Bierzmowanie dla młodzieży

Bierzmowanie dla młodzieży

Formularz zgłoszenia kandydatów

Zgłoszenie kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Zgłoszenie kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania

Czy były małe grupy do bierzmowania? *
Biskup bierzmowania *

Maximum file size: 2.1MB

Uwaga:

  • W przypadku bierzmowania z kilku parafii zgłoszenie wspólne wysyła parafia bierzmowania.
  • Brak przesłania zgłoszenia i listy kandydatów do WNK uniemożliwia umówienie daty bierzmowania z biskupem.
  • W załączniku należy podać listę kandydatów z następującymi danymi:
    - imię i nazwisko,
    - rok urodzenia i klasa,
    - imię i nazwisko, numery telefonów animatorów małych grup do bierzmowania.
Wskazania na czas pandemii (od 03.2021)

Zielona Góra, 15.03.2021 r.
Znak: C3-1/21

  Wskazania dotyczące przygotowania do I Komunii św. i bierzmowania w czasie pandemii

 

1. Przygotowanie do I Komunii św.

Za zgodą rodziców możliwe jest przygotowanie i udzielenie dziecku sakramentów pokuty i pojednania oraz I Komunii św. indywidualnie lub w małej grupie z zachowaniem limitów wiernych w kościele. Program formacji powinien zawierać treści programowe katechezy szkolnej i parafialnej wymaganej do formacji eucharystycznej dzieci w diecezji. Należy pamiętać, że rodzice mają prawo zaczekać z eucharystycznym przygotowaniem swoich dzieci do czasu ustania epidemii.

2. Przygotowanie do bierzmowania młodzieży

Za zgodą rodziców i młodzieży możliwe jest przygotowanie do sakramentu bierzmowania. Należy je przeprowadzać w małych grupach, w kościele, z zachowaniem limitów wiernych według programu i zasad diecezjalnych. Z racji na trudności w formacji młodzieży w ostatnich miesiącach należy zintensyfikować spotkania w formie stacjonarnej lub online w celu nadrobienia zaległości. O dopuszczeniu kandydata do bierzmowania decyduje proboszcz po rozmowie z kandydatem i zasięgnięciu opinii katechety oraz księdza opiekuna. Treścią rozmowy nie może być tylko odpytanie katechizmu, ale szczera rozmowa o życiu religijnym kandydata. Pomocą w niej może być „Niezbędnik kandydata do bierzmowania”.

Zgłoszenie kandydatów do bierzmowania (z przygotowanych grup „zaległych” i grupy bieżącej z klasy VIII) odbywa się zgodnie z „Instrukcją o udzielaniu sakramentu bierzmowania dla młodzieży” z dnia 10 kwietnia 2017 r. (listę kandydatów do bierzmowania należy przesłać przez elektroniczny formularz dostępny na stronie www.wnk.diecezja.pl).

Zaleca się, aby bierzmowanie odbywało się w obecności tylko dwóch świadków wyznaczonych przez proboszcza. Liturgia bierzmowania w czasie pandemii powinna mieć charakter parafialny, prostą oprawę liturgiczną, bez zbędnych wystąpień i bogatych dekoracji. Z racji na limity wiernych w parafii można roztropnie zaplanować większą częstotliwość udzielania bierzmowania, nawet jedno po drugim.

Kandydaci, którzy z obawy przed pandemią nie przystąpią do bierzmowania ze swoją grupą klasową, będą mogli przyjąć ten sakrament w innym terminie bez konieczności czekania do 21. roku życia (bierzmowanie dorosłych w sytuacji nadzwyczajnej). Proboszcz w następnym naborze po rozeznaniu sytuacji kandydata może włączyć go do odpowiedniej grupy kandydatów do bierzmowania (młodszej lub starszej).

ks. Wojciech Lechów
Dyrektor WNK

Nowelizacja instrukcji z dnia 10.04.2019
Komunikat do wiernych

Komunikat do wiernych w sprawie wprowadzenia nowych  Instrukcji dotyczących przygotowania młodzieży i dorosłych do sakramentu bierzmowania w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

 

