Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

W tym roku szkolnym 2011/12 chcemy zwrócić uwagę wszystkich katechetów na rozbudzenie wśród uczniów wrażliwości misyjnej. Pomóc nam w tym mają rekolekcje katechetyczne, na które zaprosiliśmy misjonarzy ze Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej Pocieszenia z Warszawy, konkurs misyjny dla dzieci i młodzieży “Mój szkolny kolega z Misji”, konferencje i warsztaty przeprowadzone przez osoby zaangażowane w Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, które odbędą się w czasie Rejonowych Dni Katechetycznych oraz rekolekcji dla katechetów.


Poniżej przedstawiamy ogólny zarys Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, do którego włączenia się serdecznie zachęcamy.

1. Działalność i cele
Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci dąży do rozpalenia w sercach dzieci miłości do misji oraz poczucia solidarności, tak duchowej jak i materialnej, wobec rówieśników na całym świecie.  

2. Pomoc Duchowa

Na pierwszym miejscu Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci stawia aspekt duchowy, czyli budowanie królestwa Bożego na ziemi w dzieciach poprzez dzieci.

3. Pomoc materialna

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci jest przedłużeniem rąk Ojca Świętego. Za Jego pośrednictwem pomoc zebrana przez dzieci dociera do ich rówieśników, nawet tam gdzie żadna inna pomoc nie dochodzi. Ofiary przybierają różną formę:

 • Dzieci regularnie składają swój ,,grosik”, jako owoc własnych wyrzeczeń.
 • Dzieci dzielą się częścią tego, co otrzymają z okazji Pierwszej Komunii Świętej, składając okolicznościowe koperty w misyjnym dniu Białego Tygodnia.
 • Dzieci zbierają ofiary przy okazji ,,Kolędników Misyjnych”
 • Dzieci podejmują i realizują różne pomysły z myślą
 • o misjach, np. loterie, kiermasze, sprzedaż lampionów, sianka wigilijnego, pierników, baranków wielkanocnych, palm, itp.


4. Formacja dzieci w Papieskim Dziele misyjnym Dzieci

 • Realizacja programu misyjnego.
 • Przygotowanie w parafii obchodów ,,Tygodnia Misyjnego”, Misyjnego Dnia  Dzieci, Kolędników Misyjnych.
 • Udział w nabożeństwach według roku liturgicznego.
 • Podejmowanie zadań apostolskich w parafii, np. odwiedzają chore i samotne osoby niosąc w sercach ducha misyjnego.
 • Czytanie ,,Świata Misyjnego”.
 • Uczestnictwo w dniach formacji, spotkaniach i kongresach diecezjalnych i krajowych.


5. Animacja misyjna dzieci. Aspekty pedagogiczno-wychowawcze.

Rozbudowanie wrażliwości misyjnej. Na tym etapie rozwijamy podstawowe przymioty dziecka, a zwłaszcza jego wrażliwość, uczuciowość i otwartość. Należy kształtować w nim podstawę gotowości do przebaczania, dzielenia się, skierowanie ku innym, podstawę czynnej miłości.

6. Pogłębienie wiedzy religijnej

Drugi etap formacji to poznanie sytuacji we współczesnym świecie przy pomocy czasopism i publikacji misyjnych, wskazywanie na przyczyny głodu, chorób i śmierci dzieci w krajach misyjnych.

7. Aktywizacja misyjna

Etap trzeci to mobilizacja dzieci do działania na rzecz misji. Pod wpływem poznanych prawd powinny wyrażać swoją solidarność z potrzebującymi poprzez konkretne gesty pomocy. Gestem braterskiej przyjaźni dzieci z całego świata może być przeprowadzone nabożeństwo misyjne, przedstawienia teatralne, jasełka misyjne, loterie, kiermasze. Pomysły często podsuwają same dzieci, które potrafią być bardzo twórcze.

8. Kształtowanie trwałej postawy otwartości na potrzeby kościoła misyjnego
Konieczne jest wypracowanie w dzieciach trwałej postawy otwartości na potrzeby Kościoła misyjnego, która wyrażałaby się w systematyczności w podejmowanych działaniach.

 

Więcej szczegółów na stronie: http://www.dzieciom-misji.missio.org.pl