W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do WNK w Zielonej Górze w sprawie przystąpienia nauczycieli religii naszej diecezji do planowanego strajku nauczycieli pragnę poinformować, że decyzję o takiej formie protestu musi podjąć każdy osobiście w swoim sumieniu, biorąc pod uwagę przede wszystkim dobro uczniów. Jednocześnie proszę wszystkich katechetów, aby pomogli dyrektorom szkół w organizacji i przeprowadzeniu w tym czasie egzaminów dla uczniów. Liczę jednak, że spór środowisk związkowych z ministerstwem oświaty zostanie rozwiązany na drodze dialogu i porozumienia.

ks. W. Lechów dyrektor WNK