Bierzmowanie dla młodzieży

Zgłoszenie kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Zgłoszenie kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Czy były małe grupy do bierzmowania? *
Biskup bierzmowania *
Maksymalny rozmiar pliku: 5MB
Uwaga:
  • W przypadku bierzmowania z kilku parafii zgłoszenie wspólne wysyła parafia bierzmowania.
  • Brak przesłania zgłoszenia i listy kandydatów do WNK uniemożliwia umówienie daty bierzmowania z biskupem.
  • W załączniku należy podać listę kandydatów z następującymi danymi:
    – Imię i nazwisko
    – Rok urodzenia lub klasa
    – Imię i nazwisko, nr telefonu animatorów małych grup do bierzmowania

Zielona Góra, 15.03.2021 r.
Znak: C3-1/21

  Wskazania dotyczące przygotowania do I Komunii św. i bierzmowania w czasie pandemii

1. Przygotowanie do I Komunii św.

Za zgodą rodziców możliwe jest przygotowanie i udzielenie dziecku sakramentów pokuty i pojednania oraz I Komunii św. indywidualnie lub w małej grupie z zachowaniem limitów wiernych w kościele. Program formacji powinien zawierać treści programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej do formacji eucharystycznej dzieci w diecezji. Należy pamiętać, że rodzice mają prawo zaczekać z eucharystycznym przygotowaniem swoich dzieci do czasu ustania epidemii.

2. Przygotowanie do bierzmowania młodzieży

Za zgodą rodziców i młodzieży możliwe jest przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Należy je przeprowadzać w małych grupach, w kościele, z zachowaniem limitów wiernych według programu i zasad diecezjalnych. Z racji na trudności w formacji młodzieży w ostatnich miesiącach należy zintensyfikować spotkania w formie stacjonarnej lub online w celu nadrobienia zaległości. O dopuszczeniu kandydata do bierzmowania decyduje proboszcz po rozmowie z kandydatem i zasięgnięciu opinii katechety oraz księdza opiekuna. Treścią rozmowy nie może być tylko odpytanie katechizmu, ale szczera rozmowa o życiu religijnym kandydata. Pomocą w niej może być „Niezbędnik kandydata do bierzmowania”.

Zgłoszenie kandydatów do bierzmowania (z przygotowanych grup „zaległych” i grupy bieżącej z klasy VIII) odbywa się zgodnie z „Instrukcją o udzielaniu sakramentu bierzmowania dla młodzieży” z dnia 10 kwietnia 2017 r. (listę kandydatów do bierzmowania należy przesłać przez elektroniczny formularz dostępny na stronie www.wnk.diecezja.pl).

Zaleca się, aby bierzmowanie odbywało się w obecności tylko dwóch świadków wyznaczonych przez proboszcza. Liturgia bierzmowania w czasie pandemii powinna mieć charakter parafialny, prostą oprawę liturgiczną, bez zbędnych wystąpień i bogatych dekoracji. Z racji na limity wiernych w parafii można roztropnie zaplanować większą częstotliwość udzielania bierzmowania, nawet jedno po drugim.

Kandydaci, którzy z obawy przed pandemią nie przystąpią do bierzmowania ze swoją grupą klasową, będą mogli przyjąć ten sakrament w innym terminie bez konieczności czekania do 21. roku życia (bierzmowanie dorosłych w sytuacji nadzwyczajnej). Proboszcz w następnym naborze po rozeznaniu sytuacji kandydata może włączyć go do odpowiedniej grupy kandydatów do bierzmowania (młodszej lub starszej).

ks. Wojciech Lechów
Dyrektor WNK

Komunikat do wiernych w sprawie wprowadzenia nowych  Instrukcji dotyczących przygotowania młodzieży i dorosłych do sakramentu bierzmowania w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Z dniem 01.09.2017 r. decyzją biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego znowelizowany zostanie sposób przygotowania młodzieży i dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Nowa Instrukcja dotycząca przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania uwzględnia wskazania Komisji Wychowanie Katolickiego KEP oraz nową sytuację duszpasterską związaną z reformą systemu oświaty. Likwidacja gimnazjów i powstanie ośmioklasowej szkoły podstawowej skutkuje podejmowaniem przez młodzież po ósmej klasie szkoły podstawowej nauki w szkołach ponadpodstawowych, bardzo często poza miejscem zamieszkania i swoją rodzinną parafią. Dlatego zasadnym jest odnowienie diecezjalnego programu formacyjnego do bierzmowania Życie Boże oraz przesunięcie przygotowania i udzielania sakramentu bierzmowania do szkoły podstawowej. Formacja do bierzmowania będzie odbywała się w klasie VII i VIII szkoły podstawowej.

W sytuacjach nadzwyczajnych będzie można przyjąć ten sakrament zgodnie z nową Instrukcją dotyczącą przygotowania dorosłych do sakramentu bierzmowania, po ukończeniu 21 roku życia oraz odpowiednim przygotowaniu w wyznaczonej parafii dekanatu. Szczegółowe informacje o nowych zasadach formacji dorosłych do bierzmowania oraz wykaz parafii organizujących formację można uzyskać u duszpasterzy, na stornach internatowych parafii oraz w Wydziale Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej w Zielonej Górze.

Ks. dr Wojciech Lechów

Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej

Kurii Biskupiej w Zielonej Górze

Wytyczne na okres przejściowy

Formację do bierzmowania rozpoczyna się we wrześniu klasy VII SP i trwa do klasy VIII SP.

Sugerowany czas realizacji programu do bierzmowania Życie Boże

 

Etap 1

Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5
Decyzja Doświadczenie Nowe życie Apostolstwo Powołanie
Promocja
i zapisy2 spotkania parafialne1 spotkanie domoweCelebracjaSpotkanie z rodzicami w kancelarii podczas zapisów kandydata
4 spotkania parafialne

4 spotkania domowe

Celebracja

4 spotkania parafialna

4 spotkania domowe

Celebracja

4 spotkania parafialne

4 spotkania domowe

Celebracja

4 spotkania parafialne

4 spotkania domowe

Celebracja

 

Konferencja dla rodziców
Konferencja dla rodziców
Konferencja dla rodziców

 

Konferencja dla rodziców
Kl. VII Kl. VII Kl. VII Kl. VII/VIII KL. VIII
IX-X XI-II III-V VI-X XI-II
Bierzmowanie – od marca do czerwca klasy VIII

FORMACJA EWANGELIZACYJNA DO WIARY – Czytaj

Powołanie do wspólnoty życia i wiary. Przygotowanie bliższe młodzieży do sakramentu małżeństwa.
pod red. ks. Wojciecha Lechów