Zapraszamy do podjęcia Studiów Podyplomowych Katechezy Przedszkolnej przeznaczonych dla osób posiadających uprawnienia pedagogiczne i nauczycielskie do pracy w placówkach wychowania przedszkolnego, tzn. dla absolwentów studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego.

Tryb studiów: niestacjonarne
Okres trwania studiów podyplomowych: luty 2018 – luty 2019
Liczba semestrów: 2
Liczba godzin zajęć: 200 + praktyka 60 godzin
Opłata za studia podyplomowe: 1 500,00 zł za semestr (za rok 3 000,00 zł) Opłata rekrutacyjna: 70,00 zł
Minimalna liczba osób potrzebna do otwarcia studiów: 20 osób

Informacje ogólne:
W Porozumieniu pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 31maja 2016 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii w §5 ustalono: „Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela religii w przedszkolach, z wyjątkiem specjalnych, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 2, 3, 4 lub: 1) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności pedagogika religijna lub katechetyka, uzyskany w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub: 2) posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego oraz świadectwo ukończenia podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej uzyskane w uczelni prowadzonej przez Kościół katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej”.

Cele studiów:
Absolwent studiów podyplomowych będzie przygotowany do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu nauczania religii w przedszkolu, wzbudzania zainteresowań poznawczych oraz wspierania intelektualnego i duchowego dzieci przedszkolnych przez umiejętny dobór metod aktywizujących, technik nauczania i środków dydaktycznych. Będzie także, zgodnie ze wskazaniami dydaktyki, badać i oceniać osiągnięcia wychowanków oraz własną praktykę. Będzie także przygotowany do współpracy z uczniami i nauczycielami, środowiskiem rodzinnym uczniów oraz pozaszkolnym środowiskiem społecznym w realizacji zadań edukacyjnych z zakresu nauczania religii.

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
Instytut Filozoficzno-Teologiczny im E. Stein
Ul. Bułgarska 30 65-647 Zielona Góra
Tel. 68-458-25-70 lub 792-27-27-54
http://www.ift.zgora.pl/index.php/2016-06-07-06-51-41/katecheza-przedszkolna

Rekrutacja trwa do 26 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje:

  1. Dokumenty
  2. Formularz
  3. Informacje
  4. Program studiów