Katecheza w Diecezji

12Lut 2016

Wydział Nauki Katolickiej w Zielonej Górze wprowadził elektroniczną ankietę katechetyczną. Zastąpiła ona ankiety papierowe (osobowe i zbiorcze), które były dostarczane corocznie w październiku do WNK przez Dekanalnych Referentów Katechetycznych. Każdy katecheta duchowny i świecki, w celu wypełnienia ankiety elektronicznej, powinien na stronie www.wnk.diecezjazg.pl w zakładce BAZY – Elektroniczna Ankieta katechetyczna – Rejestracja wypełnić formularz rejestracyjny. Po wypełnieniu […]

13Sty 2016

“Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych pokoleń” – to temat 27. edycji Olimpiady Teologii Katolickiej. –Hasło nawiązuje do hoilii Jana Pawła II w Łowiczu w dniu 14 czerwca 1999 roku poświęconej tematyce wychowania. Jednocześnie stwarza okazję do włączenia się w dzieło duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, których inicjatorem był właśnie św. […]

13Sty 2016

Organizowanie nauki religii i etyki w roku szkolnym 2015/2016 Przypominamy najważniejsze informacje, dotyczące organizowania nauki religii i etyki w szkołach od września 2015 r. 1 września 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w […]

22Gru 2015

Rozpoczął się Jubileuszowy Rok Bożego Miłosierdzia. Diecezjalna Księgarnia i Hurtownia Św. Antoniego opracowała stronę internetową na której są umieszczane najistotniejsze informacje dotyczące Roku Jubileuszowego. Na stronie prezentujemy asortyment związany z Rokiem Miłosierdzia: pozycje książkowe, artykuły dekoracyjne: banery, plakaty, loga pcv o różnych wymiarach, szaty liturgiczne itd. Monitorujemy rynek wydawniczy i wszelkie nowości niezwłocznie umieszczamy na […]

24Lis 2015

Zbliżający się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia pozwala mi zwrócić uwagę na kilka kwestii, które chcę poruszyć, by obchody Roku Świętego mogły być dla wszystkich wierzących prawdziwym momentem spotkania z miłosierdziem Boga. Pragnę bowiem, aby Jubileusz był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo […]

17Lis 2015

Zielona Góra, dnia 07.10.2017 r.   VADEMECUM KATECHETY dla katechetów Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej – Nowelizacja z dnia 07.10.2017 r.   „Katecheci za pracę w szkole otrzymują wynagrodzenie w szkole. Zobowiązani są ponadto w okresie trwania zajęć szkolnych do nieodpłatnych świadczeń na rzecz parafii, która sprawuje pieczę nad szkołą: do przygotowania liturgii niedzielnej i świątecznej, do uczestnictwa […]

16Wrz 2015

“Obecnie niespełna trzy czwarte uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych (71%) uważa się za osoby w mniejszym lub większym stopniu wierzące. Niemal jedna piąta (18%) określa się mianem niezdecydowanych, a co dziesiąty (10%) deklaruje brak wiary. Od połowy lat dziewięćdziesiątych można obserwować nieznaczne zmiany w omawianych deklaracjach. W porównaniu z rokiem 1996 nie zmienił się wprawdzie […]

16Wrz 2015

25 marca br. zostało podpisane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.1 Nowelizacja przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.) […]

16Wrz 2015

Warszawa, dnia 26 czerwca 2014 r. W związku z wprowadzeniem przez MEN bezpłatnego podręcznika dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych pojawiły się problemy zgłaszane przez katechetów. Dotyczą one głównie tego, że dyrektorzy szkół wywieszają listy podręczników dla rodziców w nowym roku szkolnym bez podręcznika dla kl. I z religii. Na interwencję katechetów w tej sprawie […]

16Wrz 2015

Informujemy katechetów, że w WNK Zielona Góra są do odbioru podręczniki do katechezy dla uczniów z ubogich rodzin. Zainteresowanych katechetów prosimy o szybki kontakt i odbiór. Informacje – s. Maria Piętak tel. 68 451 23 49

16Wrz 2015

Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przykazania kościelnego. CZWARTE PRZYKAZANIE KOŚCIELNE: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach”. PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej […]

16Wrz 2015

Wyjaśnienie MEN w sprawie nauczania religii w szkołach w świetle rozporządzenia o ramowych planach nauczania Ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół zostały określone w formie odrębnych załączników do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204). Cała treść każdego załącznika […]

16Wrz 2015

OŚWIADCZENIE  RZECZNIKA KURII DIECEZJALNEJ W ZIELONEJ GÓRZE   Regionalne i ogólnopolskie media od kilku dni zajmują się wydarzeniami, do których miało dojść podczas lekcji religii prowadzonej przez jednego z księży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W tej sprawie wiele jest znaków zapytania. Nie przeszkadza to jednak niektórym dziennikarzom kształtować swoich materiałów w taki sposób, by sugerowało to odbiorcom […]

16Wrz 2015

Ideologia gender zagrożeniem dla wychowania dzieci w szkołach   “Wobec coraz odważniejszych prób wprowadzania do polskich szkół edukacji seksualnej, sprzecznej z chrześcijańska wizją człowieka, apelujemy do rodziców: czuwajcie nad tym, co szkoła przekazuje waszym dzieciom! Przypominamy, że bez zgody rodziców szkoła nie może realizować programu wychowawczego ani pozwalać na nauczanie przedmiotów, których treści są sprzeczne […]

16Wrz 2015

Nauczanie religii w szkole – Nauczanie religii w Polsce, mimo najróżniejszych przeszkód, nawet podczas zaborów zawsze znajdowało się w wykazie szkolnych przedmiotów nauczania. Wyjątkiem był okres ponad 30 lat PRL. Czytaj całość artykułu – kliknij

15Wrz 2015

ZATRUDNIENIE KSIĘŻY W SZKOLE W związku ze zmniejszającą się ilością godzin lekcji religii w szkołach związaną: z malejącą z roku na rok ilością dzieci w oddziałach klasowych, likwidacją szkół i łączeniem klas, prosi się księży katechetów, aby w miarę możliwości przekazywali swoje godziny lekcji religii katechetom świeckim, dla których praca w szkole jest czasami jedyną […]

15Wrz 2015

Obowiązki księdza-katechety W związku z nasilającymi się w ostatnim czasie interwencjami, napływającymi do WNK-a o nie stosowaniu się niektórych nauczających religii, także księży katechetów do przepisów prawa oświatowego realizowanego na terenie szkoły, pragniemy przypomnieć księżom katechetom o ich obowiązku uczestniczenia w Radach Pedagogicznych oraz nie zwalniania się z zajęć lekcyjnych w celu wykonywania różnych obowiązków […]

15Wrz 2015

Zarządzenie dotyczące I Komunii św. i Programu Nauczania Religii w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej Zielona Góra 22.03.2012 r. l.dz. WNK 56/2012 W związku z uchwaloną nowelizacją ustawy oświatowej, która zakłada przesunięcie obowiązku szkolnego 6-latków z roku 2012 na 2014, Wydział Nauki Katolickiej zdecydował, aby w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zachować termin Pierwszej Komunii św. w klasie drugiej, niezależnie od […]