„Staś i Carlo – młodzi zdobywcy nieba”

Konkurs

Organizatorzy:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Cele Konkursu:

 1. Zainteresowanie uczniów życiem i działalnością bł. Carlo Acutis i św. Stanisława Kostki
 2. Kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań plastycznych multimedialnych i do zdobywania wiedzy.

Adresaci konkursu:

Konkurs wiedzy przeznaczony jest dla uczniów klas szkół podstawowych i uczniów klas ponadpodstawowych.

Terminy realizacji konkursu

 A – konkurs wiedzy

 I etap- szkolny

 • Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 30 października 2021 roku wyłącznie drogą elektroniczną na adres marcinbobowicz15@gmail.com
 • Etap szkolny odbywa się we wszystkich placówkach biorących udział w konkursie w dniu 18.11.2021 r.
 • Zestaw pytań testowych przekazany zostanie do każdej ze zgłoszonych szkół drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas zgłoszenia.
 • Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
 • Szkolna komisja konkursowa wyłania 3 uczniów ze szkoły, którzy zdobyli najwyższy wynik z testu i zgłasza do organizatora konkursu do dnia 27.11.2021 r.

II etap- diecezjalny

 1. Etap diecezjalny odbędzie się 10 grudnia w Zielonej Górze, jeżeli warunki pandemiczne pozwolą.

Lektury:

 1. Rok Świętego Stanisława Kostki Świętego Stanisława Kostki, KATOLICKIE STOWARZYSZENIE „ CIVITAS CHRIUSTIANA” P R Z E M Y Ś L 2018
 2. Przesłanie papieża Franciszka do młodych Polaków z okazji 450. rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki – 15 sierpnia 2018
 3. Opowieść o życiu Stanisława Kostki 18 września 2019 | Historia, Polecane, Rok św. Stanisława Kostki
 4. Biografia Błogosławionego Carlo Acutis 1991-2006
 5. Homilia KS. KARD. AGOSTINO VALLINIEGO wygłoszona w Asyżu 10.10.2020 r.
 6. Carlo Acutis – pierwszy beatyfikowany millenials

 

Wszystkie materiały dostępne są do pobrania w formie pliku na stronie KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w zakładce – Konkurs.

Plastyczny klasy 1-6 SP

1 kategoria klasy 1-3

2 kategoria klasy 4-6

Prace powinny dotyczyć hasła konkursu. Mogą być wykonane dowolna techniką w formacie A4, bądź A3. Prace wysyłamy na adres KSM  do 30 listopada 2021 r.

Prezentacja multimedialna

Przeznaczona dla uczniów klas VI-VII SP i uczniów klas ponadpodstawowych

Polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej najlepiej oddającej życie oby bohaterów konkursu i przesłanie do młodych. Na prezentacje czekamy do 30 listopada 2021 r. Wysyłamy na adres poczty internetowej KSM.

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, ul. Aliny 7, Zielona Góra.