Katecheci, którzy przechodzą na emeryturę i rozwiązują umowę o pracę ze szkołą zobowiązani są do wycofania skierowania do nauczania religii. Dlatego o przejściu na emeryturę należy powiadomić proboszcza miejsca, na terenie którego znajduje się szkoła i wystosować prośbę do Biskupa Diecezjalnego o wycofania skierowania. Powinni to uczynić, mimo tego, że zamierzają kontynuować pracę w tej samej szkole. Skierowanie (misja kanoniczna) jest ważne do czasu trwania umowy w danej szkole. Tylko za zgodą proboszcza i Wydziału Nauki Katolickiej oraz na podstawie nowego skierowania emeryt może kontynuować pracę jako katecheta w szkole.
Pobierz