organizować formację i ceremonie indywidulanie lub w małych grupach.
 8. Zaangażowanie katechetów szkolnych w realizację diecezjalnych programów katechezy sakramentalnej w parafii
 9. Sprawy bieżące i komunikaty

– Jak realizować godzinę konsultacyjną w szkole?

– Nowy awans zawodowy – analiza przypadków realizacji awansu

– Omówić możliwości odprawiania Mszy św. na aulach w szkołach, szczególnie na rozpoczęcie roku szklonego. Do WNK wpływają skargi na odprawianie Mszy św. dla całej szkoły podczas lekcji.

Pomoce:

List Apostolski w formie „Motu proprio” Papieża Franciszka Antiquum ministerium

Nowa posługa w Kościele

Ustanowienie przez papieża posługi katechety

Ks. Wojciech Lechów
Dyrektor WNK

2018

JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA A.D. 2018

 

Blok katechetyczny

 1. Plan Bloku katechetycznego – Pobierz
 2. Pomoce do wykładu i dyskusji:

Wychowanie patriotyczne dzisiaj – ks. Marek Dziewiecki

Wychowanie patriotyczne w katechezie – ks. Stanisław Łabendowicz

2019

JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA A.D. 2019

 

Blok katechetyczny
Temat: Inicjacyjny wymiar katechezy

 

Część I – Ku odnowie katechezy parafialnej

W pierwszej części spotkania należy podjąć refleksję nad odnową katechezy w jej wymiarze inicjacyjnym. Akcentowanie w katechezie szkolnej wymiaru edukacyjnego z pominięciem wymiaru inicjacyjnego w parafii prowadzi do zanikania relacji uczniów z żywym Bogiem. Wprowadzeniem do dyskusji jest opracowanie zatytułowane: Implikacje katechetyczne nowego programu duszpasterskiego „Wielka tajemnica wiary”.

Pytania do dyskusji:

 1. Jaka jest relacja katechezy szkolnej z parafialną?
 2. Co zrobić, aby ożywić katechezę inicjacyjną w parafii?
 3. Propozycje wychowania eucharystycznego dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Część II – Bieżące informacje katechetyczne

Zachęca się do przypomnienia katechetom najważniejszych informacji katechetycznych zawartych m.in w nowym Biuletynie Katechetycznym:

 1. Wskazania WNK dotyczące przygotowania do bierzmowania młodzieży – Biuletyn Katechetyczny 61/2019
  https://wnk.diecezjazg.pl/biuletyn-katechetyczny/
 1. Krótkie omówienie nowego dokumentu o Katechumenacie Dorosłych w diecezji.
  https://wnk.diecezjazg.pl/katechument-dla-doroslych-w-diecezji/
 1. Przypomnienie o aktualizacji elektronicznych ankiet katechetycznych katechety i proboszcza.
 2. Zasady przekazania proboszczowi parafii danych o uczniu – KIOD 2019
 3. Nowe propozycje szkoleń i warsztatów dla katechetów.
  https://wnk.diecezjazg.pl/oferta-sddm/
 4. Sprawy bieżące w dekanacie dotyczące katechezy.

 

Do pobrania:

 1. Program konferecji – pobierz
 2. Opracowanie – pobierz
2017

JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA A.D. 2017

 

Blok katechetyczny

Pobierz materiały

2020

JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA A.D. 2020

 

Blok katechetyczny
Temat: Katecheza w Polsce – 30 lat doświadczeń. Co dalej?

 

Część I – 30 lat katechezy szkolnej w Polsce – próba bilansu

W pierwszej części spotkania należy podjąć krótką dyskusję nad bilansem 30 lat katechezy w szkole w Polsce. Pomocne przy tym będą następujące zagadnienia:

