Elektroniczna Ankieta Katechetyczna Katechety i Proboszcza

Zielona Góra, dnia 25.08.2017 r.

ELEKTRONICZNA ANKIETA KATECHETYCZNA KATECHETY I PROBOSZCZA

Wydział Nauki Katolickiej wprowadził elektroniczną ankietę katechetyczną PROBOSZCZA I KATECHETY.

Ankieta katechetyczna katechety powinna być aktualizowana do końca września każdego nowego roku szkolnego oraz natychmiast w przypadku zmiany danych. Najpóźniej do 15.10. ankietę należy dostarczyć do proboszcza miejsca pracy w szkole (w wersji elektronicznej lub papierowej; sposób dostarczania ankiet wspólnie ustalają katecheci z proboszczem).

Ankieta katechetyczna proboszcza powinna być wypełniona do końca października, w przypadku zmiany danych oraz przed wizytacją kanoniczną.

Wszystkie dane podane w ankiecie są dostępne tylko dla pracowników Wydziału Nauki Katolickiej w Zielonej Górze. 

Proszę wszystkich katechetów i  proboszczów o sumienne wypełnienie ankiety. W razie pytań lub sugestii dotyczących funkcjonowania ankiety proszę o kontakt na adres: wnk@diecezjazg.pl

Ks. dr Wojciech Lechów
Dyrektor WNK

Pismo WNK

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ANKIETY KATECHETYCZNEJ PROBOSZCZA I KATECHETY

Krok 1 – Rejestracja

W celu rejestracji nowego użytkownika klikamy na zakładkę Rejestracja. Wypełniamy pola: Imię, Nazwisko, Nazwa użytkownika, E-mail i klikamy na dole Zarejestruj. Następnie sprawdzamy swoją skrzynkę pocztową podaną podczas rejestracji. Powinniśmy otrzymać dwa e-maile. Pierwszy związany będzie z potwierdzeniem zarejestrowania konta. Należy kliknąć na podany w nim link. Zostaniemy przeniesieni do strony logowania się. Nie logujemy się jeszcze. Wracamy do swojej skrzynki pocztowej. Po chwili przyjdzie drugi e-mail z nowym linkiem. Otrzymamy w nim dane do logowania się oraz link do ustawienia swojego hasła logowania. Dopiero teraz można się się zalogować. Po wpisaniu loginu i hasła otworzy się formularze ankiety katechetycznej. Mamy do wyboru Ankietę katechetyczną katechety i proboszcza. Wybieramy właściwą i wpisujemy dane. Zarejestrowani katecheci i proboszczowie będą otrzymywać od WNK wiadomości (newsletter). Uwaga: Można zarejestrować się tylko jeden raz (ponowna rejestracja na inny adres mailowy uniemożliwia poprawne działanie ankiety).

Krok 2- Wypełnienie ankiety

Wypełniamy ankietę, następnie klikamy Wyślij (zapis następuje automatycznie). Po chwili otrzymujemy na skrzynkę pocztową wypełnioną ankietę. Przy zmianie danych ankietę można aktualizować. Aktualizacja odbywa się poprzez dostarczony link do logowania lub poprzez zakładkę Logowanie do ankiety. Po wpisaniu nowych danych klikamy Aktualizuj. Ankieta zostanie zaktualizowana, a dane ankietowe będą widoczne dla użytkownika po odświeżeniu strony lub po ponownym zalogowaniu się. W polu Formacja duchowa (rekolekcje), należy wpisać rekolekcje w poprzednim roku szkolnym.

Krok 3 – Odzyskanie lub zmiana hasła

W razie utraty lub zmiany hasła wchodzimy na swój profil logowania i klikamy na pole Nie pamiętasz hasła? a następnie w polu Nazwa użytkownika lub e-mail wpisujemy swój login lub e-mail i zatwierdzamy klikając na pole Zdobądź nowe hasło. Po chwili na skrzynkę pocztową otrzymamy link do ustanowienia nowego hasła. LINK AKTYWNY JEST TYLKO PRZEZ 24 GODZINY. Klikamy na niego i ustanawiamy własne hasło. Jest jeszcze drugi sposób zmiany hasła. W tym celu logujemy się na swój profil, w prawym górnym rogu klikamy Edycja profilu, następnie na dole Generuj nowe hasło. Wpisujemy nowe hasło i zatwierdzamy klikając na pole Zaktualizuj profil. W przypadku zbyt słabego hasła możemy je zatwierdzić zaznaczając pole Potwierdź użycie słabego hasłaNa skrzynkę pocztową otrzymamy potwierdzenie zmiany hasła do ankiety. Bezwzględnie należy zachować login oraz hasło.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ANKIETY KATECHETYCZNEJ PROBOSZCZA

Krok 1 – Rejestracja

W celu rejestracji nowego użytkownika wchodzimy na stronę www.wnk.diecezjazg.pl, klikamy u góry na zakładkę BAZY/Elektroniczna ankieta katechetyczna katechety i proboszcza. Następnie klikamy na zakładkę Rejestracja. Wypełniamy pola: Imię, Nazwisko, Nazwa użytkownika (podajemy miejscowość i wezwanie parafii (z małych liter, bez polskich znaków i bez spacji np. swiebodzinmilosierdzieboze); zaryswjozef; gorzowwniebowziecienmp), E-mail (parafialny, nie prywatny) i klikamy na dole Zarejestruj.

