Wydział Nauki Katolickiej w Zielonej Górze wprowadził elektroniczną ankietę katechetyczną. Zastąpiła ona ankiety papierowe (osobowe i zbiorcze), które były dostarczane corocznie w październiku do WNK przez Dekanalnych Referentów Katechetycznych. Każdy katecheta duchowny i świecki, w celu wypełnienia ankiety elektronicznej, powinien na stronie www.wnk.diecezjazg.pl w zakładce BAZY – Elektroniczna Ankieta katechetyczna – Rejestracja wypełnić formularz rejestracyjny. Po wypełnieniu i przesłaniu go do bazy na podany przy rejestracji e-mail przyjdzie link do zalogowania się do ankiety.

Dane każdego katechety powinny być aktualizowane do końca września każdego nowego roku szkolnego oraz natychmiast w przypadku ich zmiany. Potwierdzenie wysłania ankiety zostanie przesłane na podany w formularzu adres e-mailowy. Ankietę należy wydrukować i dostarczyć do 15.10. każdego nowego roku szkolnego do proboszcza miejsca pracy w szkole.

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu ankiety są dostępne na stronie WNK. Wszystkie dane podane w ankiecie będą dostępne tylko dla katechety oraz dla pracowników Wydziału Nauki Katolickiej w Zielonej Górze.

Proszę wszystkich katechetów o szybkie i sumienne wypełnienie ankiet. W razie pytań lub sugestii dotyczących funkcjonowania ankiety proszę o kontakt na adres: wnk@kuria.zg.pl.

Za poświęcony czas i trud serdecznie dziękuję.

Ks. dr Wojciech Lechów
Dyrektor WNK