Wobec licznych głosów krytycznych odnośnie kształtu obecności religii w szkole pytamy o sposoby katechizowania dzieci i młodzieży we współczesnym świecie. Czy lekcja religii w szkole spełnia wyznaczone sobie zadania, a może powinna raczej powrócić do parafii?

Posłuchaj