Z A P R O S Z E N I E  NA SPOTKANIE  DLA KATECHETÓW Z  DEKANATÓW GORZOWSKICH – CENTRUM KSZTAŁCENIA KATECHETYCZNEGO

Instytut Biskupa Wilhelma Pluty przy ul. 30 stycznia nr 1
Gorzów Wlkp.  07.05.2022 r. (sobota)
w godzinach 10:00 – 13:00.
Prowadzenie: dr Andrzej Sobieraj – wizytator religii
Po dwuletniej przerwie zapraszamy na robocze spotkanie, podczas którego chcemy podzielić się wzajemnie swoim doświadczeniem katechetycznym, problemami, propozycjami a także planami na przyszłość oraz przekazać informacje.
ZGŁOSZENIE PROSZĘ WYPEŁNIĆ POPRZEZ LINK DO 17.04.2022!!!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQwA3vV6G7OnH4DaPCp14nhsikUUVkEPLpeH2ohZC8VfyvQw/viewform?usp=sf_link