MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
Informacja
dla jednostek samorządu terytorialnego
w sprawie regulacji dotyczących ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących nauczania religii/etyki

***
pobierz