Szkoły Katolickie w Diecezji

SZKOŁY KATOLICKIE W DIECEZJI

Coroczna ankieta dotycząca Szkół Katolickich w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – Pobierz

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. św. Urszuli Ledóchowskiej   

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
67-100 Nowa Sól
tel.
68 411 49 44
e-mail: szkolakatolickanowasol@gmail.com
www.szkolakatolickanowasol.pl

ORGAN PROWADZĄCY:
Centrum Edukacyjne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

DYREKTOR:
Dariusz Tomasz Kiraga
e-mail: szkolakatolickanowasol@gmail.com

PREFEKT:
ks. Piotr Pluta

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. św. Tomasza z Akwinu  

ul. Drzymały 36
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095-722-50-91, fax 722-57-51;
e-mail: katolik@swtomasz.edu.pl
www.swtomasz.edu.pl

ORGAN PROWADZĄCY:
Towarzystwo Szkoły Katolickiej

DYREKTOR:
mgr Marek ROBAK

PREFEKT:
Ks. Rafał Michałowski

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego       

ul. Chełmońskiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095-72131-63
e-mail – sekretariat@spigksw.pl
www.spigksw.pl

ORGAN PROWADZĄCY:
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców

DYREKTOR:
mgr Leszek WEICHERT

PREFEKT:
Ks. Adam Skubis

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
im. św. Piusa X

ul. W. Kućki 1
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 095-720-57-36
e-mail – szkolakatolicka.gorzow@op.pl
www.kspgorzow.pl

ORGAN PROWADZĄCY:
Centrum Edukacyjne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

DYREKTOR:
mgr Ilona MAŚCIANICA

PREFEKT:
ks. Barnaba Dębicki

KATOLICKI ZESPÓŁ EDUKACYJNY
im. Jana Pawła II

ul. Szpitalna 3
66-200 Świebodzin,
tel. 068-382-45-10
e-mail – sekretszkola@interia.pl
www.spoleczna.e7.pl

ORGAN PROWADZĄCY:
Świebodzińskie Towarzystwo Oświatowe

DYREKTOR:
mgr Agnieszka Szulc

PREFEKT:
ks. Zbigniew Nosal

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH
im. św. Stanisława Kostki

ul.Cyryla i Metodego 9
65-533 Zielona Góra
tel. 794 377 450
www.katolik.zgora.pl

ORGAN PROWADZĄCY:
Centrum Edukacyjne Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

DYREKTOR:
mgr Bogna Świdzińska

PREFEKT:
ks. Aleksander Ryl

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA, KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
im. Jana Pawła II   

ul. R. Kalinowskiego 15, 68-200 Żary
tel. 068-479-43-25;
e-mail: ksp@szkola.net
www.klo.zary.pl

ORGAN PROWADZĄCY:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Nauczycieli „Warsztaty w Drodze”

DYREKTOR:
mgr
Małgorzata Penkal

PREFEKT:
ks. dr Piotr Napieralski