Obowiązki księdza-katechety

W związku z nasilającymi się w ostatnim czasie interwencjami, napływającymi do WNK-a o nie stosowaniu się niektórych nauczających religii, także księży katechetów do przepisów prawa oświatowego realizowanego na terenie szkoły, pragniemy przypomnieć księżom katechetom o ich obowiązku uczestniczenia w Radach Pedagogicznych oraz nie zwalniania się z zajęć lekcyjnych w celu wykonywania różnych obowiązków duszpasterskich na terenie parafii. Katecheza podlega skolaryzacji, dlatego katecheta jako pełnoprawny nauczyciel podlega wszystkim obowiązkom wynikającym ze statutu szkoły i regulaminów, z tego tytułu nie ma żadnych innych praw i obowiązków (przywilejów), aniżeli każdy inny nauczyciel.

Jednocześnie zachęca się księży, siostry zakonne oraz wszystkich katechetów świeckich do udziału w spotkaniach formacyjnych (także rekolekcji) doskonalących warsztat pracy nauczyciela religii. Za udział w tego rodzaju spotkaniach można uzyskać dofinansowanie (za okazaniem zaświadczenia) od dyrektora szkoły na doskonalenie zawodowe.


Pismo Okólne 4/2012