 1. W tym roku obchodzimy 30 lecie powrotu religii do szkół. W jaki sposób katecheza szkolna wpływa na wychowanie religijne dzieci i młodzieży?
  a. Wpływ pozytywny
  b. Wpływ negatywny
 2. Wielu teoretyków rozdziela szkolne nauczanie religii od katechezy. Wydaje się, że dzisiaj należy wzmocnić katechezę realizowaną oprócz szkoły w innych miejscach, szczególnie w rodzinie i parafi. Jakie konkretne oferty katechetyczne są realizowane w tych wspólnotach. Jakie nowe propozycje formacji można zaproponować
  w parafiach naszej diecezji?
 3. Katecheza powinna być realizowana na każdym etapie życia człowieka. Dzisiaj kończy się ona najczęściej po odbyciu edukacji szkolnej. Braki w formacji uwidoczniły się szczególnie teraz w dobie pandemii, gdy w przestrzeni wirtualnej i medialnej zderzały się ze sobą różne poglądy dotyczące wiary i jej praktykowania, czasami sprzeczne z doktryną katolicką, np. kwestia komunii św. na rękę itp. Jak wzmocnić katechezę dla dorosłych i z dorosłymi? Jakie oferty w tym zakresie realizowane są w dekanacie

 

Część II – Nowe Dyrektorium o Katechizacji

W kolejnej części należy zaprezentować nowe Dyrektorium o Katechizacji (można posłużyć się artykułem: http://katecheza.archidiecezja.pl/nowe-dyrektorium-ogolne-o-katechizacji-2020/. Z racji na ograniczoność czasową spotkania należy przedstawić tylko III rozdział dokumentu zatytułowany „Katecheta”. W kilku zdaniach prowadzący omawia następujące kwestie: „Kapłan w katechizacji” – pkt. 115-116; „Osoby konsekrowane w służbie katechezie” (jeżeli są na spotkaniu) – pkt. 119-120); „Katecheci świeccy” – pkt. 121-123.

 

Część III – Bieżące informacje katechetyczne

Przypomnieć należy katechetom najważniejsze informacje katechetyczne:

 1. Wskazania katechetyczne na nowy rok duszpasterski
 2. Terminy Dni skupienia dla katechetów (zamiast rekolekcji)
 3. Przypomnienie o aktualizacji elektronicznych ankiet katechetycznych katechety i proboszcza.
 4. Nowe propozycje szkoleń i warsztatów dla katechetów – Strona WNK. Z racji na pandemię będą realizowane w drugim semestrze, zarówno on-line jak i tradycyjnie.
 5. Rekolekcje szkolne w czasie epidemii – jak je realizować? Zaleca się wykorzystywać możliwość rozbicia rekolekcji na różne dni, w celu nie kumulowania dzieci i młodzieży w kościele czy salach. Można dla klas organizować spotkania w kościele połączone z krótką modlitwą, adoracją, spowiedzią i Komunia św. np. z okazji świąt czy zakończenia roku szkolnego.
 6. Organizacja przygotowania dzieci i młodzieży do sakramentów I Komunii św. i bierzmowania. Zgodnie z instrukcją diecezjalną po powrocie dzieci i młodzieży do szkół można powrócić do tradycyjnych form przygotowania i przystępowania dzieci i młodzieży do sakramentów. Jednak zaleca się, z racji na pandemię, tam gdzie to jest możliwe i na życzenie rodziców, organizować formację i ceremonie indywidulanie lub w małych grupach.
 7. Sprawy bieżące i komunikaty
2016

JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA A.D. 2016

 

Blok katechetyczny

Pobierz materiały – 2016.pdf

2013

JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA A.D. 2013

Blok katechetyczny
Temat: Program duszpasterski „Wierzę w Syna Bożego” – implikacje katechetyczne


Myślą przewodnią programu pracy duszpasterskiej i katechetycznej dla Kościoła w Polsce na lata 2013/2014 są słowa: Wierzę w Syna Bożego z podtytułem: „Przez Chrystusa, Z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Tematyką, jaką podejmuje Program w bieżącym roku szkolnym, jest głoszenie kerygmatu, a symbolem jest świeca – światło. Tak więc w przepowiadaniu katechetycznym powinny być często obecne słowa klucze: kerygmat, słowo-wiara, Wierzę w Syna Bożego. Zasadniczym celem tegorocznego programu jest podjęcie działań zmierzających do przyjęcia i ożywienia osobistej wiary w Syna Bożego, zakorzenionej w łasce chrztu świętego, która owocuje zaangażowaniem w życie wspólnoty i świadectwem życia chrześcijańskiego. Wskazane jest zatem, by zachowując wierność  programowi katechetycznemu, w kontekście przekazywanych treści, każda jednostka wiązała się z próbą dania odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy wierzyć w Chrystusa? W czym się wyraża moja wiara? Co mnie łączy z Chrystusem? W jaki sposób jako uczeń, mogę włączyć się w życie wspólnoty? Jak mogę ewangelizować w swoim środowisku? Jakie daję świadectwo mojej wiary? Zachęca się również, by podczas zajęć prowadzonych w szkole wprowadzać metody liturgiczne (np. metoda celebracji, czuwania, kontemplacji modlitewnej, adoracji krzyża, medytacji ikony, częstej ekspozycji uroczystego czytania Pisma Świętego). W ramach zajęć pozaszkolnych zachęcamy zwrócić uwagę na  poprawność i piękno sprawowanej liturgii Mszy św. z udziałem uczniów, nabożeństwa paraliturgiczne, a także pielgrzymki do sanktuariów ogólnopolskich, bądź lokalnych.

