Zielona Góra 09.05.2019 r.
WNK l.dz. 53/2019

Wskazania WNK dotyczące przygotowania do bierzmowania młodzieży i dorosłych

Zgodnie z przepisami diecezjalnymi dotyczącymi przygotowania do bierzmowania młodzieży i dorosłych pragnę zwrócić uwagę Czcigodnych Księży na następujące kwestie organizacyjne:

  • Nie wolno do bierzmowania dla młodzieży dopuszczać osoby dorosłe po 21 roku życia. Bierzmowanie dla tej grupy odbywa się tylko trzy razy w roku w wyznaczonych w diecezji kościołach. W wyjątkowych sytuacjach osoba dorosła może przyjąć sakrament bierzmowania w innym czasie tylko za zgodą WNK. W tym celu kandydat powinien do WNK wystosować odpowiednie podanie podając powód.
  • Ilość młodzieży do bierzmowania nie może przekraczać 150 osób. Za organizację i wyznaczenie parafii bierzmowania w dekanacie odpowiada Dekanalny Referent Katechetyczny (Ks. Wicedziekan).
  • Lista kandydatów do bierzmowania musi zawierać wszystkie wymagane dane, w tym klasę i rocznik urodzenia.
  • Lista kandydatów musi być dosłana do WNK poprzez odpowiedni elektroniczny formularz na dwa tygodnie przed bierzmowaniem.

Ks. W. Lechów
Dyrektor WNK