ZATRUDNIENIE KSIĘŻY W SZKOLE


W związku ze zmniejszającą się ilością godzin lekcji religii w szkołach związaną: z malejącą z roku na rok ilością dzieci w oddziałach klasowych, likwidacją szkół i łączeniem klas, prosi się księży katechetów, aby w miarę możliwości przekazywali swoje godziny lekcji religii katechetom świeckim, dla których praca w szkole jest czasami jedyną formą utrzymania siebie i rodziny. Powyższa prośba WNK znalazła aprobatę księdza biskupa Stefana Regmunta.
Zachęca się również księży katechetów, aby ze względu na obowiązki i działania duszpasterskie w parafii, byli zatrudniani w szkole na pół etatu, z ewentualnym zastrzeżeniem, maksymalnie do 14 godz. pensum.
Oprócz tego przypomina się, że sposób zatrudnienia księży w szkole określa diecezjalne Vademecum Ekonomiczne, w którym zaznacza się, że księża mający większą ilość godzin niż etat powinni uzyskać na to zgodę Wydziału Nauki Katolickiej.

01.08.2011
WNK l.dz. 160/2011