Cześć 1.

W pierwszej części spotkana należy syntetycznie przedstawić i przedyskutować trzy propozycje realizacji założeń programu duszpasterskiego w aspekcie katechetycznym:

 1. Katecheza dzieci i młodzieży – szkolna i parafialna – w kontekście Programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce
  Źródło – M. Korgul, Katecheza dzieci i młodzieży – szkolna i parafialna – w kontekście Programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce, w: Komisja Duszpasterstwa KEP, Wierzę w Syna Bożego. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, s. 33.
 2. Kerygmat w katechezie (zaprezentowanie modelu kerygmatycznego w katechezie)
  Źródło – W. Lechów, Kerygmat w katechezie jako językowy postulat teologii soborowej
  Pobierz
 3. Ideologia gender – istota i konsekwencje wychowawcze i katechetyczne
  Źródło – P. Bortkiewicz, Ideologia gender – istota i konsekwencje, w: Komisja Duszpasterstwa KEP, Wierzę w Syna Bożego. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, s. 276.

  Pobierz prezentację
  Pobierz artykuł

Cześć 2.

 1. Prezentacja metod liturgicznych w katechezie i szkolnym nauczaniu religii Pobierz, Pobierz
 2. Sprawy bieżące:
  a. Formacja katechetów – przypomnienie katechetom o rekolekcjach, warsztatach itp.
  Informacja WNK: Każdy z katechetów świeckich i duchownych, niezależnie od stopniowa awansu zawodowego, stażu pracy, powinien przynajmniej raz w roku szkolnym wziąć udział w jednej z ofert przygotowanych przez doradców metodycznych (SDDM, SODiD, WOM). Wykaz szkoleń jest dostępny na stronie WNK.
  Dostęp: www.wnk.kuria.zg.pl
  b. Zaprezentowanie nowych konkursów religijnych dla uczniów
  Dostęp: www.wnk.kuria.zg.pl
  c. Podręczniki do religii

Przypomina się:
proboszcz wydaję zgodę na używanie przez katechetów podręczników do religii w danej szkole
należy informować rodziców o podręcznikach, podając tytuł podręcznika, a nie nazwę programu
nie wolno używać podręczników i programów nie zatwierdzonych przez Biskupa
(w Diecezji obowiązują trzy programy wydawnictw: WAM, Jedności i św. Wojciecha)
podręczniki dla ubogich uczniów dostępne są w WNK (pismo dyrektora szkoły)


Pobierz całość

2015

JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA A.D. 2015

 

Blok katechetyczny
Temat: Implikacje katechetyczne duchowości chrzcielnej


CZĘŚĆ I – WSKAZANIA KATECHETYCZNE NA NOWY ROK DUSZPASTERSKI

W pierwszej części należy omówić i przedyskutować trzy zagadnienia związane
z przyszłym rokiem duszpasterskim.

