Oferta SDDM

OFERTA METODYCZNA
SPOŁECZNYCH DEKANALNYCH DORADCÓW METODYCZNYCH (SDDM)
ROK SZKOLNY 2017/18

DEKANATY ZIELONA GÓRA

1. Temat: Poznaj siebie. Zrozum dziecko
WARSZTATY INTERAKTYWNE  z zakresu psychologii osobowości. Typologia osobowości MBTI (Myers – Briggs Type Indicator).
– Celem warsztatów jest zrozumienie naturalnych uwarunkowań naszych osobowości, które prowadzą do konkretnych zachowań
–  kształcenie umiejętności budowania właściwych relacji z innymi i umiejętności komunikacji interpersonalej  zwlaszcza z uczniami
Możliwa do realizacji II edycja w terminach:
– marzec lub kwiecień 2018 r.
Czas trwania warsztatów – 5 godzin zegarowych.
PROWADZĄCY: Rafał Włosiński – czynny trener i coach, menedżer. Teolog i filozof.
Zgłoszenia: do 10 marca 2018 roku na adres: beti188@poczta.onet.pl  lub tel. nr – 603 183 63. Konkretny DZIEŃ (w marcu lub kwietniu) oraz MIEJSCE ich realizacji podamy po  uzyskaniu zgłoszeń od osób chętnych do udziału w zajęciach. (decyduje kolejność zgłoszeń). Każdy uczestnik otrzyma na zakończenie stosowny certyfikat i  broszurę z materiałami zawierającymi treści realizowane podczas warsztatów.

2. Jak w kreatywny i efektywny sposób wprowadzać uczniów w tajemnice wydarzeń Wielkanocnych – warsztat metodyczny
– podczas warsztatów przygotujemy materiały i rekwizyty do obrazowego przedstawienia wydarzeń Wielkanocnych
– spróbujemy przenieść świat przedstawiony na kartach Ewangelii do sali lekcyjnej i spojrzeć na niego z perspektywy uczestników paschalnych wydarzeń;
Termin : 28.02.2018 r. Brak wolnych miejsc.

3. Motywacja do nauki dzieci w młodszym wieku szkolnym – jak ją utrzymać? – Spotkanie metodyczne
– Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna w szkole
– Istota, uwarunkowania, zasady i modele motywacji
– Wybrane metody i techniki pracy aktywizujące i motywujące uczniów
Termin: 18.04.2018 r. / środa/ godz. 16.00 – 17.30
Miejsce: Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców. Wlkp.1 Zielona Góra
Liczba godzin: 2
Organizator /Prowadzący: Małgorzata Jaskuła /Bożena Gajewska
Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com (do 15.04 decyduje kolejność zgłoszeń)
Brak wolnych miejsc

4. Korelacja treści oraz dobór metod i form pracy na lekcjach j. polskiego i religii – warsztat metodyczny – Odwołane z powodu choroby prowadzącego.
– doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie dostosowywania metod i form pracy do realizowanych treści
– prezentacja dobrych praktyk
Termin: 25.04.2018r. /środa/godz. 16.00 – 17.30
Miejsce: Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców. Wlkp.1  Zielona Góra
Liczba godzin: 2
Organizator /Prowadzący: Małgorzata Jaskuła/Dorota Głowienka
Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com   (do 20.04 decyduje kolejność zgłoszeń)

5. Jak interpretować opinie i orzeczenia Poradni Pedagogiczno Psychologicznej w pracy katechety – warsztat metodyczny
– po szkoleniu nauczyciel potrafi wyjaśnić oraz prawidłowo odczytywać terminy stosowane w opiniach PPP
– nabywa umiejętność prawidłowego dostosowywania wymagań edukacyjnych w pracy katechety do indywidualnych możliwości ucznia
Termin: 13.04.2018 r. / piątek / godz. 16.00– 17.30
Miejsce: Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców. Wlkp.1- Zielona Góra
Liczba godzin: 2
Organizator /Prowadzący: Małgorzata Jaskuła/Katarzyna Jaroni
Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com  (do 10.04 decyduje kolejność zgłoszeń)
Brak wolnych miejsc.

DEKANATY GORZOWSKIE

Temat: „ WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH KANAŁÓW INFORMACYJNYCH PODCZAS KATECHEZY- NARZĘDZIA WIRTUALNE”.
Miejsce: CENTRUM KSZTAŁCENIA KATECHETYCZNEGO w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty przy ul. 30 stycznia nr 1 w Gorzowie Wlkp. Data: 03.03.2018 r. (sobota) w godzinach 10:00 – 13:30. Prowadzenie: p. Anna Mikołajczyk z wyd. św. Wojciech. Zgłoszenia: doradcymet@gmail.com – do dnia 11.02.2018 r.

