Zarządzenie
dotyczące I Komunii św. i Programu Nauczania Religii
w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Zielona Góra 22.03.2012 r.
l.dz. WNK 56/2012


W związku z uchwaloną nowelizacją ustawy oświatowej, która zakłada przesunięcie obowiązku szkolnego 6-latków z roku 2012 na 2014, Wydział Nauki Katolickiej zdecydował, aby w Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zachować termin Pierwszej Komunii św. w klasie drugiej, niezależnie od wieku. W tym czasie realizowany będzie dwuletni program katechezy szkolnej i parafialnej według dotychczasowych programów i podręczników do religii dopuszczonych do użytku w Diecezji.

Jeżeli obowiązek szkolny dzieci 6-letnich zostanie wdrożony w roku szkolnym 2014/2015 wówczas I Komunia św. zostanie przesunięta do klasy III i przygotowanie do niej realizowane będzie według nowych programów i podręczników do religii.

Od roku szkolnego 2012/2013 należy również sukcesywnie wprowadzać nowy program i nowe podręczniki dla klas IV-VI szkoły podstawowej, dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Pobierz – kliknij

Ks. dr Wojciech Lechów
Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej
Kurii Biskupiej w Zielonej Górze