W związku z nauczaniem w szkołach etyki wprowadzono od roku szkolnego 2009/10 w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej obowiązkowe Zaświadczenia o ukończeniu edukacji religijnej dla absolwentów Szkoły Podstawowej i Ponadpodstawowej. Zaświadczenie jest wewnątrzkościelnym dokumentem pozwalającym duszpasterzom na ustalenie, czy osoba ukończyła wymaganą edukację z religii rzymskokatolickiej w szkole. Samo świadectwo szkolne nie daje pełniej informacji, czy uczeń uczestniczył w zajęciach z religii, czy z etyki. Równocześnie przypomina się o obowiązku prowadzenia w każdej parafii, na terenie której znajduje się szkoła, Parafialnej Księgi Absolwentów nauczania religii. Powyższe zaświadczenia należy wystawiać tylko na diecezjalnych drukach, które są do nabycia w Księgarniach Diecezjalnych św. Antoniego.

Zielona Góra 15.06.2010
l.dz. WNK 66/2010
aktualizacja 19.05.2022

Szblon na zaświadczenie – Szkoła Podstawowa – pobierz

Szablon na zaświadczenie – Szkoła Ponadpodstawowa – pobierz