Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej zapraszają katechetów i  nauczycieli na sympozjum naukowe: Ochrona małoletnich w Kościele przeszłość – rzeczywistość – wyzwania

4 czerwca 2019 r. Gościkowo – Paradyż

10.00 – Powitanie uczestników,

10.10 – Ochrona dziecka jako obowiązek moralny – ks. dr Radosław Gabrysz,
Z-GWSD w Paradyżu,

10.30 – Ochrona dziecka na gruncie prawa cywilnego i kanonicznego. Kilka uwag – ks. prof. US dr hab. Kazimierz Dullak, dziekan Wydziału Teologicznego, Uniwersytet Szczeciński,

10.50 – System ochrony małoletnich przed przestępstwami seksualnymi w Kościele katolickim w Polsce, ks. dr Dariusz Mazurkiewicz, Uniwersytet Szczeciński,

11.10 – dyskusja,

11.30 – przerwa,

12.00 – Wychowanie seksualne jako działanie na rzecz realizacji praw dziecka
dr Ewa Rojewska, Uniwersytet Szczeciński,

12.20 – Interwencja kryzysowa molestowania seksualnego, dr Igor Kozak, Uniwersytet Szczeciński,

12.40 – dyskusja,

13.00 – zakończenie.