CENTRUM KSZTAŁCENIA KATECHETYCZNEGO

CENTRUM KSZTAŁCENIA KATECHETYCZNEGO

INSTYTUT BISKUPA WILHELMA PLUTY

30 stycznia 1, 66-400 Gorzów Wlkp.

ks. kan. dr Grzegorz CYRAN (4.06.2013) – dyrektor

 

ARCHIWUM

ks. dr hab. Robert KUFEL (22.09.2013) – kierownik

 

GRUPA BADAWCZA

ks. dr Dariusz GRONOWSKI (22.09.2013)

ks. kan. dr Andrzej SAPIEHA (22.09.2013)

ks. dr hab. Dariusz ŚMIERZCHALSKI-WACHOCZ (22.09.2013)

 

STUDIUM PASTORALNE

ks. lic. mgr Tomasz GIERASIMCZYK (22.09.2013) – kierownik

 

STUDIUM NAD MAŁŻEŃSTWEM I RODZINĄ

ks. dr Mariusz DUDKA (15.10.2012) – kierownik

mgr Dorota TYLISZCZAK – zastępca kierownika

 

STUDIUM OCHRONY ZABYTKÓW SAKRALNYCH

ks. mgr Piotr Artur KAMIŃSKI (22.09.2013) – kierownik

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA KATECHETYCZNEGO

ks. kan. dr Wojciech LECHÓW (22.09.2013) – kierownik

 

CENTRUM FORMACYJNE NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚW.

ks. prałat kan. dr Zbigniew KOBUS (22.09.2013) – kierownik