Oferta SDDM

OFERTA METODYCZNA
SPOŁECZNYCH DEKANALNYCH DORADCÓW METODYCZNYCH (SDDM)
ROK SZKOLNY 2019/20

DEKANATY ZIELONA GÓRA

Poznaj Siebie – Zrozum Dziecko – WARSZTATY INTERAKTYWNE  z zakresu psychologii osobowości.

Warsztaty mają na celu budowanie świadomości naturalnych różnic między nami – ludźmi, a więc także różnic pomiędzy młodymi ludźmi, których wychowujemy. Największą jego wartością jest zrozumienie naturalnych uwarunkowań naszych osobowości, które prowadzą do konkretnych zachowań. Zrozumienie tego pozwala w nowy, otwarty sposób patrzeć na innych.

Co zyskujesz?

  • Szkolenie to pozwoli Ci lepiej zrozumieć typy Twojej osobowości i powierzonych Tobie dzieci i młodzieży;
  • Uświadomisz sobie różnice i podobieństwa oraz relacje między Waszymi typami;
  • Zobaczysz, jak w praktyce, jako katecheta/nauczyciel/wychowawca możesz „dodawać skrzydeł” dzieciom i czerpać radość z Waszych relacji budowanych na właściwej komunikacji;

Każdy uczestnik otrzyma na zakończenie stosowny certyfikat i  materiały zawierające treści realizowane podczas warsztatów.

Termin:  19.10.2019 r. /sobota/

Miejsce: IFT Zielona Góra
Liczba godzin: od 9.00 do 13.00

Organizator: Małgorzata Jaskuła, Beata Mauduk;

Prowadzący: Rafał Włosiński – czynny trener i coach, menedżer. Teolog i filozof.

Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com, lub beti188@poczta.onet.pl  lub tel. – 603 183 630 /zapisy do końca września; decyduje kolejność zgłoszeń/.

DEKANATY GORZOWSKIE

Temat: “Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela religii”
Data: 14.03.2020 godz. 9.30- 13.00.
Miejsce: Centrum Kształcenia Katechetycznego – Instytut Biskupa Wilhelma Pluty 30 Stycznia 1, 66-400 Gorzów
Prowadzenie: lek med. Błażej Antosz – specjalista psychiatrii.
Zapisy: Anna Wyczesana – doradcymet@gmail.com

DEKANAT RZEPIN

Temat: Zasady współpracy nauczyciela/katechety z uczniami w sytuacji osierocenia.
Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu z elementami warsztatów.
Co zyskasz po konferencji
  • pełniejsze zrozumienie sytuacji osierocenia
  • podstawy duchowego wsparcia
  • jak motywować, wspierać i przygotowywać dziecko do samodzielnego życia.
Adresatami konferencji z elementami warsztatu: Katecheci, księża, siostry zakonne i wszyscy zainteresowani nauczyciele.
Każdy uczestnik otrzyma na zakończenie stosowne zaświadczenie  i  materiały zawierające treści realizowane podczas konferencji z elementami warsztatów.
Termin: 08.11.2019r. (piątek) godz. 15.30 – 19.30

Miejsce:  Katolickie Centrum Studenckie w Słubicach Plac Jana Pawła II 1 69-100 Słubice

Liczba godzin: 5 /45 min/

Organizator Bogdan Zduńczyk

Prowadzący ks. dr Rafał Mocny, mgr Adam Runiewicz

Zgłoszenia: tel. 502 816 218 lub na mejl: bzdunczyk77@wp.pl

Zgłoszenia do końca października 2019.
DEKANATY ŁĘKNICA, LUBSKO
DEKANATY GŁOGOWSKIE
Temat: Budowanie autorytetu nauczyciela religii w realiach współczesnej szkoły

Zajęcia prowadzone będą metodą wykładu wizualizowanego z elementami warsztatów.

