Oferta SDDM

OFERTA METODYCZNA
SPOŁECZNYCH DEKANALNYCH DORADCÓW METODYCZNYCH (SDDM)
ROK SZKOLNY 2018/19

DEKANATY ZIELONA GÓRA

 1. Wspieranie w rozwoju nauczyciela religii na starcie w awansie zawodowym – spotkanie metodyczne dla katechetów rozpoczynających pracę w szkole.

– zapoznanie  z podstawowymi przepisami i procedurami dotyczącymi awansu zawodowego,

– zadania i obowiązki katechety w szkole i parafii;

Termin : 05.09.2018 r.  godz. 16.00– 17.30

Miejsce: Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców. Wlkp.1 Zielona Góra

Liczba godzin : 2

Organizator/Prowadzący:  Małgorzata Jaskuła/Elżbieta Grudzińska

Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com

 1. Zmiany w ochronie danych osobowych – RODO

Termin:  26.09.2018 r. /środa/ godz. 16.00 – 17.30

Miejsce: Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców. Wlkp.1  Zielona Góra

Liczba godzin: 2

Organizator/Prowadzący: Małgorzata Jaskuła/Barbara Patkowska-Klein

Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com (do 20.08. decyduje kolejność zgłoszeń)

 1. Korelacja treści oraz dobór metod i form pracy na lekcjach j. polskiego i religii – warsztat metodyczny.

– doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie dostosowywania metod i form pracy do realizowanych treści

– prezentacja dobrych praktyk

Termin: 10.10.2018 r. /środa/ godz. 16.00 – 17.30

Miejsce: Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców. Wlkp. 1 Zielona Góra

Liczba godzin: 2

Organizator/Prowadzący: Małgorzata Jaskuła/Dorota Głowienka

Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com – brak wolnych miejsc

 1. Kreatywnie na katechezie –  warsztat metodyczny

– prezentacja interaktywnych metod pracy na lekcjach religii;

– prezentacja dobrych praktyk katechetycznych;

Termin: Z powodu choroby prowadzącej warsztat przeniesiony na 22.11.2018 r. Brak wolnych miejsc!

Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 17, ul. Staffa 10 Zielona Góra/s.25/

Liczba godzin: 2

Organizator/Prowadzący: Małgorzata Jaskuła/Agnieszka Rezlerska

Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com (do 30.09. decyduje kolejność zgłoszeń)

 1. „Dinozaury w raju” – warsztaty biblijne

– Celem części szkoleniowej jest wskazanie głównych treści przesłania biblijnego zawartego w Księdze Rodzaju oraz biblijnego sposobu ich przedstawienia.

–  Celem części warsztatowej jest odnalezienie obecności tych treści w życiu dzieci i sposobów, jak je im przekazać.

Termin: 14.11.2018 r. /środa/ godz. 16.00-18.15

Miejsce: Kuria Diecezjalna, pl. Powstańców. Wlkp. 1 Zielona Góra

Liczba godzin: 3

Organizator /Prowadzący: Małgorzata Jaskuła/Stowarzyszenie –  uBIBLIJNIEni. Zgłoszenia: jaskulamalgorzata@gmail.com (do 31.10. decyduje kolejność zgłoszeń)

DEKANATY GORZOWSKIE

DEKANATY ŁĘKNICA, LUBSKO
Temat: Metody innowacyjne w katechezie przedszkolnej
Termin: 4.09.2018 r. godz. 17. 00
Miejsce: Szkoła nr. 2 (dawnym budynku gimnazjum)
DEKANATY GŁOGOWSKIE
 1. Lapbook – kreatywna metoda pracy z dziećmi – warsztaty metodyczne

Po szkoleniu nauczyciel dowie się:

– czym jest narzędzie zwane Lapbook, które możemy wykorzystać do pracy z dziećmi w różnym wieku.

– jak tworzyć trójwymiarową mapę pojęciową, którą można zastosować w dowolnej jednostce lekcyjnej.  Uczestnicy wypełnią różnorodne szablony zgromadzonymi informacjami
i w ten sposób stworzą swoją teczkę wiedzy na wybrany temat.

– jak ta forma pracy sprzyja koncentracji, rozwija kreatywność, umiejętność logicznego myślenia oraz pomaga zapamiętać opracowany temat.

Adresat warsztatów: Nauczyciele szkół podstawowych

Termin: wrzesień/październik 2018 r. godz. 14.30 – 17.30

Miejsce: Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38

Liczba godzin: 4

Organizator /Prowadzący: Alina Kowalewicz/Anna Mikołajczyk

 1. Wykorzystanie nowoczesnych kanałów informacyjnych podczas katechezy: narzędzia wirtualne – warsztaty metodyczne

Po szkoleniu nauczyciel:

– zrozumie, że Świat mediów społecznościowych to nieodłączny element życia większości naszych uczniów, dlatego warto poznać jego wartości i wykorzystać je podczas katechezy.

– dowie się, na jakich portalach społecznościowych szukać ciekawych treści i jak kreatywnie korzystać z nich w trakcie zajęć,

–  jak wykorzystać krótkie materiały filmowe zamieszczone
w sieci, aby efektywnie korzystać z tej formy komunikacji we współpracy z uczniami.

