Nakładem wydawnictwa św. Wojciecha z Poznania ukazały się nowe wydania dotychczasowych pomocy do bierzmowania dla młodzieży w naszej diecezji. Nowe wydania nie zmieniają w niczym zawartości merytorycznej, poruszanych tematów i układu etapów formacyjnych przewidzianych w programie „Życie Boże”.

Zmiany dotyczą następujących kwestii:

  1. Ze względu na skrócony czas formacji do kl. VII i VIII połączono „Dzienniczek kandydata do bierzmowania” z „Małym katechizmem do bierzmowania” w jedną książeczkę zatytułowaną: „Życie Boże. Niezbędnik kandydata do bierzmowania”.
  2. Z racji na udostępnienie naszego programu do bierzmowania „Życie Boże” do użytku w innych diecezjach, wyłączono z niego i opublikowano Etap V programu „Powołanie do wspólnoty życia i wiary” w osobnej książce zatytułowanej „Powołanie do wspólnoty życia i wiary. Przygotowanie bliższe młodzieży do sakramentu małżeństwa”. Materiał w nim zawarty należy do obowiązkowej formacji do bierzmowania, ale może również posłużyć duszpasterzom i katechetom jako pomoc do katechezy parafialnej dla młodzieży. Dlatego zaleca się, aby każda parafia nabyła powyższą pozycję i udostępniła ją osobom odpowiedzialnym za duszpasterstwo młodzieży.
  3. Podręczniki do prowadzenia grup parafialnych i małych grup otrzymały nowe okładki i nowy skład.

Zmodyfikowane wydania pomocy do bierzmowania można nabywać w diecezjalnych księgarniach św. Antoniego.

Ks. dr Wojciech Lechów
Dyrektor WNK