Po szkoleniu nauczyciel:

– pozna rodzaje autorytetów

– dowie się jakie są sposoby budowania autorytetu katechety

– poznają sposoby jak umacniać swój wizerunek w realiach współczesnej szkoły

Adresaci konferencji z elementami warsztatu: Nauczyciele wszystkich typów szkół

Termin: 28.09.2019r. (sobota) godz. 10.00-13.30

Miejsce:  salka Parafii NPM Królowej Polski w Głogowie, Plac Wyszyńskiego 1 (osiedle M. Kopernika)

Organizator/Prowadzący: Alina Kowalewicz – doradca metodyczny/Marzenna Kubiak – katechetka, teolog, koordynator Strefy Katechety

Zapisy: tel. 76 838 42 93

II półrocze 2019/2020

Temat: Przykłady rozwiązań metodycznych na lekcjach religii z wykorzystaniem Pisma Świętego

Przedmiotem konferencji z elementami warsztatów jest:

–  praca z Pismem Świętym metodami biblijnymi, stosowanymi na lekcjach religii z dziećmi i młodzieżą

Adresaci konferencji z elementami warsztatu: Nauczyciele wszystkich typów szkół

Termin: 03.02.2020r. (poniedziałek) godz. 14.30-17.00

Miejsce: Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów

Organizator/Prowadzący: Alina Kowalewicz – doradca metodyczny/Marzenna Kubiak – katechetka, teolog, koordynator Strefy Katechety

Zapisy: 76 838 42 93.

DEKANAT KOSTRZYN NAD ODRĄ

DEKANAT NOWA SÓL

DEKANATY WSCHOWSKI I SŁAWSKI

Temat: Twórczy katecheta. Metody pracy z uczniami o różnych możliwościach percepcyjnych
Data: 19 marca 2020 r. godzina 16:00
Miejsce: I Zespół Szkół we Wschowie
Zapisy: Maciej Aleksandrowicz mmaciejaleksandrowicz@gmail.com +48 783 468797

DEKANATY ŚWIEBODZIŃSKIE

Data: 14.03.2020
Miejsce: Parafia Miłosierdzia Bożego – Świebodzin
Czas trwania: 3 godziny (10.00 – 13.00)
Prowadzący: ks. dr Andrzej Maciejewski (Ubiblijnieni)
Temat: ABC liczb w Piśmie Świętym. Kształtowanie postaw biblijnych na lekcjach religii.
Zapisy – Beata Żurek: beatakat1@wp.pl

DEKANATY DREZDENKO I STRZELCE KRAJ.

Temat: Umiejętności wychowawcze nauczyciela religii – komunikacja i budowanie relacji.
Warsztaty będzie prowadzić pani Jadwiga Krzewska – Gordzijewska
Miejsce: Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich
Data:
Zapisy: Grażyna Wianeckatel. – 721 530 778; e-mail – grazyna.wianecka@wp.pl

DEKANAT PSZCZEW I ROKITNO

Interwencja kryzysowa w szkole – różne obszary pomocy dzieciom i młodzieży.
Organizator – Irena Kilian
Szkolenie poprowadzi – dr Igor Kozak
Termin – 13-14.03.2020 r. godz. 18.00
Miejsce – Kęszyca Leśna
Zapisy: irenkakilian@gmail.com, nr tel.695896770.

DEKANATY KROSNO ODRZAŃSKIE I GUBIN

DEKANAT ROKITNO

DEKANAT SZPROTAWA

DEKANATY ŻAGAN I ŻARY

Temat: Elementy bibliodramy w katechezie szkolnej
Warsztaty będzie prowadziła dr Anastazja Seul UZ, Szkoła Nowej Ewangelizacji
Termin: 22.02.2020 r. (sobota) godz. 9.00 – 13.00
Miejsce: Szkoła Katolicka w Żarach, ul.R. Kalinowskiego 15
Zapisy: afirr@wp.pl  Irena Rogała tel. 500 676 671

DEKANAT SULECHÓW

DEKANAT BABIMOST