ks. Wojciech Lechów, Debata nad oceną katechezy szkolnej z perspektywy dwóch dekad, “Katecheta” 2/2010.

Artykuł napisany na podstawie opinii katechetów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej dotyczących oceny katechezy szkolnej z perspektywy dwóch dekad.

Czytaj…