Z dniem 01.09.2017 r. decyzją biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego znowelizowany zostanie sposób przygotowania młodzieży i dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Nowa Instrukcja dotycząca przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania uwzględnia wskazania Komisji Wychowanie Katolickiego KEP oraz nową sytuację duszpasterską związaną z reformą systemu oświaty. Likwidacja gimnazjów i powstanie ośmioklasowej szkoły podstawowej skutkuje podejmowaniem przez młodzież po ósmej klasie szkoły podstawowej nauki w szkołach ponadpodstawowych, bardzo często poza miejscem zamieszkania i swoją rodzinną parafią. Dlatego zasadnym jest odnowienie diecezjalnego programu formacyjnego do bierzmowania Życie Boże oraz przesunięcie przygotowania i udzielania sakramentu bierzmowania do szkoły podstawowej. Formacja do bierzmowania będzie odbywała się w klasie VII i VIII szkoły podstawowej.

W sytuacjach nadzwyczajnych będzie można przyjąć ten sakrament zgodnie z nową Instrukcją dotyczącą przygotowania dorosłych do sakramentu bierzmowania, po ukończeniu 21 roku życia oraz odpowiednim przygotowaniu w wyznaczonej parafii dekanatu. Szczegółowe informacje o nowych zasadach formacji dorosłych do bierzmowania oraz wykaz parafii organizujących formację można uzyskać u duszpasterzy, na stornach internatowych parafii oraz w Wydziale Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej w Zielonej Górze.

Ks. dr Wojciech Lechów
Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej
Kurii Biskupiej w Zielonej Górze

Czas realizacji

Wytyczne na okres przejściowy

 

Formację do bierzmowania rozpoczyna się we wrześniu klasy VII SP i trwa do klasy VIII SP.

Sugerowany czas realizacji programu do bierzmowania Życie Boże

 

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Etap 4

Etap 5

 

Decyzja

Doświadczenie

Nowe życie

Apostolstwo

Powołanie

 

Promocja

i zapisy2 spotkania parafialne1 spotkanie domoweCelebracjaSpotkanie z rodzicami w kancelarii podczas zapisów kandydata

4 spotkania parafialne

4 spotkania domowe

Celebracja

4 spotkania parafialna

4 spotkania domowe

Celebracja

4 spotkania parafialne

4 spotkania domowe

Celebracja

4 spotkania parafialne

4 spotkania domowe

Celebracja

 

Konferencja dla rodziców

 

Konferencja dla rodziców

 

Konferencja dla rodziców

Konferencja dla rodziców

 

Kl. VII

Kl. VII

Kl. VII

Kl. VII/VIII

KL. VIII

 

IX-X

XI-II

III-V

VI-X

XI-II

 

Bierzmowanie - od marca do czerwca klasy VIII

 
Artykuł w "Niedzieli"

Formacja ewangelizacyjna do wiary - Czytaj

Pomoce do formacji

Pomoce dla formacji

 

Nakładem wydawnictwa św. Wojciecha z Poznania ukazały się nowe wydania dotychczasowych pomocy do bierzmowania młodzieży w naszej diecezji. Nowe wydania pomocy  nie zmieniają w niczym ich zawartości merytorycznej, poruszanych tematów i układu etapów formacyjnych. Zmiany – ze względu na skrócony czas formacji do kl. VII i VIII – dotyczą połączenia „Dzienniczka kandydata do bierzmowania” z „Małym katechizmem do bierzmowania” w jedną książeczkę zatytułowaną: „Życie Boże. Niezbędnik kandydata do bierzmowania”. Oprócz tego, z racji na udostępnienie naszego programu do bierzmowania „Życie Boże” do użytku w innych diecezjach, wyłączono z niego i opublikowano Etap V programu „Powołanie do wspólnoty życia i wiary” w osobnej książce pod tytułem: „Powołanie do wspólnoty życia i wiary. Przygotowanie bliższe młodzieży do sakramentu małżeństwa”. Podręczniki do prowadzenia grup parafialnych i małych grup (domowych) otrzymały nowe okładki i nowy skład.

Nowe wydania pomocy do bierzmowania można nabywać w diecezjalnych księgarniach św. Antoniego. Będzie można z nich korzystać od 01.09.2018 r. Do tego czasu obowiązują dotychczasowe pomoce katechetyczne.

****

Powołanie do wspólnoty życia i wiary. Przygotowanie bliższe młodzieży do sakramentu małżeństwa.
pod red. ks. Wojciecha Lechów