Elektroniczna Ankieta Katechetyczna Katechety i Proboszcza

ELEKTRONICZNA ANKIETA KATECHETYCZNA KATECHETY I PROBOSZCZA

Ankieta katechetyczna katechety powinna być aktualizowana do końca września każdego nowego roku szkolnego oraz natychmiast w przypadku zmiany danych. Najpóźniej do 15.10. ankietę należy dostarczyć do proboszcza miejsca pracy w szkole (w wersji elektronicznej lub papierowej; sposób dostarczania ankiet wspólnie ustalają katecheci z proboszczem).

Ankieta katechetyczna proboszcza powinna być wypełniona do końca października, w przypadku zmiany danych oraz przed wizytacją kanoniczną.

Wszystkie dane podane w ankiecie są dostępne tylko dla pracowników Wydziału Nauki Katolickiej w Zielonej Górze. 

Proszę wszystkich katechetów i  proboszczów o sumienne wypełnienie ankiety. W razie pytań lub sugestii dotyczących funkcjonowania ankiety proszę o kontakt na adres: wnk@diecezjazg.pl

Ks. dr Wojciech Lechów
Dyrektor WNK

Pismo WNK

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ANKIETY KATECHETYCZNEJ KATECHETY

Krok 1 – Rejestracja

W celu rejestracji nowego użytkownika wchodzimy na stronę www.wnk.diecezjazg.pl, klikamy na zakładkę BAZY/Elektroniczna ankieta katechetyczna katechety i proboszcza i klikamy na zakładkę Rejestracja nowego użytkownika. Wypełniamy pola: Imię, Nazwisko, Nazwa użytkownika, E-mail oraz zaznaczamy odpowiednie pole Wybierz uprawnienia. Klikamy na dole Wyślij zgłoszenie. Administrator ankiety na skrzynkę pocztową podaną podczas rejestracji wyśle hasło do zalogowania się do ankiety.

Krok 2- Wypełnienie ankiety

 • W celu wypełnienia ankiety należy zalogować się klikając na zakładkę Logowanie.
 • Po zalogowaniu klikamy na zakładkę System Informatyczny, a następnie klikamy na link Wydział Nauki Katolickiej.
 • Ankieta składa się z dwóch części: Dane ogólne i Dane o placówkach. Należy wypełnić wymagane pola a następnie na dole kliknąć Wyślij ankietę.
 • Przy zmianie danych ankietę można aktualizować klikając na pole Aktualizuj ankietę – dane ogólne lub Aktualizuj ankietę – dane o placówkach. W celu pobrania danych z ostatniej ankiety należy kliknąć Wczytaj dane z ostatniej ankiety.
 • Wypełnioną ankietę można zapisać oraz wydrukować klikając na pole Wydrukuj i zapisz ankietę.
 • W części Dane o placówkach każdą placówkę oświatową należy wypełnić w osobnym formularzu. Należy pamiętać, że do jej wypełnienia konieczne jest podanie numer Lp. ankiety ogólnej, której dotyczy placówka. Po wysłaniu ankiety u góry strony ukaże się pole Dodaj kolejną placówkę. 

Krok 3 – Odzyskanie lub zmiana hasła

W razie utraty lub zmiany hasła wchodzimy na zakładkę odzyskiwania hasła i konta i wypełniamy wszystkie pola. Administrator ankiety na skrzynkę pocztową podaną podczas rejestracji wyśle nowe dane (hasło) do zalogowania się do ankiety.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ANKIETY KATECHETYCZNEJ PROBOSZCZA

Krok 1 – Rejestracja

W celu rejestracji nowego użytkownika wchodzimy na stronę www.wnk.diecezjazg.pl, klikamy u góry na zakładkę BAZY/Elektroniczna ankieta katechetyczna katechety i proboszcza i klikamy na zakładkę Rejestracja nowego użytkownika. Wypełniamy pola: Imię, Nazwisko, Nazwa użytkownika (podajemy miejscowość i wezwanie parafii (z małych liter, bez polskich znaków i bez spacji np. swiebodzinmilosierdzieboze); zaryswjozef; gorzowwniebowziecienmp), E-mail (parafialny, nie prywatny) oraz zaznaczamy odpowiednie pole Wybierz uprawnienia i klikamy na dole Wyślij zgłoszenie. Administrator ankiety na skrzynkę pocztową podaną podczas rejestracji wyśle hasło do zalogowania się do ankiety.

Krok 2- Wypełnienie ankiety

 • W celu wypełnienia ankiety należy zalogować się klikając na zakładkę Logowanie.
 • Po zalogowaniu klikamy na zakładkę System Informatyczny, a następnie klikamy na link Wydział Nauki Katolickiej.
 • Ankieta składa się z dwóch części: Dane ogólne i Dane o placówkach. Należy wypełnić wymagane pola a następnie na dole kliknąć Wyślij ankietę.
 • Przy zmianie danych ankietę można aktualizować klikając na pole Aktualizuj ankietę – dane ogólne lub Aktualizuj ankietę – dane o placówkach. W celu pobrania danych z ostatniej ankiety należy kliknąć Wczytaj dane z ostatniej ankiety.
 • Wypełnioną ankietę można zapisać oraz wydrukować klikając na pole Wydrukuj i zapisz ankietę.
 • W części Dane o placówkach każdą placówkę oświatową należy wypełnić w osobnym formularzu. Należy pamiętać, że do jej wypełnienia konieczne jest podanie numer Lp. ankiety ogólnej, której dotyczy placówka. Po wysłaniu ankiety u góry strony ukaże się pole Dodaj kolejną placówkę. 

Krok 3 – Odzyskanie lub zmiana hasła

W razie utraty lub zmiany hasła wchodzimy na zakładkę odzyskiwania hasła i konta i wypełniamy wszystkie pola. Administrator ankiety na skrzynkę pocztową podaną podczas rejestracji wyśle nowe dane (hasło) do zalogowania się do ankiety.

Uwaga:

 • Przy zmianie proboszcza w parafii należy wypełnić dane w zakładce Odzyskanie lub zmiana hasła. Na podaną skrzynkę pocztową przyjdą nowe dane do zalogowania się do Systemu Informatycznego WNK.

Przed wypełnieniem nowej ankiety zapoznaj się z instrukcją – ZOBACZ

Rejestracja nowego użytkownika
Pole wyboru *
reCAPTCHA
Sending
Odzyskiwanie konta
Pole wyboru *
reCAPTCHA
Sending