Formacja duchowa

Rekolekcje dla katechetów

Terminarz rekolekcji

Terminarz Rekolekcji dla katechetów 2023/24

Temat: „Misje sercem Kościoła”
Ilość godzin: 10
Prowadzenie:
s. dr Monika Juszka RMI - sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci

  • Rokitno – 22.09. - 24.09.2023 r. - koszt 300 zł.
    Program rekolekcji w Rokitnie - Pobierz program
  • Głogów - Cisi Pracownicy Krzyża – 08.03. - 10.03.2024 r. - koszt 300 zł. - Pobierz program

  • Łagów Lub. - Dom rekolekcyjny - 21.06. - 23.06.2024 r. - koszt 300 zł.

Ogólne zasady dotyczące rekolekcji:

  1. Istotnym elementem permanentnej formacji duchowej katechetów jest coroczny obowiązkowy udział w rekolekcjach.  
  2. Katecheci powinni uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych przez Wydział Nauki Katolickiej zgodnie z ustalonym programem formacji duchowej. Nie zastosowanie się do powyższego zobowiązania może być podstawą do wycofania misji kanonicznej.

  3. Obowiązek odprawienia rekolekcji spełniają tylko ci katecheci, którzy uczestniczą we wszystkich zajęciach. Rekolekcje mają charakter zamknięty i dlatego do całości należą również noclegi i posiłki w domu rekolekcyjnym – bez względu na miejsce zamieszkania uczestników.

  4. Katecheci, którzy należą do różnych ruchów, stowarzyszeń i organizacji katolickich i w nich odbywają rekolekcje, powinny, co drugi rok uczestniczyć w rekolekcjach organizowanych przez WNK. Pielgrzymki do miejsc świętych nie zwalniają katechetów z udziału w rekolekcjach.

  5. Zapisy odbywają się tylko drogą elektroniczną, wypełniając poniższy formularz, najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem. Proszę wydrukować potwierdzenie zapisania się na rekolekcje. W razie konieczności zmiany terminu z powodu wypadku losowego należy pilnie uzgodnić to w WNK.

Zgłoszenie

Zgłoszenie na rekolekcje dla katechetów

Zgłoszenie na rekolekcje dla katechetów
Turnus:

Dane do faktury (dla chętnych)
Tytuł: Kurs doskonalenia zawodowego
Ilość godzin: 10

Sending