1. 1050 rocznica Chrztu Polski
Katecheza szkolna jest ściśle powiązana ze wskazaniami, jakie wynikają z programu duszpasterskiego opracowanego przez Komisję Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski, i powinna uwzględniać cele, założenia oraz treści tego programu. Na rok 2015/16 przypadają główne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski (966), dlatego ze zrozumiałych względów tematyka roku duszpasterskiego obchodzonego pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie” koncentrować się będzie wokół chrztu i nowego życia, jakie ten sakrament zapoczątkowuje.
Słowem kluczem przyszłego roku duszpasterskiego jest chrzest, natomiast symbolami znakami, wokół których powinny się koncentrować cele i treści katechezy, są woda i biała szata.
W przepowiadaniu katechetycznym powinny się znaleźć następujące treści:
• godność dziecka Bożego,
• znaczenie chrztu i konsekwencje wynikające z jego przyjęcia,
• natura nowego życia, jakie człowiek otrzymuje podczas chrztu,
• funkcje Kościoła i chrześcijanina,
• odkrywanie swojego powołania, na którego drogę realizacji wchodzi człowiek przez przyjęcie chrztu.

Z tego względu w katechezie należy poruszyć następujące zagadnienia:
• czym jest chrzest,
• na czym polega ogrom daru, jaki poprzez chrzest człowiek otrzymuje od Boga,
• jakie są życiowe konsekwencje chrztu dla człowieka, który go przyjmuje, jakie w związku ze chrztem przyjmuje on na siebie zadania?
• jakie jest miejsce człowieka ochrzczonego we wspólnocie Kościoła, do której przez chrzest został on włączony?
• jakie jest jego powołanie w Kościele i w świecie?
• na czym wreszcie polega nowe życie, jakie człowiek otrzymuje na chrzcie?
Katecheta powinien kształtować w uczniach postawę wdzięczności za dar chrztu, wyjaśnić, na czym polega godność dziecka Bożego i kształtować postawę wdzięczności za tę godność. Katecheta ma pomóc uczniom w odpowiedzi na pytanie: Co to znaczy być chrześcijaninem? Realizacja poszczególnych tematów wynikających z programu katechezy szkolnej powinna dać cząstkową odpowiedź na te pytania, gdyż każdy temat ma prowadzić do kształtowania określonego przejawu postawy chrześcijańskiej.

2. „Rok Miłosierdzia”
„Rok miłosierdzia” został ogłoszony przez Papieża Franciszka. Rozpocznie się 8 grudnia br., a zakończy 20 listopada 2016 roku. Otwarcie Jubileuszu Miłosierdzia przypadnie w 50. rocznicę zakończenia Soboru Watykańskiego. Należy zastanowić się, jakie przesłanie miłosierdzia Bożego może inspirować działania katechetów.

3. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.
Katecheci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych winni dołożyć wszelkich starań, aby w to wydarzenie włączyło się jak najwięcej młodych. Ze strony www.kdm.org.pl należy pobrać katechezy i materiały do wykorzystania w czasie katechezy.
Należy podać informacje o przygotowaniach do Światowych dni Młodzieży w dekanacie. Przedstawić propozycje zaangażowania się w tę inicjatywę katechetów.

CZĘŚĆ II – DYSKUSJA: SKUTKI WYPISANIA SIĘ UCZNIA Z LEKCJI RELIGII.
W dyskusji należy zastanowić się nad problemem wypisywania się uczniów z lekcji religii.
Tematy do omówienia:
a. Powody wypisywania się uczniów z lekcji religii?
b. Skutki prawne i moralne dla ucznia i jego rodziców.
c. Jak postępować w  przypadku wypisania się ucznia z katechezy?
Powód wypisania się z lekcji religii powinien być najpierw zdiagnozowany przez katechetę i proboszcza oraz władze szkolne. Należy określić czy leży on po stronie katechety (m.in. jakość pracy, kontakt z uczniami, dyscyplina) czy uczniów (świadoma rezygnacja z pogłębiania wiary). Należy poinformować rodziców i pełnoletnich uczniów o skutkach wypisania się z katechezy. Można to uczynić m.in. na spotkaniu z rodzicami w szkole lub pisemnie.
Skutki wypisania się ucznia z lekcji religii:
Uczniowi nie wpisuje się oceny z religii na świadectwie szkolnym (stawia się kreskę).
Uczeń nie  otrzymuje diecezjalnego zaświadczenia o ukończeniu edukacji religijnej na danym poziomie edukacyjnym.
Ucznia wypisanego z lekcji religii nie wpisuje się do księgi parafialnej absolwentów
O wypisaniu się osoby z lekcji religii należy poinformować proboszcza parafii, na terenie której ona  mieszka. Informacja jest wpisywana w kartotece parafialnej. (Wzór  do pobrania jest ze strony WNK. Podstawa prawna: Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła katolickiego w Polsce z 2009 r.).
Osoba nie uczestnicząca w katechizacji szkolnej nie może przystąpić do sakramentów I Komunii św. i Bierzmowania.
 Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, nie chodzący na lekcje religii, nie może być świadkiem do bierzmowania oraz ojcem chrzestnym i matką chrzestną.
Katechizacja jest wymagana do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego.
Wypisanie się z lekcji religii ma poważne konsekwencje dla rozwoju wiary i życia sakramentalnego.
Osoba, która wypisała się z lekcji religii może ponownie się zapisać, po spełnieniu określonych w przepisach warunków (Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej –Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 25 sierpnia 2008 r.).
Przebieg dyskusji i wypływające z niej wnioski należy przesłać do WNK.

