Bierzmowanie dla młodzieży

Formularz zgłoszenia kandydatów do bierzmowania

  Parafia przygotowująca kandydatów: (wymagane)

  Parafia udzielania bierzmowania: (wymagane)

  Data bierzmowania: (wymagane)

  Imię i nazwisko księdza opiekuna grupy parafialnej: (wymagane)

  Ilość kandydatów: (wymagane)

  E-mail księdza opiekuna: (wymagane)

  Telefon księdza opiekuna: (wymagane)

  Lista kandydatów: (dodaj załącznik) (wymagane)

  Ksiądz Biskup udzielający bierzmowania: (wymagane)

  Uwagi:

  Komunikat do wiernych w sprawie wprowadzenia nowych  Instrukcji dotyczących przygotowania młodzieży i dorosłych do sakramentu bierzmowania w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

  Z dniem 01.09.2017 r. decyzją biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego znowelizowany zostanie sposób przygotowania młodzieży i dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Nowa Instrukcja dotycząca przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania uwzględnia wskazania Komisji Wychowanie Katolickiego KEP oraz nową sytuację duszpasterską związaną z reformą systemu oświaty. Likwidacja gimnazjów i powstanie ośmioklasowej szkoły podstawowej skutkuje podejmowaniem przez młodzież po ósmej klasie szkoły podstawowej nauki w szkołach ponadpodstawowych, bardzo często poza miejscem zamieszkania i swoją rodzinną parafią. Dlatego zasadnym jest odnowienie diecezjalnego programu formacyjnego do bierzmowania Życie Boże oraz przesunięcie przygotowania i udzielania sakramentu bierzmowania do szkoły podstawowej. Formacja do bierzmowania będzie odbywała się w klasie VII i VIII szkoły podstawowej.

  W sytuacjach nadzwyczajnych będzie można przyjąć ten sakrament zgodnie z nową Instrukcją dotyczącą przygotowania dorosłych do sakramentu bierzmowania, po ukończeniu 21 roku życia oraz odpowiednim przygotowaniu w wyznaczonej parafii dekanatu. Szczegółowe informacje o nowych zasadach formacji dorosłych do bierzmowania oraz wykaz parafii organizujących formację można uzyskać u duszpasterzy, na stornach internatowych parafii oraz w Wydziale Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej w Zielonej Górze.

  Ks. dr Wojciech Lechów

  Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej

  Kurii Biskupiej w Zielonej Górze

  Wytyczne na okres przejściowy

  Formację do bierzmowania rozpoczyna się we wrześniu klasy VII SP i trwa do klasy VIII SP.

  Sugerowany czas realizacji programu do bierzmowania Życie Boże

  Etap 1

  Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5
  Decyzja Doświadczenie Nowe życie Apostolstwo Powołanie
  Promocja
  i zapisy2 spotkania parafialne1 spotkanie domoweCelebracjaSpotkanie z rodzicami w kancelarii podczas zapisów kandydata
  4 spotkania parafialne

  4 spotkania domowe

  Celebracja

  4 spotkania parafialna

  4 spotkania domowe

  Celebracja

  4 spotkania parafialne

  4 spotkania domowe

  Celebracja

  4 spotkania parafialne

  4 spotkania domowe

  Celebracja

   

  Konferencja dla rodziców
  Konferencja dla rodziców
  Konferencja dla rodziców

   

  Konferencja dla rodziców
  Kl. VII Kl. VII Kl. VII Kl. VII/VIII KL. VIII
  IX-X XI-II III-V VI-X XI-II
  Bierzmowanie – od marca do czerwca klasy VIII

  FORMACJA EWANGELIZACYJNA DO WIARY – Czytaj

  Powołanie do wspólnoty życia i wiary. Przygotowanie bliższe młodzieży do sakramentu małżeństwa.
  pod red. ks. Wojciecha Lechów