Nowelizacja porozumienia między Episkopatem, a MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli religii była tematem kolejnego spotkania z Minister Anną Zalewską. Przedstawiciele Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski byli dziś gośćmi Minister Edukacji Narodowej na kolejnym spotkaniu roboczym. Głównym celem spotkania była kontynuacja prac związanych z nowelizacją „Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii”.

– Dotychczasowe porozumienie pochodzi z roku 2000 i wymaga nowelizacji – powiedział bp Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP. – Planowane zmiany w dokumencie mają dotyczyć m.in. ujednolicenia nazewnictwa dotyczącego przygotowania katechetyczno-pedagogicznego oraz dostosowania wymagań kwalifikacyjnych do obowiązujących przepisów w zakresie kształcenia nauczycieli – dodał bp Marek Mendyk.

Minister Anna Zalewska nawiązała podczas spotkania do rozpoczęcia ogólnopolskiej debaty oświatowej, której finał nastąpi w czerwcu w Toruniu. – Pod koniec czerwca kończymy cykl ogólnopolskich debat, po których zostanie przedstawiony plan zmiany systemu oświaty – przyznała szefowa MEN. – Pracujemy nad podstawami programowymi, które nie będą przypisane do etapów kształcenia, ale do tego, co dziecko na każdym etapie swojego życia musi umieć – dodała Minister edukacji.

W spotkaniu udział wzięli Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, Maciej Kopeć, wiceminister MEN oraz bp Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, ks. Piotr Tomasik, Koordynator Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego KEP i ks. Marek Korgul, Sekretarz Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

źródło