Programy i pomoce do katechezy inicjacji chrześcijańskiej w Diecezji

Nowe programy i pomoce duszpasterskie do katechezy inicjacyjnej w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Pragniemy przekazać duszpasterzom, katechetom i animatorom świeckim nowe programy i pomoce duszpasterskie do katechezy inicjacyjnej. Wykorzystanie ich w parafii pomoże wiernym w formacji do przyjęcia sakramentów: chrztu św., I Komunii św. i bierzmowania.

Zachęcam do nabywania powyższych pomocy duszpasterskich i korzystania z nich w parafiach.

ks. dr Wojciech Lechów
Redaktor

Dokumenty i zarządzenia do pobrania

Programy, pomoce i książki do kupienia

Wskazania do realizacji katechezy przedchrzcielnej

Wskazania do komunikatu w sprawie przygotowania do sakramentu chrztu świętego dziecka dla rodziców i chrzestnych z dnia 17.10.2016 r.

Znak: B2-6/16

W nawiązaniu do komunikatu dołączam praktyczne wskazania do jego realizacji w parafii:

  1. Komunikat należy odczytać wiernym w niedzielę 23.10. 2016 r. podczas wszystkich Mszy św.
  2. Realizacja programu Chrzest sakramentem wiary zakłada jedno indywidualne spotkanie z rodzicami i trzy grupowe spotkania z rodzicami oraz chrzestnymi zgłaszającymi dziecko do chrztu.
  3. Zaleca się, aby katechezy były prowadzone przez duszpasterzy (Spotkanie pierwsze – indywidualne z rodzicami oraz Instrukcja liturgiczna – Liturgia obrzędu chrztu św.) oraz świeckich katechetów lub odpowiednio przygotowane osoby świeckie (katechezy: Chrzest św. nowym życiem w Chrystusie oraz Rola i zadania rodziców w wychowaniu w wierze dzieci).
  4. Należy zachęcać rodziców, aby przygotowanie do chrztu odbyli jeszcze przed narodzeniem dziecka.
  5. Poszczególne katechezy należy roztropnie rozłożyć w czasie. Unikać należy ich łączenia.
  6. Uczestnikom katechez należy udostępnić książeczkę-poradnik: W. Lechów, Chrzest naszego dziecka. Poradnik dla rodziców i chrzestnych, Zielona Góra 2016. (do nabycia w diecezjalnych księgarniach św. Antoniego, cena 6,00 zł.)
  7. Po zakończeniu formacji należy wręczyć uczestnikom diecezjalne zaświadczenia (do nabycia w diecezjalnych księgarniach św. Antoniego, cena 0,60 gr./1 szt.). Zaświadczenia są podpisane przez wszystkich prowadzących katechezy oraz proboszcza.
  8. Szczegółowe omówienie formacji chrzcielnej dostępne jest w książce: W. Lechów, Chrzest sakramentem wiary. Katecheza przedchrzcielna rodziców i chrzestnych. Pomoce duszpasterskie, Zielona Góra 2016. (do nabycia w diecezjalnych księgarniach św. Antoniego, cena 12 zł.)

Ks. dr Wojciech Lechów
Dyrektor WNK