CZĘŚĆ III – SPRAWY BIEŻĄCE.
a. Pielgrzymka maturzystów – na pielgrzymkę obowiązkowo należy zapisywać młodzież poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie: www.wnk.kuria.zg.pl w zakładce Pielgrzymka maturzystów. Zgłoszenia dokonuje katecheta – opiekun grupy. Szczegółowy plan pielgrzymki będzie dostępny na stronach: WNK oraz www.ddm.org.pl.
b. Formacja katechetów – przypomnienie katechetom o rekolekcjach, warsztatach itp. Przypomina się, że każdy z katechetów świeckich
i duchownych, niezależnie od stopnia awansu zawodowego, stażu pracy, powinien w II semestrze roku szkolnego wziąć udział w jednej z ofert przygotowanych przez doradców metodycznych (SDDM, SODiD). Wykaz szkoleń jest dostępny na stronie WNK.
c. Informacje o konkursach religijnych: np. OTK, Metropolitarny Konkurs
o Janie Pawle II.
d. Wolne głosy

 

Materiały do pobrania:
1. Konsekwencje wypisania (się) ucznia z lekcji religii – pobierz

2014

JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA A.D. 2014

 

Blok katechetyczny
Temat: Program duszpasterski „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
– implikacje katechetyczne

 

Katecheza szkolna powinna uwzględniać cele, założenia i treści Programu Duszpasterskiego. Hasło obecnego roku duszpasterskiego, które katecheci powinni uwzględniać podczas zajęć prowadzonych zarówno w szkole, jak i w parafii, brzmi: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. W katechezie i szkolnym nauczaniu religii symbolem – znakiem, wokół której powinny się koncentrować cele i treści katechezy – jest krzyż. Jako słowo-klucz autorzy Programu zaproponowali metanoię – nawrócenie (oczyszczenie i oświecenie). W każdej jednostce katechetycznej pragniemy zwrócić uwagę na następujące priorytety:

 • dojrzała wiara – budowanie i pogłębianie relacji z Bogiem przez poznanie Go i życie wiarą;
 • nawrócenie – odkrywanie tajemnicy grzechu w celu doświadczenia Bożego Miłosierdzia w sakramencie pojednania i pokuty oraz podjęcia pokuty i wynagrodzenia za grzechy;
 • radość i nadzieja – poznawanie źródeł radości i nadziei, jakie daje Pan, oraz odnowienie zapału misyjnego.

 

Część I

W pierwszej części należy omówić i przedyskutować trzy zagadnienia związane z realizacją założeń programu duszpasterskiego.

