Bierzmowanie dla młodzieży

Formularz zgłoszenia kandydatów do bierzmowania

Parafia przygotowująca kandydatów: (wymagane)

Parafia udzielania bierzmowania: (wymagane)

Data bierzmowania: (wymagane)

Imię i nazwisko księdza opiekuna grupy parafialnej: (wymagane)

Ilość kandydatów: (wymagane)

E-mail księdza opiekuna: (wymagane)

Telefon księdza opiekuna: (wymagane)

Lista kandydatów: (dodaj załącznik) (wymagane)

Ksiądz Biskup udzielający bierzmowania: (wymagane)

Uwagi:

Komunikat do wiernych w sprawie wprowadzenia nowych  Instrukcji dotyczących przygotowania młodzieży i dorosłych do sakramentu bierzmowania w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Z dniem 01.09.2017 r. decyzją biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego znowelizowany zostanie sposób przygotowania młodzieży i dorosłych do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Nowa Instrukcja dotycząca przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania uwzględnia wskazania Komisji Wychowanie Katolickiego KEP oraz nową sytuację duszpasterską związaną z reformą systemu oświaty. Likwidacja gimnazjów i powstanie ośmioklasowej szkoły podstawowej skutkuje podejmowaniem przez młodzież po ósmej klasie szkoły podstawowej nauki w szkołach ponadpodstawowych, bardzo często poza miejscem zamieszkania i swoją rodzinną parafią. Dlatego zasadnym jest odnowienie diecezjalnego programu formacyjnego do bierzmowania Życie Boże oraz przesunięcie przygotowania i udzielania sakramentu bierzmowania do szkoły podstawowej. Formacja do bierzmowania będzie odbywała się w klasie VII i VIII szkoły podstawowej.

W sytuacjach nadzwyczajnych będzie można przyjąć ten sakrament zgodnie z nową Instrukcją dotyczącą przygotowania dorosłych do sakramentu bierzmowania, po ukończeniu 21 roku życia oraz odpowiednim przygotowaniu w wyznaczonej parafii dekanatu. Szczegółowe informacje o nowych zasadach formacji dorosłych do bierzmowania oraz wykaz parafii organizujących formację można uzyskać u duszpasterzy, na stornach internatowych parafii oraz w Wydziale Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej w Zielonej Górze.

Ks. dr Wojciech Lechów

Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej

Kurii Biskupiej w Zielonej Górze

Wytyczne na okres przejściowy

W roku szkolnym 2017/18 formację do bierzmowania rozpocznie klasa VII SP i klasa II Gim. Można oba roczniki połączyć w jedną grupę formacyjną. Wówczas przyjmą one bierzmowanie równocześnie (klasa VII w klasie VIII, klasa II Gim. w klasie III Gim.).

Sugerowany czas realizacji programu do bierzmowania Życie Boże

Etap 1

Etap 2 Etap 3 Etap 4 Etap 5
Decyzja Doświadczenie Nowe życie Apostolstwo Powołanie
Promocja
i zapisy2 spotkania parafialne1 spotkanie domoweCelebracjaSpotkanie z rodzicami w kancelarii podczas zapisów kandydata
4 spotkania parafialne

4 spotkania domowe

Celebracja

4 spotkania parafialna

4 spotkania domowe

Celebracja

4 spotkania parafialne

4 spotkania domowe

Celebracja

4 spotkania parafialne

4 spotkania domowe

Celebracja

 

Konferencja dla rodziców
Konferencja dla rodziców
Konferencja dla rodziców

 

Konferencja dla rodziców
Kl. VII Kl. VII Kl. VII Kl. VII/VIII KL. VIII
IX-X XI-II III-V VI-X XI-II
Bierzmowanie – od marca do czerwca klasy VIII

FORMACJA EWANGELIZACYJNA DO WIARY – Czytaj

Powołanie do wspólnoty życia i wiary. Przygotowanie bliższe młodzieży do sakramentu małżeństwa.
pod red. ks. Wojciecha Lechów