Wiadomości katechetyczne

16Wrz 2015

Szczegółowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia   1. Uprawnienie do urlopu Zgodnie z treścią art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) – dalej KN, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, […]

16Wrz 2015

Dla wszystkich nauczycieli świadczenie kompensacyjne, a dla niektórych – pomostówka. Po 30 latach stażu, w tym 20 latach pracy w oświacie, nauczyciel wciąż może zakończyć aktywność zawodową. Jest to możliwe, jeśli ma 55 lat i rozstał się ze szkołą. Kierunek studiów powinien być zgodny z nauczanym przedmiotem – Uczyć geografii może absolwent wydziału o takiej […]

15Wrz 2015

ks. Wojciech Lechów, Debata nad oceną katechezy szkolnej z perspektywy dwóch dekad, “Katecheta” 2/2010. Artykuł napisany na podstawie opinii katechetów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej dotyczących oceny katechezy szkolnej z perspektywy dwóch dekad. Czytaj…

15Wrz 2015

Wyrok za znieważanie nauczyciela 20 stycznia 2010 r. w Sądzie Okręgowym w Lublinie ogłoszono wyrok w sprawie znieważenia nauczyciela szkoły zawodowej w Rykach. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Jarosława O. (głównego sprawcę) sąd uznał za winnego pięciokrotnego znieważenia nauczyciela słowami wulgarnymi i obelżywymi oraz naruszenia jego nietykalności cielesnej przez kopnięcie w ramię. Został on […]