 1. Katecheza szkolna wobec założeń programu duszpasterskiego
  Realizacja: Krótka analiza założeń programu duszpasterskiego na poszczególnych etapach edukacyjnych. Źródło: Komisja Duszpasterstwa KEP, Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa, Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2013-2017, Poznań 2014, s. 36-52.
 2. Formacja duchowa katechetów – nawrócenie katechety
  Realizacja: Zaprezentowanie fragmentu artykułu: W. Lechów,  Duchowy wymiar Katechizm Kościoła Katolickiego w życiu i posłudze katechetów – rozdział IV: Katecheta jako człowiek modlitwy – Wiara wyrażana w modlitwie, s. 10-13.
 3. Krzyż w przestrzeni publicznej – szkoła
  Zalecenia:
  zwrócić uwagę na obecność krzyża w salach lekcyjnych. Prawo pozwala na umieszczanie krzyży w szkołach. Dlatego krzyż powinien wisieć w każdej sali, w której katecheta prowadzi zajęcia. Poważnym zaniedbaniem katechety jest sytuacja, gdy modli się z uczniami w salach, w których nie ma symboli religijnych. Należy zatroszczyć się wraz z Proboszczem parafii o zawieszenie krzyży w gabinetach lekcyjnych. Należy tak często, jak to możliwe, wskazywać na krzyż i odnosić się do niego w refleksji katechetycznej. Warto również zadbać o wygląd tego krzyża i jego właściwe wyeksponowanie w sali katechetycznej.
  zwrócić uwagę na obecność krzyża w każdym chrześcijańskim domu
  celebracje ze znakiem krzyża. Koniecznie trzeba na nowo odkryć wartość krzyża i bardziej docenić poprawnie prowadzone nabożeństwa pokutne. W obecności krzyża w sali katechetycznej warto od czasu do czasu przeprowadzić z uczniami refleksję prowadzącą do rachunku sumienia.

 

Część II

 1. Omówić znaczenie celebracji liturgicznych w katechezie.
  Źródło: H. Słotwińska,  Celebracje liturgiczne w katechezie parafialnej, Roczniki Liturgiczne Tom 1 (56) – 2009, s. 398-401.
 2. Sprawy bieżące:
  a. Formacja katechetów
  – przypomnienie katechetom o rekolekcjach, warsztatach itp. Przypomina się, że każdy z katechetów świeckich i duchownych, niezależnie od stopnia awansu zawodowego, stażu pracy, powinien w II semestrze roku szkolnego wziąć udział w jednej z ofert przygotowanych przez doradców metodycznych (SDDM, SODiD). Wykaz szkoleń jest dostępny na stronie WNK. Udział w obowiązkowej formacji duchowej i metodycznej należy wykazać w ankietach katechetycznych. Dotyczy to także księży katechetów.
  b. Podręczniki do religii
  w Diecezji od tego roku szkolnego obowiązują cztery programy wydawnictw: WAM, Jedności i św. Wojciecha i nowe wydawnictwo św. bpa Stanisława z Krakowa.
  podręczniki dla ubogich uczniów dostępne są w WNK (pismo dyrektora szkoły)
  c. Przypomnienie dotyczące formacji do bierzmowania
  Przypomina się Księżom Proboszczom, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej formacja do bierzmowania odbywa się według następujących zasad:
  1. Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się we wrześniu w II klasie Gimnazjum, a kończy w I klasie Szkoły Ponadgimnazjalnej. W wyjątkowych sytuacjach (duża liczba młodzieży ponadgimnazjalnej dojeżdżającej do szkół, internatów) można sakramentu bierzmowania udzielić na koniec klasy III Gimnazjum (po zrealizowaniu całości programu do bierzmowania). Niedopuszczalne jest skracanie formacji i organizowanie bierzmowania na początku klasy III Gimnazjum.
  d. Niektóre kwestie organizacji lekcji religii w przedszkolach i szkołach
  nauczanie religii w przedszkolu powinno odbywać się w wymiarze 2 zajęć dydaktycznych, dla grup wiekowych od 3-5 latków
  łączenie klas w szkołach odbywa się tylko na zasadach opisanych w stanowisku KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP w sprawie łączenia klas podczas zajęć z religii z 9 kwietnia 2013 r.
  księża zmieniający placówkę duszpasterską muszą mieć wycofane skierowania ze szkół i przedszkoli, w których uczyli.
  zaangażowanie katechetów świeckich w parafii – zasady współpracy powinny być ustalone z proboszczem parafii. Katecheci włączają się m.in. w prowadzenie grup domowych do bierzmowania.
  w większych parafiach spotkanie katechetyczne powinny się odbywać m.in. raz w miesiącu (prowadzona powinna być księga spotkań).
  zatroszczyć się o frekwencję na lekcjach religii. Od 01.09 br. obowiązują pisemne deklaracje na religię lub etykę. Należy informować uczniów i rodziców o konsekwencjach prawnych i moralnych wypisania się z religii. Zajęcia z etyki nie spełniają w żadnym zakresie wymogu przygotowania do sakramentów: Pierwszej Komunii św., sakramentu pokuty i pojednania oraz bierzmowania.
  c. Zaprezentowanie nowych konkursów religijnych dla uczniów (Biuletyn katechetyczny 6/2014).

