Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Syn został nam dany /Iz 9,2.5/

Drodzy katecheci!

Miłość Boga zawsze nas uprzedza. Nie zważa na nasze zasługi. Nie boi się naszych ciemności. Rodzi się pośród nich, bo jest darem. Niech w najbliższe święta łagodny i pokorny Pan z Betlejem pozwoli nam wszystkim na nowo dostrzec, że wszystko jest Jego darem.

Z pozdrowieniem w Panu

Pracownicy WNK