Wiadomości katechetyczne

16Wrz 2015

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia kto może uczyć etyki. Z tą informacją można się zapoznać na stronie: http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci/wizyty-krajowe-i-zagraniczne-ministra/1040-komunikat-dotyczacy-kwalifikacji-nauczycieli-do-nauczania-przedmiotu-etyka Ostatni akapit brzmi: “Biorąc pod uwagę zakres treści przedmiotu etyka określony w podstawie programowej dla I, II i III etapu edukacyjnego, można przyjąć, że w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia z etyki może prowadzić również nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, […]

16Wrz 2015

Dzięki serwisowi Modlitwa w drodze, możesz każdego dnia przeżyć kilka minut skupienia w swoim zabieganym życiu. Słuchaj Słowa Bożego, módl się nim i wprowadzaj je w życie. Każda modlitwa to 10 minutowe rozważanie bazujące na Ewangelii. Każde rozważanie zaczyna się od wysłuchania Słowa Bożego, kilku myśli komentarza, abyś słuchając muzyki mógł odnieść je do swojego […]

16Wrz 2015

Portal 2ryby.pl próbuje o złożonych problemach mówić w 3,5 minuty. To zestaw krótkich filmów przygotowanych przez specjalistów (ks. Piotr Pawlukiewicz, Jacek Pulikowski, o. Karol Meissner, ks. Mirosław Maliński, państwo Gajdowie…). Co dzień premiera nowego filmu. Materiał ten może stanowić wsparcie dla rodziców borykających się z przekazaniem wartości swoim dzieciom, ale, jak wiemy, przyjmowany jest też […]

16Wrz 2015

“Wobec coraz odważniejszych prób wprowadzania do polskich szkół edukacji seksualnej, sprzecznej z chrześcijańska wizją człowieka, apelujemy do rodziców: czuwajcie nad tym, co szkoła przekazuje waszym dzieciom! Przypominamy, że bez zgody rodziców szkoła nie może realizować programu wychowawczego ani pozwalać na nauczanie przedmiotów, których treści są sprzeczne z ich przekonaniami lub wprost demoralizujące. Prawo oświatowe mówi […]

16Wrz 2015

NOWE PODRĘCZNIKI DO RELIGII   Zakupując nowe podręczniki do religii w diecezjalnych księgarniach św. Antoniego katecheci mogą uzyskać korzystne rabaty na zakup pomocy dydaktycznych do szkoły (m.in.: plansze, mapy, Pisma św.). Przy większych ilościach książek, które można zamówić na klasę przez radę rodziców lub bibliotekę szkolną, udzielany będzie bardzo korzystny rabat w wysokości: do 200 […]

16Wrz 2015

Mała liczba uczniów na zajęciach z etyki   W szkole podstawowej w N. tylko czterech uczniów jest chce uczestniczyć w lekcjach etyki. Jak dyrektor powinien zorganizować zajęcia z etyki, jeżeli jest tak niewielu chętnych – w dodatku z różnych klas? Etyka na wniosek rodziców W takiej sytuacji należy zorganizować dla uczniów naukę etyki w grupie […]

16Wrz 2015

Szczegółowe zasady udzielania nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia   1. Uprawnienie do urlopu Zgodnie z treścią art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) – dalej KN, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, […]

16Wrz 2015

Dla wszystkich nauczycieli świadczenie kompensacyjne, a dla niektórych – pomostówka. Po 30 latach stażu, w tym 20 latach pracy w oświacie, nauczyciel wciąż może zakończyć aktywność zawodową. Jest to możliwe, jeśli ma 55 lat i rozstał się ze szkołą. Kierunek studiów powinien być zgodny z nauczanym przedmiotem – Uczyć geografii może absolwent wydziału o takiej […]

15Wrz 2015

ks. Wojciech Lechów, Debata nad oceną katechezy szkolnej z perspektywy dwóch dekad, “Katecheta” 2/2010. Artykuł napisany na podstawie opinii katechetów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej dotyczących oceny katechezy szkolnej z perspektywy dwóch dekad. Czytaj…

15Wrz 2015

Wyrok za znieważanie nauczyciela 20 stycznia 2010 r. w Sądzie Okręgowym w Lublinie ogłoszono wyrok w sprawie znieważenia nauczyciela szkoły zawodowej w Rykach. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Jarosława O. (głównego sprawcę) sąd uznał za winnego pięciokrotnego znieważenia nauczyciela słowami wulgarnymi i obelżywymi oraz naruszenia jego nietykalności cielesnej przez kopnięcie w ramię. Został on […]