“Od nawrócenia do misji…” – pod takim hasłem będziemy przeżywać II Diecezjalne Spotkanie Grup Misyjnych w Grodowcu 21 listopada 2015 r. Zapraszamy wszystkie grupy i osoby indywidualne, którym sprawy misji nie są obojętne, na wspólną modlitwę w intencji misji i misjonarzy.

Program:

10:30 – Przyjazd uczestników i przygotowanie do Eucharystii
11:00 – Msza św.
12:30 – Posiłek
13:00 – Spotkanie z misjonarzami (gry i zabawy z krajów misyjnych, wystawa misyjna, sklepik z pamiątkami z misji
15:00 – Zakończenie i koronka do Miłosierdzia Bożego

Zgłoszenie uczestników (parafia / koło misyjne, ilość dzieci) proszę przesyłać na adres: mnapadlo@wp.pl

Z pamięcią w modlitwie
Ks. Marcin Napadło