Temat: „BIBLIJNE KONTEKSTY NAUKI O STWORZENIU”

Warsztaty odbędą się w CENTRUM KSZTAŁCENIA KATECHETYCZNEGO
w Instytucie Biskupa Wilhelma Pluty przy ul. 30 stycznia nr 1
w Gorzowie Wlkp. w dniu 25.02.2017 r. (sobota) w godzinach 9:30 – 13:30

Program spotkania:

1. Stworzenie świata wg Biblii – ks. dr Łukasz Łaszkiewicz wykładowca WSD Gościkowo- Paradyż
2. Ewangelia stworzenia – encyklika Laudato Si
3. Informacje katechetyczne
Uwaga:
• Szkolenie jest formą obowiązkowej formacji stałej katechetów naszej Diecezji
• Prosimy katechetów świeckich o przyniesienie legitymacji katechetycznych
• Po szkoleniu katecheci otrzymają zaświadczenia

ZAPRASZAMY:
Zespół Społecznych Doradców Metodycznych z Gorzowa Wlkp.
– Realizator warsztatu
Prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa na adres e-mail: doradcymet@gmail.com do dnia 13.02.2017