W roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się III Edycja Diecezjalnych Konkursów Wiedzy Biblijnej – Biblista Junior (BJ) i Młody Biblista (MB). W tej Edycji  zakres materiału obejmować będzie Ewangelię według św. Marka dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej (BJ) oraz Księgi Rut i Tobiasza  dla klas VII i VIII SP oraz III Szkoły Gimnazjalnej (MB).  Zgłoszenia do konkursów do 05.10.2018; etap szkolny: BJ – 09.01.2019, MB – 10.01.2019; etap rejonowy: BJ – 07.03.2019, MB – 08.03.2019; finał: BJ – 04.04.2019, MB – 05.04.2019.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przestrzeganie powyższych terminów.

Dokładne informacje oraz zgłoszenia elektroniczne na stronie www.ubiblijnieni.pl  zakładka/ nasze inicjatywy; Kontakt: sekretariat.konkursu@ubiblijnieni.pl