Akty prawne nauczania religii

Akty prawne nauczania religii

 1. Konstytucja RP – Art. 53

 2. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską – Art. 12

 3. Ustawa o systemie oświaty – Art. 12

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach – 01.09.2017

 5. Porozumienia w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła katolickiego z 03.04.2019 r (Porozumienia archiwalne – Porozumienie z 2016 r. POBIERZ; Porozumienie z 2000 r. – POBIERZ )

 6. Wyjaśnienie dot. kwalifikacji nauczycieli religii

 7. Wymogi kształcenia nauczycieli religii

 8. Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymsko-katolickiej – Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 25 sierpnia 2008 r.

 9. Nauczanie religii w punktach katechetycznych

 10. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (dot. nauczycieli religii –  §7)

 11. Konsekwencje wypisania się z religii

 12. Urlop dla poratowania zdrowia – zasady ogólne

 13. Zasady diecezjalne dotyczące urlopów i zwolnień katechetów

 14. Oświadczenie Komisji Wychowania Katolickiego w sprawie deklaracji

 15. Zmiana Rozporządzenia MEN w sprawie nauczania religii – rekolekcje szkolne

 16. Katecheza a edukacja domowa

 17. Interpelacja w sprawie sposobu realizacji nauki religii w przedszkolach

  – Dokument na stronie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. – zobacz

 18. Rekolekcje szkolne – informacja MEN 15.03.2018 r.

 19. Formacja katechetyczno-duszpasterska katechety, a zwolnienie z zajęć szkolnych

 20. Nauczyciel religii a funkcja wychowawcy klasy

 21. Uchwała KWK KEP z 19 września 2018 r. w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii oraz oceny podręczników

 22. Ocena merytoryczna pracy nauczyciela – Rozporządzenie z dnia 19.08.2019 r. (& 6 – ocena merytoryczna nauczyciela religii)

 23. Ocena merytoryczna pracy katechety – zasady diecezjalne

 24. KIOD – Przekazanie proboszczowi parafii danych o uczniu

 25. Wskazania KEP – przygotowanie dzieci – sakrament pokuty – Pierwsza Komunia Święta – 29.08.2020 r.

 26. Komunikat KWK – Deklaracje, religia w planie zajęć, lekcje religii a sakramenty

 27. Dekret zatwierdzający podręczniki do religii w diecezji

 28. Normy dotyczace ochrony dzieci i młodzieży – 06.08.2018 r.

 29. Zasady bierzmowania młodzieży w diecezji

 30. Zasady bierzmowania dorosłych w diecezji

 31. Vademecum katechety

 32. Zaświadczenia z religii wydawane do świadectw szkolnych – szablony

 33. Zasady diecezjalne zatrudnienia katechety w szkole

 34. Zasady łączenia klas na lekcjach religii

 35. Zasady diecezjalne przechodzenia katechetów na emeryturę

 36. Zarządzenie dotyczące sakramentów inicjacji chrześcijańskiej

 37. Rozwiązanie umowy księdza katechety

Strony z aktualnymi przepisami oświatowymi

 • KARTA NAUCZYCIELA – ZOBACZ

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczyciela CZYTAJ