Informacja w sprawie teologiczno-katechetycznych studiów podyplomowych

W związku z podpisaniem w dniu 31 maja br. nowego porozumienia między Konferencją Episkopatu Polski a Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii, informujemy, że w roku 2016/17 Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. E. Stein (działając jako ośrodek zamiejscowy PWT Wrocław) planuje otworzyć teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe dla nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne. Ukończenie ww. studiów podyplomowych upoważnia do nauczania religii w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych.
W związku z tym, że są to studia samofinansujące (płatne), ich uruchomienie oraz wysokość czesnego uwarunkowane są od ilości zgłoszeń. Decyzja o naborze zostanie podjęta po ostatecznej kalkulacji finansowej. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z IFT: sekretariat@ift.zgora.pl; 68 458 25 70.

Ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. PWT
Dyrektor IFT