Misje kanoniczne

Misje kanoniczne - wersja elektroniczna

Elektroniczne formularze wycofywania i skierowania do nauczania religii

Instrukcja:

  1. Przejdź na stronę logowania do Kancelarii Kurii Biskupiej klikając na powyższy obrazek.
  2. Wpisz dane do logowania – Nazwa użytkownika i hasło są takie same, jako do logowania się do Elektronicznej Ankiety Katechetycznej na stronie WNK.
  3. Wybierz zakładkę System Informatyczny, a następnie w Module Proboszcza kliknij WYDZIAŁ NAUKI KATOLICKIEJ.
  4. Wybierz i wypełnij odpowiedni formularz: ELEKTRONICZNY FORMULARZ SKIEROWANIA DO NAUCZANIA RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ lub ELEKTRONICZNY FORMULARZ WYCOFANIA SKIEROWANIA DO NAUCZANIA RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ. 
  5. Po wpisaniu wymaganych danych kliknij Wyślij skierowanie do Wydziału Nauki Katolickiej a następnie zapisz go w komputerze klikając Zapisz dane (format DOC). Zapisany dokument możesz wydrukować.
  6. Formularz misji kanonicznej możesz w każdym czasie zmienić, czyli edytować jego dane. W tym celu kliknij Edycja skierowania do nauczania religii (tak samo można edytować Wycofanie skierowania do nauczania religii). Wybierz pole Moja lista skierowań do nauczania religii. Odszukaj w spisie skierowań wystawione przez siebie skierowanie i zapamiętaj jej Lp. Numer ten wpisz w polu Edytuj skierowanie dla katechety i kliknij Wczytaj dane do edycji. Ukaże się formularz, który możesz teraz edytować. Po wpisaniu nowych danych kliknij Aktualizuj i wyślij do WNK.
  7. Wypisane formularze skierowania lub wycofania skierowania możesz zawsze wydrukować. W tym celu kliknij na stronie głównej pole Wydruk formularza skierowania i wpisz Lp. skierowania i kliknij Wczytaj dane. Następnie kliknij na dole pole Zapisz dane (format DOC), zapisz formularz w komputerze i wydrukuj go.
  8. Zawsze swoje formularze możesz sprawdzić klikając na pole Spis skierowań.