Wiadomości katechetyczne

Nowelizacja porozumienia między Episkopatem, a MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli religii była tematem kolejnego spotkania z Minister Anną Zalewską. Przedstawiciele Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski byli dziś gośćmi Minister Edukacji Narodowej na kolejnym spotkaniu roboczym. Głównym celem spotkania była kontynuacja prac związanych z nowelizacją „Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie […]

W związku z obywatelskim projektem prawnym o zmianie ustawy o systemie oświaty w zakresie finansowania nauczania religii pragniemy przypomnieć, że nauczanie religii w szkole wpisuje się w długą historię polskiej edukacji. Mimo wielu różnych przeszkód, nawet podczas zaborów, religia znajdowała się w wykazie przedmiotów nauczania. Wyjątek stanowi około 30-letni okres w czasie rządów władz komunistycznych […]

Zielona Góra, dnia 07.10.2017 r.   VADEMECUM KATECHETY dla katechetów Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – Nowelizacja z dnia 07.10.2017 r.   „Katecheci za pracę w szkole otrzymują wynagrodzenie w szkole. Zobowiązani są ponadto w okresie trwania zajęć szkolnych do nieodpłatnych świadczeń na rzecz parafii, która sprawuje pieczę nad szkołą: do przygotowania liturgii niedzielnej i świątecznej, do uczestnictwa […]

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że: W publicznych przedszkolach i szkołach organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych), a dla uczniów pełnoletnich – na życzenie samych uczniów. Życzenie to jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym. Wszyscy katolicy uczęszczający do placówek oświatowych, w […]

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia kto może uczyć etyki. Z tą informacją można się zapoznać na stronie: http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1040-komunikat-dotyczacy-kwalifikacji-nauczycieli-do-nauczania-przedmiotu-etyka Ostatni akapit brzmi: “Biorąc pod uwagę zakres treści przedmiotu etyka określony w podstawie programowej dla I, II i III etapu edukacyjnego, można przyjąć, że w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może prowadzić również nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, […]

Dzięki serwisowi Modlitwa w drodze, możesz każdego dnia przeżyć kilka minut skupienia w swoim zabieganym życiu. Słuchaj Słowa Bożego, módl się nim i wprowadzaj je w życie. Każda modlitwa to 10 minutowe rozważanie bazujące na Ewangelii. Każde rozważanie zaczyna się od wysłuchania Słowa Bożego, kilku myśli komentarza, abyś słuchając muzyki mógł odnieść je do swojego […]

Portal 2ryby.pl próbuje o złożonych problemach mówić w 3,5 minuty. To zestaw krótkich filmów przygotowanych przez specjalistów (ks. Piotr Pawlukiewicz, Jacek Pulikowski, o. Karol Meissner, ks. Mirosław Maliński, państwo Gajdowie…). Co dzień premiera nowego filmu. Materiał ten może stanowić wsparcie dla rodziców borykających się z przekazaniem wartości swoim dzieciom, ale, jak wiemy, przyjmowany jest też […]

“Wobec coraz odważniejszych prób wprowadzania do polskich szkół edukacji seksualnej, sprzecznej z chrześcijańska wizją człowieka, apelujemy do rodziców: czuwajcie nad tym, co szkoła przekazuje waszym dzieciom! Przypominamy, że bez zgody rodziców szkoła nie może realizować programu wychowawczego ani pozwalać na nauczanie przedmiotów, których treści są sprzeczne z ich przekonaniami lub wprost demoralizujące. Prawo oświatowe mówi […]

NOWE PODRĘCZNIKI DO RELIGII   Zakupując nowe podręczniki do religii w diecezjalnych księgarniach św. Antoniego katecheci mogą uzyskać korzystne rabaty na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły (m.in.: plansze, mapy, Pisma św.). Przy większych ilościach książek, które można zamówić na klasę przez radę rodziców lub bibliotekę szkolną, udzielany będzie bardzo korzystny rabat w wysokości: do 200 […]

Mała liczba uczniów na zajęciach z etyki   W szkole podstawowej w N. tylko czterech uczniów jest chce uczestniczyć w lekcjach etyki. Jak dyrektor powinien zorganizować zajęcia z etyki, jeżeli jest tak niewielu chętnych – w dodatku z różnych klas? Etyka na wniosek rodziców W takiej sytuacji należy zorganizować dla uczniów naukę etyki w grupie […]

Szczegółowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia   1. Uprawnienie do urlopu Zgodnie z treścią art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) – dalej KN, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, […]

Dla wszystkich nauczycieli świadczenie kompensacyjne, a dla niektórych – pomostówka. Po 30 latach stażu, w tym 20 latach pracy w oświacie, nauczyciel wciąż może zakończyć aktywność zawodową. Jest to możliwe, jeśli ma 55 lat i rozstał się ze szkołą. Kierunek studiów powinien być zgodny z nauczanym przedmiotem – Uczyć geografii może absolwent wydziału o takiej […]

Wyrok za znieważanie nauczyciela 20 stycznia 2010 r. w Sądzie Okręgowym w Lublinie ogłoszono wyrok w sprawie znieważenia nauczyciela szkoły zawodowej w Rykach. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Jarosława O. (głównego sprawcę) sąd uznał za winnego pięciokrotnego znieważenia nauczyciela słowami wulgarnymi i obelżywymi oraz naruszenia jego nietykalności cielesnej przez kopnięcie w ramię. Został on […]