Następnie sprawdzamy swoją skrzynkę pocztową podaną podczas rejestracji. Powinniśmy otrzymać dwa e-maile. Pierwszy związany będzie z potwierdzeniem zarejestrowania konta. Należy kliknąć na podany w nim link. Zostaniemy przeniesieni do strony logowania się. Nie logujemy się jeszcze. Wracamy do swojej skrzynki pocztowej. Po chwili przyjdzie drugi e-mail z nowym linkiem. Otrzymamy w nim dane do logowania się oraz link do ustawienia swojego hasła logowania. Dopiero teraz można się zalogować. Po wpisaniu loginu i hasła otworzy się formularze ankiety katechetycznej. Mamy do wyboru Ankietę katechetyczną katechety i Ankietę katechetyczną proboszcza. Wybieramy Ankietę katechetyczną proboszcza i wpisujemy dane.

Uwaga:

  • Proboszcz może zarejestrować się tylko jeden raz (ponowna rejestracja na inny adres mailowy uniemożliwia poprawne wypełnienie ankiety).
  • Przy zmianie proboszcza w parafii należy powiadomić WNK w celu ustanowienia nowych danych do logowania (Imię i nazwisko proboszcza oraz hasło). Można to uczynić także samodzielnie. Logujemy się do Ankiety. W prawym górnym rogu klikamy na Witaj ….., następnie Edycja profilu, aktualizujemy dane i klikamy na dole Zaktualizuj profil.
  • Jeżeli proboszcz jest jednocześnie katechetą w szkole rejestruje się jednorazowo do dwóch ankiet podając dane jak w przypadku Ankiety Katechetycznej Katechety. Jeżeli uczący w szkole proboszcz już posiada wypełnioną Ankietę Katechetyczną Katechety, na te same dane może zalogować się do Ankiety Katechetycznej Proboszcza. Przy zmianie parafii przez uczącego proboszcza należy zgłosić to w WNK, gdyż dane rejestracyjne i logowania do ankiety proboszcza i katechety muszą zostać usunięte i zmienione przez WNK.

Krok 2 – Wypełnienie ankiety

Wypełniamy ankietę, następnie klikamy Wyślij (zapis ankiety następuje automatycznie). Po chwili otrzymujemy na skrzynkę pocztową wypełnioną ankietę. Przy zmianie danych ankietę można aktualizować. Aktualizacja odbywa się poprzez dostarczony link do logowania lub poprzez zakładkę Logowanie do ankiety. Po wpisaniu nowych danych klikamy Aktualizuj. Ankieta zostanie zaktualizowana, a dane ankietowe będą widoczne dla użytkownika po odświeżeniu strony lub po ponownym zalogowaniu się.

 Krok 3 – Odzyskanie lub zmiana hasła

W razie utraty lub zmiany hasła wchodzimy na swój profil logowania i klikamy na pole Nie pamiętasz hasła? a następnie w polu Nazwa użytkownika lub e-mail wpisujemy swój login lub e-mail i zatwierdzamy klikając na pole Zdobądź nowe hasło. Po chwili na skrzynkę pocztową otrzymamy link do ustanowienia nowego hasła. LINK AKTYWNY JEST TYLKO PRZEZ 24 GODZINY. Klikamy na niego i ustanawiamy własne hasło.

Jest jeszcze drugi sposób zmiany hasła. W tym celu logujemy się na swój profil, w prawym górnym rogu klikamy Edycja profilu, następnie na dole Generuj nowe hasło. Wpisujemy nowe hasło i zatwierdzamy klikając na pole Zaktualizuj profil. W przypadku zbyt słabego hasła możemy je zatwierdzić zaznaczając pole Potwierdź użycie słabego hasła. Na skrzynkę pocztową otrzymamy potwierdzenie zmiany hasła do ankiety. Bezwzględnie należy zachować login oraz hasło.


TRWAJĄ PRACE MODERNIZACYJNE, DOSTĘP DO ANKIET JEST CZASOWO NIEMOŻLIWY!

Uwaga: zarejestrować się można tylko jednorazowo na swoje dane osobowe. Rejestracja na drugi adres mailowy (np. utrata hasła do logowania) jest niemożliwa. W razie problemów z logowaniem proszę napisać maila: wnk@diecezjazg.pl. Zostaną nadane i przesłane nowe dane do logowania. 

ks. W. Lechów – Dyrektor WNK

wordpress-standardowy-formularz-logowania

TRWAJĄ PRACE MODERNIZACYJNE, DOSTĘP DO ANKIET JEST CZASOWO NIEMOŻLIWY!