Struktura katechetyczna

Struktura katechetyczna

Personalia
I. WIZYTATORZY DIECEZJALNI NAUCZANIA RELIGII

ks. dr Wojciech Lechów
ks. lic. mgr Krzysztof Hołowczak

II. WIZYTATORZY REJONOWI NAUCZANIA RELIGII

lic. mgr Bogumiła Dziubińska
Dekanaty: Świebodzin, Sulechów, Babimost

ks. mgr Sławomir Strzyżykowski
Dekanaty: Krosno Odrz., Gubin

mgr Lilla Pabisiak
Dekanaty: Lubsko, Łęknica

ks. dr Piotr Napieralski
Dekanaty: Żagań, Żary

mgr Beata Ćwik-Rzepa
Dekanaty: Głogów, Sława, Wschowa

dr Andrzej Sobieraj
Dekanaty: Gorzów Wlkp.

ks. mgr Tadeusz Wołoszyn
Dekanaty: Drezdenko, Strzelce Krajeńskie

dr Lech Kopyść
Dekanaty: Pszczew, Rokitno

mgr Przemysław Włodarczyk
Dekanaty: Zielona Góra, Nowa Sól, Szprotawa, Kożuchów

mgr Robert Okopień
Dekanaty: Sulęcin, Rzepin, Kostrzyn nad Odrą

Rozliczenie wyjazdów służbowych wizytatora - Blankiet
Arkusz obserwacyjny - Pobierz

- zakres obowiązków

Zakres obowiązków
Rejonowego Wizytatora Nauczania Religii

w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

 1. Wizytowanie szkół i przedszkoli – zadania: rozmowa z dyrektorem placówki oświatowej, z przedstawicielami grona pedagogicznego, orientacja w całokształcie pracy nauczycieli religii.
 2. Hospitowanie lekcji religii w szkołach w wyznaczonych dekanatach.
 3. Współdziałanie z doradcami metodycznymi nauki religii.
 4. Branie udziału w spotkaniach wizytatorów rejonowych organizowanych przez WNK.
 5. Na zlecenie WNK diagnozowanie zaistniałych problemów katechetycznych.
III. SPOŁECZNI DEKANALNI DORADCY METODYCZNI NAUCZANIA RELIGII

Dekanat Babimost
Paweł Pawłowski
tel. 693 280 695
e-mail - pepe30@op.pl

Dekanat Drezdenko
Cezary Świrski
tel. 501 051 069
e-mail - sizar1@onet.eu

Dekanaty Głogów
Alina Kowalewicz
e-mail -
alinakowalewicz@wp.pl
tel.
605 997 461

Dekanaty Gorzów Wlkp.
kontakt - doradcymet@gmail.com
1. Jan Pasierbowicz – dekanat Trójcy Świętej Gorzów Wlkp.
tel. 662 258 798
e-mail - januu1@o2.pl
2. Urszula Krysiak – dekanat Katedra Gorzów Wlkp.
tel. 793 207 967
3. Anna Wyczesana – dekanat Chrystusa Króla Gorzów Wlkp.
tel. 603 167 333

Dekanat Gubin
Robert Solecki
tel. 691 082 080
e-mail - r-m-s1979@o2.pl

Dekanat Kostrzyn nad Odrą
Marek Głowacki
tel. 667 561 786

Dekanat Kożuchów
Zuzanna Badowska – Kożuchów
tel. 507 148 950

Dekanat Krosno Odrz.
Maria Marciniak - Krosno Odrzańskie
tel. 665 291 498

Dekanaty Lubsko i Łęknica
Grażyna Kucharczyk
tel. 692 119 324
e-mail - grakuch@interia.pl

Dekanat Nowa Sól
Marta Rosińska
tel. 792 135 472
e-mail - mareta13@wp.pl

Kinga Pietrzak
tel. 723 898 432
e-mail - jadwiga.pietrzak@o2.pl

Dekanaty Pszczew, Rokitno
dr Lech Kopyść
tel. 691 557 277

Dekanat Międzyrzecz
Janusz Rutkowski
tel. 602 582 522

Dekanat Rzepin
Bogdan Zduńczyk
tel. 502 816 218
e-mail - bzdunczyk77@wp.pl

Dekanat Sława
1. Ewa Chojnacka – Sława
tel. 683566634,
kom. 668 539 450
2. Sławomir Mazur – Ciosaniec
tel. 605 302 691

Dekanat Strzelce Krajeńskie
Grażyna Wianecka
tel. - 721 530 778
e-mail - grazyna.wianecka@wp.pl

Dekanat Sulechów

Anna Kwaśnicka
tel. 601 37 88 49
e-mail - amakarena@go2.pl

Dekanat Sulęcin
Jolanta Zagórska
tel. 607 864 183
e-mail - zag.jol@wp.pl

Dekanat Szprotawa
Marzena Zygmunt – Szprotawa
tel. 68 376 28 69
e-mail – kraszanka@interia.pl

Dekanat Świebodzin – Miłosierdzie Boże
Beata Żurek – Świebodzin
tel. 68 382 09 44
e-mail – beatakat1@wp.pl

Dekanat Świebodzin – NMP Królowej Polski

Katarzyna Dawido
wska
e-mail – katarzynadawidowska@gmail.com
tel. 68 382 57 48

Dekanat Wschowa
Maciej Aleksandrowicz
tel. 783 468 797
e-mail – mmaciejaleksandrowicz@gmail.com.