– zapozna się z takimi programami jak Canva i platformą do tworzenia quizów Kahoot!.

Adresat warsztatów: Nauczyciele szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

Termin: listopad 2018 r. godz. 14.30 – 17.30

Miejsce: Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38

Liczba godzin: 4

Organizator /Prowadzący: Alina Kowalewicz/Anna Mikołajczyk

II półrocze 2018/2019

 1. Mem internetowy jako współczesna forma ekspresji poglądów – warsztat metodyczny

Po warsztacie nauczyciel:

– zdobędzie wiedzę, czym są memy, którymi posługuje się młodzież,

– będzie wiedział jak wykorzystać memy, jako jedną z metod aktywizujących na lekcji,

– dowie się, z jakich stron pobierać darmowe zdjęcia i jak tworzyć własne memy internetowe, a przede wszystkim – jak wykorzystać je podczas pracy z uczniami.

Adresat warsztatów: Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

Termin: marzec godz. 14.30 – 17.30

Miejsce: Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38

Liczba godzin: 4

Organizator/Prowadzący: Alina Kowalewicz/Anna Mikołajczyk

DEKANAT KOSTRZYN NAD ODRĄ

DEKANAT NOWA SÓL

DEKANATY WSCHOWSKI I SŁAWSKI

DEKANATY ŚWIEBODZIŃSKIE

DEKANATY DREZDENKO I STRZELCE KRAJ.

Temat: “Jak rozmawiać z uczniem w sytuacjach trudnych i kryzysowych”
Prowadzenie: mgr Jadwiga Krzewska-Gordzijewska z WOM Gorzów Wlkp. Warsztaty odbędą się w Szkole Podstawowej w nr 1 w Drezdenku, ul. Szkolna 11 w kwietniu 2018 r, /dokładny termin zostanie podany w powiadomieniach wysyłanych do szkół/. Zgłoszenia: Cezary Świrski.

DEKANAT PSZCZEW

Temat: Praca z uczniem z SPE. Miejsce: Lubuski Nazarecie w Kęszycy Leśnej. Data: 24 lutego o godz. 10.00. Zgłoszenia: Irena Kilian –  betania@vp.pl

DEKANAT ROKITNO

Temat: Korelacja życia sakramentalnego w katechezie szkolnej i parafialnej
Data: 13.03.2018 r (wtorek) o godz. 16.00
Prowadzący – dr Lech Kopyść i ks. Sławomir Kupiec
Zapisy – Anna Kopyść: l_kopysc@poczta.fm

DEKANAT SZPROTAWA

Temat: Jak radzić sobie z agresją uczniów?
Cel: Zapoznanie się z technikami zastępowania agresji.
Liczba godzin: 2
Miejsce: Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie, salka nad garażami.
Termin: 24. kwietnia 2018 r. godz.16.00
Organizator/prowadzący: Marzena Zygmunt
Zapisy: e-mail – kraszanka@interia.pl

DEKANATY ŻAGAN I ŻARY

 1. Spotkanie panelowe – wykład, prezentacja, dyskusja

Temat: SŁUGA BOŻY BISKUP PLUTA – POWOŁANIE, DUCHOWOŚĆ, NAUCZANIE I ODDANIE KOŚCIOŁOWI INSPIRACJĄ DLA PASTERZY KOŚCIOŁA I WIERNYCH ŚWIECKICH.
Organizacja i prowadzenie SDDM Żagań – Żary
Czas trwania: od 2 do 3 godz.
Termin: listopad 2018 – w późniejszym czasie dokładna informacja o dniu i miejscu spotkania

 1. Spotkanie formacyjno – dydaktyczne

Temat: ZAANGAŻOWANIE KATECHETÓW ŚWIECKICH W ŻYCIE PARAFII

08 czerwca 2019 (sobota) Żagań Parafia WNMP Plac Klasztorny
Część formacyjna:
WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – KOŚCIÓŁ PARAFIALNY WNMP – ŻAGAŃ

PROGRAM:

Godz. 20:00 – Nabożeństwo do Ducha Świętego
Godz. 20:30 – Msza św.
Godz. 21:30 – AKATYST do Ducha Świętego z modlitwą o Dary Ducha Świętego i uzdrowienie

 1. Część teoretyczna:
 2. POSŁUGA KATECHETY W ŚRODOWISKU – Na podstawie adhortacji Jana Pawła II Catechesi tradendae.
 3. Posługa katechety w parafii zatrudnienia
 4. Troska katechety o własny rozwój duchowy i intelektualny
 5. KATECHETA W SŁUŻBIE PARAFII
 6. Współczesny obraz parafii
 7. Kluczowe elementy aktywności katechety w parafii

Zapisy – kwiecień / maj 2019 r. u SDDM Żagań-Żary

DEKANAT SULECHÓW

Temat: “Przypowieści Jezusa”
Prowadzący: ks. dr Andrzej Maciejewski
Termin: marzec /kwiecień 2019
Miejsce: Parafia p.w. Św. Stanisława Kostki w Sulechowie