 

Pobierz materiały (spakowane w programie WINRAR) – kliknij

2012

JESIENNA KONFERENCJA DEKANALNA A.D. 2012

W Roku Wiary zachęca się katechetów do obfitego czerpania z doktrynalnego bogactwa Katechizmu Kościoła Katolickiego w przekazie treści wiary. Szczególną troską katechetyczną powinno się objąć ludzi młodych, którzy poszukują sensu życia, aby pomóc im odkryć piękno wiary Kościoła. W tym celu zaleca się lekturę Katechizmu Kościoła Katolickiego poprzez wykorzystanie narzędzi katechetycznych, takich jak Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego czy Youcat. Pomoce te można zastosować zarówno na lekcjach religii w szkole oraz w katechezie parafialnej (np. katecheza przed bierzmowaniem). Pomocą w realizacji katechez opartych na katechizmie Youcat jest projekt edukacyjny realizowany przez czasopismo “Katecheta”, które zamieszcza scenariusze lekcji religii do poszczególnych punktów tego katechizmu dla młodych (więcej informacji na stronie: http://www.katecheta.pl/pl/aktualnosci/youcat_na_lekcjach_religii.html).


1. Część spotkania

Propozycja 1 – Lekcja pokazowa z wykorzystaniem KKK, lub jego opracowań. Gotowe scenariusze lekcji znajdują się w miesięczniku “Katecheta” (rocznik 2012) lub na stronie: www.ssb24.pl. W lekcji powinna wziąć udział młodzież lub starsze dzieci. Po katechezie powinna odbyć się krótka dyskusja na temat pracy z katechizmem na lekcjach religii.

Propozycja 2 – Dyskusja na temat promocji KKK w nadchodzącym Roku Wiary w szkole i w parafii. Można sięgnąć po wskazania duszpasterskie Kongregacji Nauki Wiary (pkt IV; http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20120106_nota-anno-fede_pl.html ).

2. Część spotkania

Sprawy bieżące:

 1. Przypomnienie zasad przygotowania do bierzmowania w diecezj – kliknij
 2. Łączenie godzin lekcji religii – kliknij
 3. Zarządzenie dotyczącego I Komunii św. i Programu Nauczania Religii w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – kliknij
 4. Zatwierdzanie programów i podręczników do religii – kliknij
 5. Obowiązki księdza-katechety – kliknij
2011

Jesienna konferencja Dekanalna A.D. 2011

 

Blok katechetyczny: “Kościół naszym domem” – wyzwania katechetyczne

 

“Kościół naszym domem” to hasło programu kolejnego roku duszpasterskiego, który zacznie obowiązywać od tegorocznego Adwentu. Ma on przyczynić się do większego udziału świeckich w życiu Kościoła, czyli do umacniania struktur komunijnych w parafiach, ożywiana ruchów i stowarzyszeń; budowania więzi braterskich między kapłanami a świeckim oraz troski o właściwe rozumienie i przeżywanie niedzieli, jako szczególnego czasu budowania komunii Kościoła. Celem tych działań jest stan, kiedy wierni będą się czuli bardziej zadomowieni w Kościele, a sam Kościół stanie się bardziej udomowiony.

 

Cześć 1.

W pierwszej części spotkana należy przedyskutować trzy propozycje realizacji założeń programu duszpasterskiego w aspekcie katechetycznym:

Propozycja 1. Współpraca świeckich i duchownych w parafii. Zadanie: Omówienie sposobów zaangażowania się katechetów w parafii.

Propozycja 2. Kościół parafialny atrakcyjny dla młodych. Zadanie: Propagowanie małych grup religijnych w parafiach (Szczególnie tzw. grup domowych do bierzmowania. Można wyświetlić prezentację nt. Formacji do bierzmowania w Diecezji – pobierz). Można wykorzystać artykuł: Wojciech Lechów, Grupa religijna jako zasada działania Kościoła w formacji do sakramentu bierzmowania na podstawie programu „Życie Boże” – pobierz


Propozycja 3. Budowanie wspólnoty parafialnej przez udział w niedzielnej Mszy św. Zadanie: Ożywienie świadomości znaczenia niedzielnej Mszy św. w budowaniu wspólnoty rodzinnej i parafialnej. (Jakie podjąć działania, aby zwiększyć udział dzieci i młodzieży w niedzielnych eucharystiach; Przygotowywanie Mszy św. przez katechetów i uczniów i rodziców; Udział młodzieży bierzmowanej w niedzielnej Mszy św. tylko  dla podpisu w tzw. Indeksie – sposoby rozwiązania problemu).

