Dzieci, które rozpoczęły edukację szkolną w roku szkolnym 2012/13 i te, które rozpoczną edukację w roku szkolnym 2013/14 przystąpią do I Komunii św. w drugiej klasie (niezależnie od wieku) odpowiednio w 2014 r. i w 2015 r. W tym czasie realizuje się dwuletni program katechezy szkolnej i parafialnej według dotychczasowych programów i podręczników do religii dopuszczonych do użytku w Diecezji (Zarządzenie
l.dz. WNK 56/2012).
W związku z wdrożeniem przez MEN obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich, I Komunia św. w Diecezji zostaje przesunięta do klasy III i przygotowanie do niej realizowane jest według nowych programów i podręczników do religii. Dzieci do I Komunii św. pójdą w III klasie w roku 2017, dlatego w roku 2016 nie będzie I Komunii św., z wyjątkiem zorganizowanej dla niektórych dzieci tzw. wczesnej Komunii św. (tylko dla dzieci nie chodzących do szkolny).

Ks. dr Wojciech Lechów
Dyrektor WNK