Uchwała Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

z dnia 19 września 2018 roku w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” i programów nauczania religii oraz oceny podręczników.

Uchwala o PPK i PNR-tekst jednolity 2019