Oferta SDDM

OFERTA METODYCZNA
SPOŁECZNYCH DEKANALNYCH DORADCÓW METODYCZNYCH (SDDM)
ROK SZKOLNY 2017/18

DEKANATY ZIELONA GÓRA
WARSZTATY INTERAKTYWNE  z zakresu psychologii osobowości.

Temat: POZNAJ SIEBIE. ZROZUM DZIECKO.
Typologia osobowości MBTI (Myers – Briggs Type Indicator). Celem warsztatów jest zrozumienie naturalnych uwarunkowań naszych osobowości, które prowadzą do konkretnych zachowań oraz kształcenie umiejętności budowania właściwych relacji z innymi i umiejętności komunikacji interpersonalnej.

PROWADZĄCY: Rafał Włosiński – czynny trener i coach, menedżer. Teolog i filozof.

Możliwe do realizacji dwie edycje w terminach:
– październik 2017 r.
– marzec 2018 r.
Czas trwania warsztatów – 5 godzin zegarowych.

Zgłoszenia:

I termin – do 8 października 2017 roku,

II termin – do 10 marca 2018 roku na adres:

beti188@poczta.onet.pl  lub telefonicznie, nr – 603 183 630

Każdy uczestnik otrzyma na zakończenie stosowny certyfikat i  broszurę z materiałami zawierającymi treści realizowane podczas warsztatów.

Konkretny DZIEŃ (w październiku i marcu) oraz MIEJSCE ich realizacji podamy po uzyskaniu zgłoszeń od osób chętnych do udziału w zajęciach.Organizator- Beata Mauduk

DEKANATY GORZOWSKIE

„Wykorzystywanie nowoczesnych kanałów informacyjnych podczas katechezy: narzędzia wirtualne”

Prowadzenie: A. Mikołajczyk wyd. św. Wojciech

Termin: styczeń/luty 2018.

 

DEKANATY ŁĘKNICA, LUBSKO

DEKANATY GŁOGOWSKIE

 DEKANAT KOSTRZYN NAD ODRĄ

DEKANATY WSCHOWSKI I SŁAWSKI

DEKANATY ŚWIEBODZIŃSKIE

„Słowo Boże źródłem formacji katechety i ucznia”

Termin: Wielki Post

DEKANATY DREZDENKO I STRZELCE KRAJ.

Zapraszam katechetów z dekanatów Drezdenko i Strzelce Kraj. na warsztaty pt. Jak rozmawiać z uczniem w sytuacjach trudnych i kryzysowych, które poprowadzi p. mgr Jadwiga Krzewska-Gordzijewska z WOM Gorzów Wlkp. Warsztaty odbędą się w Szkole Podstawowej w nr 1 w Drezdenku, ul. Szkolna 11 w kwietniu 2018 r, /dokładny termin zostanie podany w powiadomieniach wysyłanych do szkół/. Cezary Świrski SDDM.