Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEP
 po publikacji książki zatytułowanej „Mała Nina”

(Grupa Wydawnicza Foksal sp. z o.o.) 

Wobec licznych sygnałów pochodzących od rodziców poruszonych treściami zawartymi w książce pt. „Mała Nina” (autorka: Sophie Scherrer, przeł. z języka niemieckiego Marta Krzemińska, Warszawa 2015: Grupa Wydawnicza Foksal sp. z o.o.), Komisja Wychowania Katolickiego popiera starania rodziców rodziców i jednocześnie dołącza do stanowczego sprzeciwu wobec treści zamieszczonych w części zatytułowanej Gdzie jest Bóg? (s. 216-232). Zostały w niej opisane wydarzenia, które wyraźnie godzą w uczucia religijne osób wierzących. Przekaz zawarty we fragmentach książki jest niedopuszczalny z punktu widzenia poszanowania chrześcijańskich wartości religijnych. Zawiera bowiem gorszący opis profanacji Najświętszego Sakramentu.

W związku z przywołanymi w książce treściami przypominamy, że Najświętsza Eucharystia jest dla osób wierzących najbardziej czcigodnym sakramentem, gdyż w Niej sam Chrystus jest obecny, ofiaruje się za nas oraz jest spożywany. W tajemnicy Eucharystii dokonuje się ustawicznie dzieło naszego zbawienia. Ona jest szczytem i źródłem całego kultu oraz życia chrześcijańskiego. Pozostałe sakramenty i wszystkie inne kościelne dzieła apostolatu mają związek z Najświętszą Eucharystią i ku niej są ukierunkowane (zob. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 897).

Zwracamy się ze apelem do katolickich rodziców oraz wychowawców, aby podjęli wszelkie działania związane z obroną czci Eucharystii i nie godzili się na publikowanie tego typu treści, które mogą być odczytane jako „instrukcje” profanowania Najświętszego Sakramentu.

bp Marek Mendyk
Komisja Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

 Warszawa, 15 marca 2016 r.

http://www.citizengo.org/pl/pr/33509-opis-profanacji-najswietszego-sakramentu-w-popularnej-ksiazce-dla-dzieci