Misje kanoniczne

Uwaga: Od 01.09.2020 r. nowe skierowania i wycofania misji katechetycznych należy wystawiać tylko w wersji elektronicznej poprzez stronę Kancelarii Kurii – https://kancelaria.diecezjazg.pl. 

Formularze wycofywania i skierowania do nauczania religii

 • Formularz skierowania Ksiądz proboszcz otrzymany od WNK oryginał skierowania do nauczania religii dostarcza do dyrekcji szkoły. Jedną kopię zachowuje w aktach parafii. 
  Skierowanie do nauczania religii

Wycofanie skierowania do nauczania religii

 • Formularz wycofania skierowania składa się w sytuacjach, gdy katecheta miał misję wystawioną na czas nieokreślony, ale kończy pracę w danej placówce, np. przechodzi na emeryturę lub idzie do innej placówki (np. przeniesienie księży wikariuszy lub proboszczów) lub nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy. Nie trzeba wycofywać misji, gdy jej termin ważności sam wygasł. Należy zwrócić uwagę, aby data wycofania skierowania pokrywała się z datą końca zatrudnienia. Ważne jest, podanie przez księdza proboszcza, powodu wycofania misji dla katechety oraz informacja czy katecheta przyjmuje dezycję o wycofaniu misji. Ksiądz proboszcz otrzymany od WNK oryginał wycofania skierowania wraz z jedną kopią (dla Organu prowadzącego szkołę) dostarcza do dyrekcji szkoły. Jedną kopię zachowuje w aktach parafii.

Wypełnione skierowania lub wycofania do nauczania religii można przekazywać do WNK osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: jaskulamalgorzata@gmail.com (Format PDF – po uprzednim zeskanowaniu lub Format JPG – “zdjęciowy”).

NOWOŚĆ – Elektroniczne formularze wycofywania i skierowania do nauczania religii

Instrukcja:

 1. Przejdź na stronę logowania do Kancelarii Kurii Biskupiej klikając na powyższy obrazek.
 2. Wpisz dane do logowania – Nazwa użytkownika i hasło są takie same, jako do logowania się do Elektronicznej Ankiety Katechetycznej na stronie WNK.
 3. Wybierz zakładkę System Informatyczny, a następnie w Module Proboszcza kliknij WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ.
 4. Wybierz i wypełnij odpowiedni formularz: ELEKTRONICZNY FORMULARZ SKIEROWANIA DO NAUCZANIA RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ lub ELEKTRONICZNY FORMULARZ WYCOFANIA SKIEROWANIA DO NAUCZANIA RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ. 
 5. Po wpisaniu wymaganych danych kliknij Wyślij skierowanie do Wydziału Nauki Katolickiej a następnie zapisz go w komputerze klikając Zapisz dane (format DOC). Zapisany dokument możesz wydrukować.
 6. Formularz misji kanonicznej możesz w każdym czasie zmienić, czyli edytować jego dane. W tym celu kliknij Edycja skierowania do nauczania religii (tak samo można edytować Wycofanie skierowania do nauczania religii). Wybierz pole Moja lista skierowań do nauczania religii. Odszukaj w spisie skierowań wystawione przez siebie skierowanie i zapamiętaj jej Lp. Numer ten wpisz w polu Edytuj skierowanie dla katechety i kliknij Wczytaj dane do edycji. Ukaże się formularz, który możesz teraz edytować. Po wpisaniu nowych danych kliknij Aktualizuj i wyślij do WNK.
 7. Wypisane formularze skierowania lub wycofania skierowania możesz zawsze wydrukować. W tym celu kliknij na stronie głównej pole Wydruk formularza skierowania i wpisz Lp. skierowania i kliknij Wczytaj dane. Następnie kliknij na dole pole Zapisz dane (format DOC), zapisz formularz w komputerze i wydrukuj go.
 8. Zawsze swoje formularze możesz sprawdzić klikając na pole Spis skierowań.