Szkoły Katolickie w Diecezji

Zielona Góra, 05.09.2017 r.

 

P.T.
Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół Katolickich
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Dorocznym zwyczajem serdecznie zapraszam na rekolekcje dla Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Katolickich, które odbędą się w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Rekolekcje rozpoczną się w piątek 22.09. br. o godz. 18.00 i zakończą w niedzielę 24.09.2017 r. W niedzielę weźmiemy udział w Diecezjalnej Pielgrzymce nauczycieli do Rokitna. Koszt pobytu (noclegi i wyżywienie) wynosi 170 zł. Zgłoszenia o ilości uczestników proszę przekazać do 17 września, na adres mailowy: jaskulamalgorzata@gmail.com. Ze zgłoszeniem proszę przesłać coroczną, obowiązkową ankietę zawierającą INFORMACJE BAZOWE O SZKOLE KATOLICKIEJ w roku szkolnym 2017/18, która jest do pobrania ze strony www.wnk.diecezjazg.pl w zakładce Szkoły Katolickie w Diecezji.

Plan rekolekcji

W nadziei na owocne spotkanie
ks. dr Wojciech Lechów
Dyrektor  WNK

SZKOŁY KATOLICKIE W DIECEZJI

dane na dzień 01.09.2015r.

Katolicka Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Katolickie w Nowej Soli
im. św. Urszuli Ledóchowskiej   
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
67-100 Nowa Sól
tel.
68 411 49 44
www.szkolakatolickanowasol.pl

DYREKTOR:
Dariusz Tomasz Kiraga
e-mail: szkolakatolickanowasol@gmail.com

KATOLICKIE GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. św. Tomasza z Akwinu  

ul. Drzymały 36
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095-722-50-91, fax 722-57-51;
e-mail: katolik@swtomasz.edu.pl
www.swtomasz.edu.pl

ORGAN PROWADZĄCY:
Towarzystwo Szkoły Katolickiej
DYREKTOR:
mgr Marek ROBAK

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA WYCHOWAWCÓW
im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego       

ul. Chełmońskiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095-72131-63
e-mail – sekretariat@spigksw.pl
www.spigksw.pl

ORGAN PROWADZĄCY:
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców
DYREKTOR:
mgr Leszek WEICHERT

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. św. Piusa X

ul. W. Kućki 1
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095-720-57-36
e-mail – szkolakatolicka.gorzow@op.pl

ORGAN PROWADZĄCY:
Parafia pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.
DYREKTOR:
mgr Ilona MAŚCIANICA

Katolickie Gimnazjum
im. Jana Pawła II
ul. W. Kućki 1
66-400 Gorzów Wlkp.
tel
. 095 7205736
e-mail – ksp-gorzow@wp.pl

ORGAN PROWADZĄCY:
Parafia pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wlkp.
DYREKTOR:
mgr Ilona MAŚCIANICA

KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY – KATOLICKIE PRZEDSZKOLE SPOŁECZNE, SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA, KATOLICKIE GIMNAZJUM SPOŁECZNE

im. Jana Pawła II
ul. Szpitalna 3
66-200 Świebodzin,
tel. 068-382-45-10
e-mail – sekretszkola@interia.pl
www.spoleczna.e7.pl

ORGAN PROWADZĄCY:
Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe
Prezes: Leszek Dobrzański
DYREKTOR:
mgr Maria Szymańska

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH – KATOLICKIE GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. św. Stanisława Kostki

ul.Cyryla i Metodego 9
65-533 Zielona Góra
www.katolik.zgora.pl
tel. 794 377 450

ORGAN PROWADZĄCY:
Akcja Katolicka Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
DYREKTOR:
mgr Bogna Świdzińska

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA, KATOLICKIE GIMNAZJUM, KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana Pawła II   

ul. R. Kalinowskiego 15, 68-200 Żary
tel. 068-479-43-25;
e-mail: ksp@szkola.net
www.ksp.zary.prv.pl; www.kg.zary.prv.pl; www.klo-zary.pl

ORGAN PROWADZĄCY:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Warsztaty w Drodze”
DYREKTOR:
mgr
Małgorzata Penkal

Coroczna ankieta dotycząca Szkół Katolickich w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Statystyka publicznych i niepublicznych szkół katolickich dla dzieci i młodzieży
stan na dzień 30 września 2009 r.