Dekanaty Zielona Góra
1. Katarzyna Konsur
e-mail - katarzyna.konsur@wp.pl
tel. 608 484 381
2. Julia Skowrońska
e-mail - skowronska.julia@o2.pl
tel. - 790 595 159

Dekanat Żagań
Krzysztof Dzimiński
tel. 504 444 333
e-mail - biuro@suu.edu.pl

Dekanat Żary
1. Irena Rogała – Sieniawa Żarska – Kolonia
tel. 68 375 98 76 kom. 500 676 671
e-mail – afirr@wp.pl
2. Marek Ochman – Żary
tel. 606 528 150
e-mail – marekochman@o2.pl

- zakres obowiązków

Zakres obowiązków
Społecznego Dekanalnego Doradcy Metodycznego Nauczania Religii
w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

 1. Organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nau­czycieli religii w rejonie dekanatu;
 2. Udzielanie nauczycielom religii pomocy merytorycznej i meto­dycznej (pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych) w czasie konsultacji indywidualnych i zespołowych;
 3. Udostępnianie nauczycielom religii własnego warsztatu pracy oraz umożliwienie udziału w prowadzonych zajęciach, wraz z ich omówieniem;
 4. Propagowanie i wdrażanie do praktyki szkolnej nowych metod i środków nauczania religii na poszczególnych etapach rozwoju;
 5. Organizacja współpracy oraz wymiany doświadczeń między nauczy­cielami i szkołami;
 6. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nau­czycieli religii;
 7. Wspólne opracowywanie materiałów dydaktycznych;
 8. Otaczanie szczególną opieką nauczycieli religii rozpoczynają­cych pracę;
 9. Organizowanie zebrań zespołów metodycznych;
 10. Organizowanie i prowadzenie w szkole gabinetu przedmiotowego (gabloty, gazetki, itp.)
 11. Stałe doskonalenie własnych umiejętności zawodowych;
 12. Permanentne wspieranie w rozwoju nauczycieli religii;
 13. Realizowanie zadań zlecanych przez Dyrektora Wydziału Nauki Katolickiej;
IV. ZESPOŁY SPOŁECZNYCH DEKANALNYCH DORADCÓW METODYCZNYCH

I zespół – dekanaty: Gorzów Wlkp.
Przewodniczący – Jan Pasierbowicz, Urszula Krysiak

II zespół – dekanaty: Drezdenko, Strzelce Krajeńskie
Przewodniczący –
Anna Czyżewska, Cezary Świrski

III zespół – dekanaty: Sulęcin, Rzepin, Kostrzyn nad Odrą
Przewodniczący – Marek Głowacki

IV zespół – dekanaty: Pszczew, Rokitno
Przewodniczący – vacat

V zespół – dekanaty: Świebodzin
Przewodniczący – Beata Żurek, Katarzyna Dawi
dowska

VI zespół – dekanaty: Sulechów, Babimost
Przewodniczący – Anna Kwaśnicka

VII zespół – dekanaty: Zielona Góra

Przewodniczący – Julia Skowrońska

VIII zespół – dekanaty: Głogów, Wschowa, Sława
Przewodniczący – Alina Kowalewicz,
Maciej Aleksandrowicz

IX zespół – dekanaty: Nowa Sól, Kożuchów, Szprotawa
Przewodniczący – Marzena Zygmunt

X zespół – dekanaty: Żary, Żagań,
Przewodniczący – Irena Rogała

XI zespół – dekanaty: Lubsko, Łęknica

Przewodniczący – Grażyna Kucharczyk

XII zespół – dekanaty: Krosno Odrz., Gubin
Przewodniczący – Maria Marciniak

V. DEKANALNI REFERENCI KATECHETYCZNI (DRK)

Zakres obowiązków
Dekanalnego Referenta Katechetycznego
w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Wicedziekan w dekanacie pełni funkcję Dekanalnego Referenta Katechetycznego (DRK)

 1. Utrzymywanie stałego kontaktu z WNK, wobec którego reprezentuje wszystkie sprawy związane z katechizacją w dekanacie.
 2. Organizacja spotkania katechetycznego w ramach Jesiennej Konferencji Dekanalnej.
 3. Troska o właściwą organizację i przeprowadzenie rekolekcji szkolnych w dekanacie.
 4. Planowanie i organizacja katechezy do bierzmowania dla dorosłych w dekanacie (poinformowanie parafi dekanatu oraz WNK o miejscu i dacie formacji).
 5. Koordynacja katechezy przedchrzcielnej w dekanacie.
 6. Stała współpraca ze Społecznymi Doradcami Metodycznymi w dekanacie.

Pobierz

VI. KSIĘŻA PROBOSZCZOWIE

Zakres obowiązków

 1. Organizowanie comiesięcznych spotkań dla wszystkich katechetów w parafii (przekazywanie sprawozdania z listą obecności do Dekanalnego Referenta Katechetycznego).
 2. Organizowanie katechezy w parafii i szkole.
 3. Występowanie do Biskupa diecezjalnego z prośbą o skierowanie i wycofanie katechety do określonego przedszkola lub szkoły.
 4. Odpowiedzialność za udział katechetów w obowiązkowych spotkaniach formacyjnych.
 5. Hospitowanie (za wiedzą dyrektora szkoły) katechetów uczących na terenie parafii.
 6. Współdziałanie z katechetami przy opracowywaniu programu wielkopostnych rekolekcji szkolnych oraz troska o ich właściwą organizację i przeprowadzenie.
 7. Wypełnianie do końca października Elektronicznej Ankiety Katechetycznej Proboszcza.