 

Część 2.

W drugiej części należy omówić następujące kwestie dotyczące katechezy szkolnej:

 1. Katecheza w przedszkolu – zobacz
  Tematy:

  informowanie rodziców i dyrektorów przedszkoli o możliwości organizowania nauczania religii we wszystkich grupach wiekowych
  opłaty za przedszkola
  spychanie religii na ostatnie godziny
 2. Przypomnienie zasad organizacji rekolekcji szkolnych – zobacz
 3. Nowe podręczniki do religii – zobacz
 4. Inne wyznania religijne a ocena na świadectwie szkolnym – zobacz

Zapis dyskusji, postulatów i wniosków wraz z listą katechetów prosi się o dostarczenie do WNK.

2010

Jesienna Konferencja Dekanalna A.D. 2010

 


Jednym z celów nowego programu duszpasterskiego “W komunii z Bogiem”, jest odkrywanie Boga objawiającego się w Słowie Bożym. Priorytetem działań pastoralnych w roku 2010/11 jest formacja biblijna prowadzona w parafiach i w diecezji. Podjęte działania mają przyczynić się do promocji czytania Pisma św. przez wiernych. Pismo św. jest także podstawowym źródłem katechezy, fundamentem i duszą nauczania katechetycznego. Znaczenie Biblii w życiu Kościoła podkreśla także nowa adhortacja apostolska “Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”. Obecnie można zaobserwować osłabienie znaczenia Biblii w posłudze katechetycznej. Czasami jest traktowana marginalnie, jako potwierdzenie gotowych tez teologicznych lub jako pogląd treści katechetycznych. Pilną potrzebą jest mocniejsze ukorzenienie katechezy w Piśmie św. Dlatego w ramach Jesiennej Konferencji Dekanalnej proponuje się podjęcie tematu nad sposobami pracy z Pismem św. w szkolnym nauczaniu religii i w katechezie parafialnej.

 

Plan spotkania:

 1. Krótka prezentacja metod biblijnych i roli Biblii w przekazie katechetycznym.
 2. Lekcja pokazowa (otwarta) z wykorzystaniem metod biblijnych. Lekcję powinien przeprowadzić Społeczny Dekanalny Doradca Metodyczny lub inny doświadczony katecheta z udziałem zaproszonych uczniów. Podczas lekcji należy wykorzystać niektóre metody pracy z tekstem biblijnym. Pomoce dostępne są na stronie http://biblioteka.natan.pl, w zakładce Biblia/Słowo Boże.
 3. Omówienie lekcji i zastosowanych metod biblijnych.
 4. Dyskusja nad sposobami ożywienia czytania Biblii w szkole i w parafii.Pomoce do punktu 1.
  1. Adhortacja o Słowie Bożym – pobierz
  2. Artykuł – Biblia w ręku nauczyciela – katechety – pobierz
  3. Metody biblijne – pobierz
  Pobierz całość – kliknij
  4. Prezentacja – Metody biblijne – pobierz
2009

Materiały do Jesiennej Konferencji Dekanalnej 2009

 

Blok Katechetyczny

 

 1. Wprowadzenie – pobierz
 2. Artykuł – J. Poniewierski, “Cienie” katechezy szkolnej – pobierz
 3. Artykuł – T. Panuś, 10 razy “Tak”, czyli próba bilansu 20 lat nauczania religii w polskiej szkole – pobierz
 4. Formularz dla świeckich – pobierz
 5. Formularz dla duchownych – pobierz

 

Pobierz całość

Pomoce – T. Panuś, 10 razy “Tak”, czyli próba bilansu 20 lat nauczania religii w polskiej szkole – prezentacja PowerPoint – pobierz (przygotowała Małgorzata Jaskuła)