SIERPNIOWE REJONOWE DNI KATECHETYCZNE 
DLA KATECHETÓW ŚWIECKICH I SIÓSTR ZAKONNYCH
Temat: Katecheza wobec reformy oświaty

22 sierpnia 2017 r. wtorek  – GORZÓW WIELKOPOLSKI
Parafia pw. NMP Królowej Polski
ul. Żeromskiego 22
23 sierpnia 2017 r. środa  – ZIELONA GÓRA
Parafia pw. Świętego Ducha
ul. Bułgarska 30
24 sierpnia 2017 r. czwartek – GŁOGÓW
Dom „Uzdrowienia Chorych”
Cichych Pracowników Krzyża
ul. ks. Prałata L. Novarese 2

PROGRAM:

9.30 Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza Lityńskiego

10.45 Wystąpienie Wice-Kuratora Oświaty p. Pernal–Wyderkiewicz

11.15 Wykład: Katecheza wobec reformy oświaty – ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

12.15 Przerwa

13.00 Wiadomości z I Synodu Diecezjalnego

13.15 Ks. dr Dariusz Mazurkiewicz – Nowe wytyczne KEP dotyczące ochrony małoletnich.

13.30 Ks. dr Andrzej Maciejewski – konkursy biblijne: Stowarzyszenie Ubiblijnieni.pl

13.45 Oferta metodyczna na nowy rok szkolny – Doradcy metodyczni

14.00 Wystąpienia zaproszonych gości (Oferty wydawnictw, „Kurs Alfa”)

14.15 Komunikaty Wydziału Nauki Katolickiej

15.00  Odbiór zaświadczeń i zakończenie spotkania