Oświadczenie woli uczestnictwa w lekcji religii

OŚWIADCZENIE RODZICÓW
W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA ICH DZIECKA NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ – pobierz


OŚWIADCZENIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO
W SPRAWIE UCZĘSZCZANIA NA LEKCJE RELIGII RZYMSKO-KATOLICKIEJ – pobierz