DEKANATY ŁĘKNICA, LUBSKO
Temat: Muzyka w katechezie.
Data: 5 kwietnia 2018 r. o godz 17. Miejsce: Gimnazjum nr 1 w Lubsku. Zgłoszenia: Grażyna Kucharczyk: grakuch2@interia.pl
DEKANATY GŁOGOWSKIE

Temat: Neurodydaktyka w pracy szkolnej

Liczba godzin: 4

Data: 18.04.2018r.

Miejsce: Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38

Prowadzący: Maria Brzostowska – konsultant ds. Katechezy

Kierownik formy i zgłoszenia: Alina Kowalewicz – alinakowalewicz@wp.pl

DEKANAT KOSTRZYN NAD ODRĄ

Temat spotkania metodycznego: „Katecheta nauczycielem wolności”.
Prowadzący: ks. dr Krzysztof Jaworski
Termin: 26.04.2018r. o godzinie 16.00
Miejsce: Parafia NMP Matki Kościoła  ul. kard. S. Wyszyńskiego 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą
Czas: 3h
Prośba o potwierdzenie przybycia: Marek Głowacki tel. 667561786 lub email: glowam7@wp.pl

DEKANAT NOWA SÓL

Temat: „Alternatywna komunikacja a katechizacja”. Data: 18 kwietnia 2018 r godz: 17.00; Miejsce: Gimnazjum nr 1 (SP 1) Nowa Sól ul. Parafialna 4; Prowadzący: A Jasińska (neurologopeda), K. Pietrzak (katechetka). Zapisy: Alicja Szymakowska – alicjaszymakowska@wp.pl.

DEKANATY WSCHOWSKI I SŁAWSKI

DEKANATY ŚWIEBODZIŃSKIE

„Słowo Boże źródłem formacji katechety i ucznia”
Data: 3 marca 2018
Miejsce: Parafia Miłosierdzia Bożego – Świebodzin
Godzina: 10.00
Temat: Słowo Boże źródłem formacji katechety i ucznia
Prowadzący: Ks. dr Andrzej Maciejewski

DEKANATY DREZDENKO I STRZELCE KRAJ.

Temat: „Jak rozmawiać z uczniem w sytuacjach trudnych i kryzysowych”
Prowadzenie: mgr Jadwiga Krzewska-Gordzijewska z WOM Gorzów Wlkp. Warsztaty odbędą się w Szkole Podstawowej w nr 1 w Drezdenku, ul. Szkolna 11 w kwietniu 2018 r, /dokładny termin zostanie podany w powiadomieniach wysyłanych do szkół/. Zgłoszenia: Cezary Świrski.

DEKANAT PSZCZEW

Temat: Praca z uczniem z SPE. Miejsce: Lubuski Nazarecie w Kęszycy Leśnej. Data: 24 lutego o godz. 10.00. Zgłoszenia: Irena Kilian –  betania@vp.pl

DEKANAT ROKITNO

Temat: Korelacja życia sakramentalnego w katechezie szkolnej i parafialnej
Data: 13.03.2018 r (wtorek) o godz. 16.00
Prowadzący – dr Lech Kopyść i ks. Sławomir Kupiec
Zapisy – Anna Kopyść: l_kopysc@poczta.fm

DEKANAT SZPROTAWA

Temat: Jak radzić sobie z agresją uczniów?
Cel: Zapoznanie się z technikami zastępowania agresji.
Liczba godzin: 2
Miejsce: Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie, salka nad garażami.
Termin: 24. kwietnia 2018 r. godz.16.00
Organizator/prowadzący: Marzena Zygmunt
Zapisy: e-mail – kraszanka@interia.pl

DEKANATY ŻAGAN I ŻARY

Data: 21 IV 2018 r.
Godz.12.00 (czas trwania: 1.5 godziny)
Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „59” w Żaganiu, ul. Gimnazjalna 13
Realizator szkolenia – mgr Roman Cechowski
Organizatorzy szkolenia: mgr Tatiana Czepurnych-Hamrol i mgr Irena Rogała
Zapisy: Tatiana Czepurnych-Hamrol tatiana03@vp.pl, Irena Rogała afirr@wp.pl
Koszt szkolenia – honorarium dla prowadzącego 100zł ( za szkolenie niezależnie od ilości osób)

DEKANAT SULECHÓW

Temat: Ocenianie Kształtujące na lekcjach religii
Data: 17 kwietnia (wtorek)  2018 r.
Miejsce: Parafia św. Stanisława Kostki w Sulechowie o godz. 15.30
Forma: Spotkanie warsztatowe
Poprowadzeni: Bożena Rakowska – lider  OK