Formacja metodyczna

Zarządzenie dotyczące formacji metodycznej katechetów

Każdy z katechetów świeckich i duchownych, niezależnie od stopniowa awansu zawodowego, stażu pracy, powinien przynajmniej raz w roku szkolnym wziąć udział w jednej z ofert przygotowanych przez doradców metodycznych. Wykaz szkoleń będzie umieszczany systematycznie na stronie WNK.

Społeczni Dekanalni Doradcy Metodyczni będą przygotowywać w drugim semestrze roku szkolnego (w pierwszym semestrze katecheci biorą udział w spotkaniu w ramach Jesiennej Konferencji Dekanalnej) oferty warsztatowe przeznaczone dla katechetów w dekanatach. Po odbyciu szkolenia wydawane będą stosowne zaświadczenia oraz uzyska się wpis do Legitymacji Katechety. Listę uczestników spotkań doradcy przekażą do WNK. Udział w ofertach, powinien być troską nauczyciela o podnoszenie swoich kwalifikacji katechetycznych, a tym samy jakości pracy i istotnie wpływa na uzyskanie skierowania do nauczania religii. 

OFERTA METODYCZNA SPOŁECZNYCH DEKANALNYCH DORADCÓW METODYCZNYCH (SDDM) ROK SZKOLNY 2022/23

DEKANAT STRZELCE KRAJEŃSKIE

Temat: Jak kształtować charakter ucznia na lekcjach religii
Prowadzenie: Jadwiga Krzeska- Gordziejewska
Data: 9 marca 2023 r.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich o godzinie 14.30.

DEKANAT PSZCZEW I ROKITNO

Temat: Katecheza przedszkolna, teologia czy zabawa?
Odpowiedzialny: dr Lech Kopyść
Miejsce: Sanktuarium Rokitno Data: 17 kwiecień 2023r. godz. 16.00
Czas trwania: 3 godz. Szkolenie jest bezpłatne.
Przeznaczone także dla osób z innych dekanatów, po uprzednim zgłoszeniu – Lech Kopyść, tel. 691 557 277; l_kopysc@poczta.fm

DEKANATY ZIELONA GÓRA

Temat: Jak pracować z uczniem posiadającym opinie lub orzeczenie? 
Zagadnienia: 
– Klasyfikacja zaburzeń zachowania występujących wśród uczniów uczęszczających do szkół ogólnodostępnych
– Różnice między opinią a orzeczeniem
– Praca na lekcji z poszczególnymi zaburzeniami 
– Jak czytać opinie i orzeczenia ?
– Jak pisać i stosować dostosowania dla uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia ?
– System oceniania w stosunku do uczniów o specjalnych potrzebach kształcenia ?
Data : 27 lutego godz. 16:30
Miejsce: Szkoła podstawowa nr 17 im. gen. Władysława Sikorskiego; ul. Leopolda Staffa 10 w Zielonej Górze 
Prowadzący: mgr Ewa Moszyńska – mgr teologii, pedagog specjalny, terapeuta, nauczyciel wspomagający
Zapisy: Julia Skowrońska – wnkjskowronska@gmail.com
Koszt: 20 zł.

DEKANAT NOWA SÓL

Temat: Czy katecheta ma wpływ na frekwencję katechizowanych? Jaki jest jego udział w zmotywowaniu i zachęcaniu uczniów do pozostania na lekcji? – panel dyskusyjny z udziałem byłych (dzisiaj już dorosłych) katechizowanych.
Termin: 9 marca 2023 r.
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 6 Nowa Sól
Prowadzący: Patryk Sokalski

DEKANATY ŚWIEBODZIN

Temat: Liczby w Biblii
Termin: 4 marca 2023 r. godz. 10.00
Miejsce: Parafia Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie
Prowadzący: ks. dr Andrzej Maciejewski

DEKANAT KOSTRZYN NAD ODRĄ

Temat: LEKCJA RELIGI W SZKOLE – oczami ucznia i katechety
Odpowiedzialny i prowadzący: mgr Marek Głowacki (tel. kontaktowy 667561786)
Miejsce: Parafia NMP Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2
Data: 15 kwiecień 2023r. godz. 9.00
Czas trwania: 2 godz.

DEKANAT WSCHOWA

Temat: Dostosowanie wymagań edukacyjnych z religii do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Data: 21 lutego o godzinie 16.00
Miejsce: I Zespół Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie
(moduł wykładowy 60 minut, moduł warsztatowy 30 minut)

DEKANAT GORZÓW WLKP.

„Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela Religii”
Planowana data: 11.03.2023 – godz. 9.45 – 13.00.
Miejsce: Sala katechetyczna „Wieczernik” przy parafii p.w. Pierwszych Męczenników Polski ul. Biskupa Wilhelma Pluty 7,  Gorzów Wlkp.
Prowadzenie:  Marta Mokrzecka – psycholog
Zapisy

DEKANAT ŻARY

Temat: Formacja duchowa katechety
Termin: 28.01.2023 r. godz. 15.00
Miejsce: Klasztor sióstr Elżbietanek ul. 11 listopada Żary

DEKANATY GŁOGOWSKIE

Temat: Dostosowanie wymagań edukacyjnych z religii do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zagadnienia: 

  1. Czym są specjalne potrzeby edukacyjne?
  2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych z religii do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
  3. Krótka charakterystyka uczniów ze SPE.
  4. Praca na lekcji religii z dzieckiem ze SPE – wskazówki do pracy (samodzielnie opracowanie karty pracy dostosowanej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).
  5. Spotkanie z Dyrektorem WNK

Data : 9 lutego godz. 15:30 – 17.00
Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38
Forma szkolenia: stacjonarna, bezpłatna
Moduły: wykładowy 60 minut, warsztatowy 30 minut
Prowadzący: Joanna Swędrzyńska, polonistka, redaktorka podręczników do religii, dziennikarka, obecnie pracuje w Wydawnictwie Świętego Wojciecha
Osoby odpowiedzialne: Beata Ćwik – Rzepa, Alina Kowalewicz
Zapisy: Zgłoszenie na szkolenie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie PODM Głogów w zakładce zapisy na szkolenia  zapisy-bezplatne.pcpppidn.eu
Zapisy na konferencję metodyczną trwają do 7 lutego 2023 r.
Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych udziela dział szkoleń tel.76 8384293