1. Ze względu na docierające do Komisji Wychowania Katolickiego KEP sprzeczne informacje na temat medytacji chrześcijańskiej (w wersji prezentowanej przez ojca Laurenca Freemana OSB) oraz toczące się aktualnie dyskusje na ten temat, Komisja zaleca roztropne podejście do tej sprawy.
  2. Nie wyrażamy zgody na propagowanie idei prezentowanych przez autorów wśród katechizowanych, a zwłaszcza zewnętrznych form pobożności z nimi związanych, do czasu jednoznacznego wyjaśnienia wszystkich wątpliwości na ten temat.

 

W imieniu Komisji
ks. Marek Korgul Sekretarz