Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe 14-27 stycznia 2019 r. (województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie)

Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019 r.

Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.