Skierowania i wycofania do nauki religii na nowy rok szkolno-katechetyczny będą do odbioru podczas Dni Duszpasterskich w Paradyżu 29 i 30.08.2017 r.

ks. W. Lechów