 

1. LICZBA SZKÓŁ KATOLICKICH W POLSCE – ogółem:

W roku szkolnym 2009/2010 działa 518 szkół katolickich, w tym:

 • szkół podstawowych – 142
 • gimnazjów – 178
 • liceów ogólnokształcących – 139
 • szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodzie (technika,
  licea zawodowe, muzyczne, zawodowe) – 20
 • szkół dla chorych lub z problemami wychowawczymi uczniów – 16
 • policealnych – 3
 • specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym – 20

W roku szkolnym 2009/2010 liczba szkół katolickich zwiększyła się o 18, w tym:

 • 9 szkół podstawowych
 • 5 gimnazjów
 • 1 liceum ogólnokształcące
 • 2 szkoły kształcące w zawodzie
 • 1 placówkę oświatowo – wychowawczą dla młodzieży z problemami wychowawczymiUwaga: Wśród nowych szkół katolickich – trzy istniały wcześniej ale dotąd nie ubiegały się o status szkoły katolickiej (szkoła podstawowa, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcące).

 

2. LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH KATOLICKICH – ogółem:

W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach katolickich kształci się 55 323 uczniów, w tym:

 • w szkołach podstawowych 17 835
 • w gimnazjach 20 835
 • w liceach ogólnokształcących 14 543
 • w szkołach ponadgimnazjalnych zawodowych i policealnych 1 360
 • w szkołach pozostałych 750

 

3. OCENA WZROSTU LICZBY UCZNIÓW – ogółem:

Realny wzrost liczby uczniów w stosunku do roku poprzedniego wynosi ponad 1000 uczniów:

 • w szkołach podstawowych na terenie całego kraju mamy prawie analogiczny nabór nowych uczniów lub mały wzrost; jedynie w województwie opolskim jest spadek;
 • w gimnazjach – znaczny wzrost lub ten sam poziom; w woj. podlaskim i warmińsko – mazurskim przyjęto w roku bieżącym o kilku uczniów lub kilkunastu mniej; znaczny wzrost obserwujemy w woj. mazowieckim, podkarpackim, wielkopolskim;
 • w liceach ogólnokształcących obserwujemy utrzymujący się poziom naboru nowych uczniów lub lekki wzrost; spadek naboru wystąpił w następujących województwach:
  mały – w woj. kujawsko – pomorskim, lubelskim,
  znaczny – w woj. śląskim (o 100 uczniów), wielkopolskim (o 47 uczniów) świętokrzyskim (o 37 uczniów), łódzkim (o 30 uczniów), zachodniopomorskim (o 29 uczniów), pomorskim (o 20 uczniów) i podlaskim (o 9 uczniów).

4. NAUCZYCIELE ZATRUDNIENI W SZKOŁACH KATOLICKICH

Ogółem w szkołach katolickich zatrudnionych jest 9 644 nauczycieli, w tym:

 • w pełnym wymiarze godzin lub więcej 3 732 osoby
 • w niepełnym wymiarze godzin (ale na podstawie umowy o pracę) 4 951 osób
 • na podstawie umowy – zlecenia 1 015 osób

5. PODMIOTY PRAWNE PROWADZĄCE SZKOŁY KATOLICKIE:

 • kościelne osoby prawne (diecezje działające w imieniu własnym lub przez podmiot erygowany, parafie, zgromadzenia zakonne oraz jedno erygowane stowarzyszenie) – prowadzą łącznie 322 szkoły;
 • inne podmioty (stowarzyszenia prywatne, świeckie, fundacje, spółki) – prowadzą łącznie 188 szkół
 • osoby fizyczne prowadzą 8 szkół

6. PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „PRO FORMATIONE” RADY SZKÓŁ KATOLICKICH

Placówka działa od miesiąca lutego 2004 r. Została powołana w szczególności dla zgodnego z misją szkół katolickich przygotowywania kadr kierowniczych katolickich szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Do tego czasu przeprowadziła sześć edycji dwusemestralnych kursów kwalifikacyjnych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą; aktualnie w kolejnej edycji uczestniczy 50 nauczycieli.

 

(RSK/md © Biuro Prasowe KEP 2009)
http://www.episkopat.pl/?a=kalendarium_show&typ=INFORMACJE&id=11830#stat